Çalıkuşu - Özet - Reşat Nuri Güntekin

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.43/5 - 21 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Çalıkuşu - Özet - Reşat Nuri Güntekin
#1

KİTABIN ÖZETİ:

Çalıkuşu özellikle Feride karakterinin üzerinde yoğunlaşmış birromandır.Feride daha iki buçuk yaşındayken,babası,askerlik mesleğindendolayı Musul’da bulunuyordu.Babasının devamlı uzakta olması buna ekolarak annesinin ağır sağlık sorunları nedeniyle Feride,hizmetçileriFatma ve emireri Hüseyin gibi kişilerle zamanını geçirmektedir.Annesihastalığına yenik düşer ve vefat eder.Bunun üzerine babası Feride’yiİstanbul’a babaannesinin ve teyzesinin yanına gönderir.Fakat Ferideburada da mutluluğu yakalayamaz.Babaannesi,Feride henüz dokuzyaşındayken vefat eder.Bunun üzerine,Feride’nin teyzesininyanında,besleme gibi yaşamasını engellemek için O’nu yatılı bir Fransızokuluna gönderir.Çünkü o zamanlarda uluslararası dil fransızca idi vefransızca bilmek insana çok büyük bir ayrıcalık kazandıryordu.
Feride çok sevimli bir çocuktur.Fakat bunun yanında aşırı hareketli veyaramaz bir mizaca sahip olması hocalarının ve arkadaşlarının O’n dansıkılmalarına ve ÇALIKUŞU ismi takmalarına sebep olur.Bu arada Ferideon iki yaşına bastığında babasın kaybeder.
Bu kadar üstüste sevdiklerini kaybetmek,Feride’nin güçlü kişiliğine hiçbir zarar verememişti.
Yazları Besime Teyzesinin köşküne gider ve orda çok iyi vakitgeçirirdi.Feride,teyzesinin uslu kızı Necmiye ve kendinden oldukçabüyük olan teyzesinin oğlu Kamuran ile anlaşmak ta güçlükçekiyordu.Çünkü çok yaramazdı ve köşkün altını üstüne getiriyordu.Ancakasıl anlaşamadığı kişi Kamuran idi.O,Feride’ye bir erkek içinfazlasıyla nazik ve kırılgan geliyordu,bunun için de sürekli Kamuranile dalga geçiyordu.Fakat daha o zamanlarda Feride ile Kamuran arasındaduygusal bir yakınlaşma oluşmuştu.Bu yakınlaşma daha çok Feride’nin yaztatilleri sırasında oluşmuştu.
Feride,ondört_onbeş yaşlarına geldiğinde,erkek arkadaş edinme konusundayaşına göre fazlasıyla ciddi düşünceleri vardı.Fakat kişilik yapısındankaynaklanan bir şey O’nun bu gibi düşünceleri ertelemesine yolaçıyordu.Kamuran ise bu sıralarda,Feride’nin okuluna çok sık uğramayabaşlamıştı.Feride’yi görmeden fazla uzun süre dayanamıyordu.Feride,budurumu çok iyi kullanıyor ve abartarak arkadaşlarına anlatıyordu.Bütünarkadaşları doğal olarak Kamuran ile dalga geçiyorlardı.Feride ileKamuran’ın karışık gibi görünen ilşkileri,ev halkı tarafından değişikyorumlara maruz kalmıştır.
Feride’nin Tekirdağ’da oturan bir başka teyzesi daha vardı.Feride,yaztatillerinden birinde oraya gitmeye karar verdi.çünkü teyzesinin kızıMüjgan ile çok iyi anlaşıyordu.Müjgan,Feride’den Kamuran ile ilgilihikayalari dinleyince,Tekirdağ’a sadece Feride’yi görmek amacıyla gelenKamuran’a ilk fırsatta bunları açar.Bunun üzerine Kamuran Feride’yeevlenme teklif eder ve nişanlanırlar.Sonra hep beraber,Müjgan ve annesidahil olmak üzere İstanbul’a dönerler.Feride,kişiliğindeki inatçılık vetoplumdaki klasikleşmiş “nişanlı kız”pozlarından hoşlanmadığıiçin,yaramazlıklarına devem ediyordu,bunun sonucunda da Kamuran ilearaları sürekli bozuluyordu.
Tam bu sıralarda,Feride’nin okulu açılmıştı.Ancak,Kamuran’ın bir işseyahati dolayısıyla Avrupa’ya gitmesi söz konusu olunca,Feride biryolunu bulur ve köşke gider.Burada Kamuran ile aralarındaki sorunlarıçözerler ve Kamuran’ın gelmesiyle düğünün yapılacağı kararı verilerekKamuran Avrupa seyahatine gider.
Aradan dört sene geçer.Bu sürenin sonunda,Kamuran,Avrupa’dandönmüş,Feride,okulunu bitirip diplomasını almış,düğün hazırlıklarıbaşlamıştır.Fakat,Feride’nin yaramazlıkları tüm hızıyla devam etmekteve Kamuran ile sürekli tartişmaktadırlar.Birgün yine bu tartışmalardanbirinin sonunda barışmak için bahçe de buluşmak üzeresözleştiler.Feride,önce gider ve Kamuran’I beklerken kendisini arayanbir kadın gelir.Feride,kadını bahçeye davet eder,ve bir bankın üzerineoturup konuşmaya başlarlar.Bu kadın,Feride’ye Kamuran’ın başka birkadınla ilşkisi olduğunu,bu kadının hasta olduğunu,ve eğer aradançekilirse kadının hayatının kurtulacağını söyler.Kanıt olarak taKamuran’ın el yazısı ile bu kadına yazılmış güzel sözlerle dolu olanmektubu gösterir.Feride bu duyduklarından dolayı çok üzülmüştür.Fakatçok kısa bir zaman sonra bu üzüntüsü,kızgınlığa dönüşür ve ağır laflariçeren bir mektup bırakarak köşkten habersizce ayrılır.Sütninesininyanına Sahraicedid’e gider.Burada,amacı uğradığı ihanetiunutabilmek,acılarını dindirebilmek ve elindeki diploma ile Anadolu’daöğretmenlik yaparak hayatını kazanmaktı.
Daha sonra Feride,annesinin dadısı,Gülmisal Kalfa’nın yanına EyüpSultan’a gider ve orada kaldığı süre içinde Maarif Nezareti’nebaşvurarak öğretmrnlik talebinde bulunur.Feride,hemen kabuledimez.Çalışmadığı süre içersinde,bol bol düşünme imkanı bulur veuğradığı ihaneti haketmediğine karar verir.Kamuran’ affetmeyi ise hiçaklından bile geçirmemektedir
Bir süre sonra işe kabul edilen Feride,görevine coğrafya ve resimöğretmeni olarak başlar.Deniz yoluyla işe kabul edildiği yereulaştıktan sonra bir otala yerleşir.Oteldeki Hacı Kalfa ismindeki şahıskendisine çok yardımcı olur.
Feride,anılarını işte bu otel odasında yazmaya başlar.Feride’ninşanssızlığı devam etmektedir.İşe başladığı ilk gün,yerine başka birininbir hafta önce getirildiğini öğrenir.Yerine gelen kişi,aslındaFeride’den çok daha az kültürlü ve bu işi yapacak yeteneğe sahipolmadığı halde Feride hakkında çıkardığı asılsız suçlamalar sebebiylegörevi kendi eline geçirebilmiştir.Fakat,Feride’nin bu işikaybetmesinde yatan asıl etken,aydın bir kişilik olması ve gittiğiyerdeki insanların bilgiden ve yeni şeyler öğrenmektenkorkmalarıydı.İşte bu tüzden kabul etmediler Feride’yi.
Feride, oradaki görevinden istifasını verir ve Zeyniler Köyü diyebilinen yere gitmeyi kabul ettiğini gösteren imzalı bir mektup yazar veoraya bir araba ile ulaşır.Fakat,burada dini eğitim bile almamışolan,sadece kulaktan dolma hurafeleri çocuklara öğreten Hatice Hanımvardır.Hatice Hanım ilk zamanlarda,kazancına mani olur düşüncesiyleFeride’yi kabule yanaşmamıştır.Fakat maaşını almaya devamedince,Feride’ye karşı davranışları birden değişir.Feride bu köydemutluluğu yakalayabilmişti.Çünkü,öğrencilerini çok seviyor fakatözellikle Munise adlı bir kız çocuğuna daha farklı bir ilgisivardı.Çünkü bu kız babası ile üvey annesinin yanında yaşıyor ve ve birsürü eziyete maruz kalıyordu.Gerçek annesi ise kötü yola düşmüşolmasından dolayı,toplum tarafından dışlanmış bir insan olarak,kızınahiçbir yardımda bulunamıyordu.Anne_kız,ancak gizlicegörüşebiliyorlardı.Feride,Muhtar ve Hatice Hanım ilegörüşerek,Munise’yi evlat edinmek istediğini bildirdi.Munise’ninde buolayı çok istemesi üzerine babası da razı edildi va artıkMunise,Feride’nin kızı olmuştu Feride,Munise’de,kendi çocukluğunugörüyordu.Kendisi de anne_baba sevgisinden uzak büyüdüğü içinMunise’nin duygularını çok iyi anlıyordu.
.Bu arada,Feride,Kamuran’dan gelen mektupları hiç okumadan ateşe atıp yakıyordu.Fakat,tesadüfen birini yanmamış kısmıyla okudu.
Köye yakın bir yerde jandarma ile soyguncular arsında çıkan çatışma dayaralanan bir asker köye getirilir.Köy halkı o kadar cahildir ki doktorHayrullah Bey bile pansumanlar için Feride’yi çağırır,bu esnadatanışırlar.Doktor Feride gibi birinin böyle bir yerde yaşamasınaşaşırır ve isterse taininde yardımcı olmayı teklif eder.Bu arada okulamüfettişler gelir ve okulu kapatmaya karar verirler.Müfettişlerden biriFeride’ye kendisini görmesini söyler.Bunun üzerine Feride,Munise ilebirlikte,Hacı Kalfa’nın oteline yeniden yerleşir ve ve kandisinigörmesini söyleyen müfettişi görmeye gider.Fakat müfettiş kendisinekötü davranır.Tam bu sırada içeriye Feride’nin okul arkadaşı girer vearalarında Fransızca konuşmaya başlarlar.Bunun üzerinemüfettiş,Feride’ye haksızlık yaptığını düşünür ve kendisiniDarülmaullimatına vekil tayin eder.Feride buradaki kızlarla çok iyigeçinir.Okulun müzik öğretmeni Hafız Yusuf Efendi de Feride’ye ilgiduymaktadır.Yusuf Efendi,kızkardeşinin ağır hastalığı nedeniyle burayagelmiş bir öğretmen olmanın dışında aynı zamanda da tanınmış ve çoksevilen bir bestakardır.
İzmir’deki öğretmenlik sınavına giren Feride’ye kazanamadığısöylenir.Bunun üzerine bölgenin ileri gelenlerinden Reşit Bey kendisineözel öğretmenlik yapmayı teklif eder.Özel öğretmenlik kendiprensiplerinin dışında olduğu halde parası bitmek üzere olduğundankabul eder.Reşit Beyin köşkünde iki kızının yanısıra birde Cemil adındaoğlu vardır.Cemil’in yaptığı bir terbiyesizlikten sonra köşktenayrılmak ister ama hemen ayrılamaz.Bu arada evin kızlarının yanında veonlarla beraber oturmaya gittiğinde,kızlarının teyzesinin,Kamuran’ıneşi olduğunu öğrenir.Bu arada Kuşadası’na tayini çıkar.Bunu tam köşkesöyleyecek iken,köşkün kalfası Feride’ye Reşit Bey’in ona eş olarakuygun olduğunu söyleyerek ağzını arar.Bu Feride’nin sınavı nedenkazanamadığını açıklıyordu.Bunun üzerine Feride,köşkten ayrılarakKuşadası’na gitti.
Kuşadasın’da göreve başladıktan kısa bir süre sonra harpbaşlar.Yaralılar,fazla olduğundan okul kapatılıp hastahane olarakkullanılmaya başlanacaktır.Bu sırada hastahane başhekiminin ZeynilerKöyünden tanıdığı Hayrullah Bey olduğunu öğrenir.Doktor,Feride’yehastahane’de çalışmayı teklif eder ve bundan sonra Feride ile Doktorarasında bir baba_kız ilişkisi gelişir.Doktor,Feride’nin evden ayrılışnedeninin bir kısmını öğrenir,her türlü sorununda yardımcı ve destekolmaya çalışır.Feride,hastahane de çalışırken,getirilen bir ağıryaralının İhsan Bey olduğu ortaya çıkar.Doktor’un,Kamuran’Iunutamadığını sürekli yüzüne vurması üzerine Feride çok sıkılır veİhsan Bey’e isterse kendisiyle evlenebileceğini söyler.Fakat İhsan Beykendi yüzündeki yanık izlerini de düşünerek reddeder çünkü aralarındakiilişkinin yürüyemeyeceğini önceden görebilmektedir.Bunun üzerine İhsanBey çıkınca yeni görevine başlar.
Beş yıl sonra okul yeniden faaliyete geçer ve kendinden daha kıdemli kişiler varken Feride müdire hanım olarak göreve başlar.
Bu arada Munise on dört yaşına basmıştır.Doktorun uzakta olduğu birsırada Munise rahatsızlanır ve doktorun gelmesini beklerken daha dakötüleşir.Doktor Hayrullah ve diğer hekimler çok uğraşırlar fakatMunise’yi kurtaramazlar.Feride,bunun üzerine bir beyin humması geçirirve kendini bilmedfen on yedi gün uyur.Doktor Hayrullah Feride’yi kendievine alır ve orada bakar.Feride,kendine geldikten sonra bile sık sıkağlama krizleri geçirir.Bir süre sonra iyileştiğini düşünüp gitmekister ancak doktorun kızması üzerine bu kararını ertyelemek durumundakalır.Feride yatarken kızı gömülmüştür ve Hayrullah Bey mezar taşınaFeride’nin kızı Munise diye yazdırmıştır.
Doktor Feride’ye bir baba gibi davranmaktadır ve ruhsal durumu iyioluncaya kadar O’na kendi çiftliğinde çok iyi bakmıştır.Bir süre sonratekrar gitmt isteğini bildirir fakat ısrar üzerine gitmektenvazgeçer.Bu arada Feride’nin terfisini çekemeyip,hakkında,Doktor’laevlilik dışı ilişki yaşıyor diya dedikodu çıkartanlarda vardı.Doktoristerse Feride’nin kendisi ile evlenip maddi yönden rahat edebileceğinisöyler.Feride,İzmir’e ilk geldiği günlerde açlıktan dolayı geçirdiğibaygınlık krizini düşününce bu teklifi kabul eder.Feride,buraya kadarbaşından geçenleri anlatırken defterin son sayfalarına gelmiştir.
Bu sırada Kamuran’ın rahatsızlığı ve eşinin ölümü ardından AyşeTeyze’nin yanına davet edilir.Enişte Aziz Bey ile Kamuran arasındageçen konuşma da Kamuran,eşi ile sırf hastalığı sebebiyleevlendiğini,Feride’nin arkasından gitmemesinin sebebinin de Onu fazlakızdırmamak olduğunu söyler.Kamuran,Ferdenin öğretmenlik yaptığı yeregidip Onu bulmak ister fakat rahatsızlığı ve duyduğu dedikodulardanetkilenerek vazgeçer.Şu anda ise Feride’nin zengin,yaşlı bir doktor ileevli olduğunu ve Kuşadası’nda bir kimsesiz çocuklar okulu işlettiğinisöyler.Bütün bu bilgileri maarifteki bir dostundan almıştır.Bütünbunlar Feride’nin İstanbul’u unuttuğunun kanıtıdır der ve enişteninyanından ayrılarak yalnız yürümeye devam eder.Eve geldiğinde ise birsürprizle karşılaşır,Feride eve gelmiştir
Feride,işleri için geldiği İstanbul’da gelmişken akrabalarını ziyaretetmek için uğradığını söyler.Kamuran’a da karısından dolayı başsağlığıdiler ve çocuğunun çok tatlı olduğumu söyler.
Feride’nin çevredeki arkadaşları O’nu hiç yalnız bırakmadılar vedolayısıyla Kamuran ile görüşemediler.Feride gidiş tarihini son andahaber verir dolayısıyla ev halkı ve arkadaşları çok üzülmüştür.
Feride,gitmeden önceki gece,Müjgan’ın odasına gider ve Doktor ile olanilşkisinin baba_kız ilşkisi olduğunu,evlenme amacını anlatır.Ölmeküzere olan vasiyeti olarak bir paketi Kamuran’a gönderdiğini fakatkendisinin gitmesinden sonra açmasını istedi.Fakat,Müjgan hemenKamuran’ın yanına gider ve olanları anlatır.Paketi açarlar,içinden birmektup ve Feride’nin günlüğü çıkar.Mektup ta Feride ile Doktor’unilişkisinin içeriği ve bazı önemli noktalar anlatılmıştır.Ertesisabah,gitme vakti geldiğinde,ev halkı Feride’yi bırakmaz ve Kamuran ileÇalıkuşu evlenirler.
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  reşat nuri güntekin - Eski hastalık karanlıktaki yüz 0 1.546 10-08-2007, Saat: 1:31
Son Yorum: karanlıktaki yüz
  reşat nuri güntekin - Ateş gecesi karanlıktaki yüz 0 1.820 10-08-2007, Saat: 1:17
Son Yorum: karanlıktaki yüz
  reşat nuri güntekin - Acımak karanlıktaki yüz 0 2.105 17-07-2007, Saat: 15:46
Son Yorum: karanlıktaki yüz
  reşat nuri güntekin - Yaprak dökümü karanlıktaki yüz 0 1.578 17-07-2007, Saat: 11:42
Son Yorum: karanlıktaki yüz

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi