İktisata Giriş Soruları 2

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.95/5 - 37 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İktisata Giriş Soruları 2
#1

1)Geçmişte derlenmiş verileri kullanarak kurallar bulmaya ve bunları yorumlamaya ne denir ?
a-İstatistiksel Yöntem
b-sözel anlatım
c-mantıksal akıl yürütme yöntemi
d cebirsel anlatım
e-iktisadi yöntem

2) İki satıcının ve çok sayıda alıcının bulunduğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
a-monopol piyasa
b-düopol piyasa
c-monopolcu rekabet piyasası
d-tam rekabet piyasası
e-oligopol piyasa
3)bir toplumda tüm diğer bireylerin refahı değişmezken , bir bireyin refahı artırıldığında toplumun refahının arttığını savunan kuram hangisidir?
a- hick analizi
b-genel denge analizi
c- pareto değer yargısı
d-toplumsal refah dengesi
e-marshall analizi
4)aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrilerinin özelliklerinden değildir?
a-orijine göre dış bükey olmaları
b-üzerinde her noktanın aynı toplam faydayı vermesi
c-negatif eğimli olmaları
d- üzerinde her noktanın farklı bir toplam faydayı vermesi
e-birbirlerini kesmemeleri
5) Üretimde, sadece değişken girdilerin miktarının değiştirilebildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a-çok kısa dönem
c-piyasa dönemi
d-çok uzun dönem
e-Kısa Dönem
6-) Değeri model dışında belirlenen değişkenlere ne ad verilir?
a-bağımlı değişken
b-dışsal değişken
c-içsel değişken
d-akım değişken
e-bağımsız değişken
7)Tek satıcı tek alıcının bulunduğu piyasaya ne ad verilir?
a-monopson piyasa
b-Düopol piyasa
c-Monopol piyasa
d-İki yanlı tekel
e-oligopol piyasa
8)yukarıdaki eş ürün ergisi üzerinde üreticinin dengede bulunduğu nokta hangisidir?
a-A b-B c-C d-D e-E
9-) eş ürün eğrilerinin orijine göre iç bükey olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
a-artan ikame b-azalan ikame c-sabit ikame
10-Y bağımlı değişken X bağımsız değişken ise esneklik katsayısı nedir?
a- x/y
b-y/x
c-delta x/delta y
d-deltaX/x / deltay/y
e-( deltaY/y / deltaX/x )

11)bütçe doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)m/Py b-)-Px/Py c-)-Px/-Py
d-)M/Px e-)Px/Py
12) Karşılandığında insanlara haz karşılanamadığında elem ve doyumsuzluk veren duyguya ne ad verilir?
a- ihtiyaç b-mal c- fayda d-hizmet e-tüketim
13)Tam rekabet piyasasında arz edilen belirli bir mal veya hizmetin tüm birimlerinin aynı kalitede ve aynı görünümde olması bu piyasanın hangi özelliğini ifade eder?
a-mobilite
b- homojenlik
c-şeffaflık
d-atomizite olma
e-piyasaya giriş çıkış serbestliği
14)Edgeworth kutu diyagramında tüketiciler arası denge koşullarının sağlandığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?
a-üretim imkanları eğrisi
b-eş fayda eğrisi
c-bağıt eğrisi
d-anlaşma eğrisi
e-eş ürün eğrisi
15-)Aşağıdakilerden hangisi kartelin özelliklerinden değildir?
Yanıt: Rekabetin serbest olması
16-)Hangi modelde fiyat ve üretim rekabetinin olduğu, firmanın üretim kapasitesinin belli ve sınırlı olduğu ve her firmanın tek başına tüm talebi karşılayamadığı kabul edilmektedir?
a-cournot modeli
b- Edgeworth modeli
c-dirsekli talep eğrisi modeli
d-Marshall modeli
e-hicks modeli
17-)toplam maliyetin toplam gelire eşit olduğu nokta nedir?
Cevap: başa baş noktası
16çok sayıda firma tarafından üretilen ve birbirlerinin yakın ikamesi olan bir grup malın homojenlikten uzaklaştırılarak, satıcının kendine özgü bir alıcı kitlesi oluşturması halinde ortaya çıkan piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
a-monopolcü rekabet piyasası
b-monopol piyasa
c-tam rekabet piyasası
d-oligopol piyasa
e-Düopol piyasa
19)Marjinal fiziki ürünle fiyatın çarpımı aşağıdakilerden hangisini verir?
a- toplam ürün değeri
b-marjinal ürün hasılatı
c-ortalama ürün değeri
d- marjinal ürün değeri
e-toplam ürün hasılatı
20)üretim için girdi iki kat artırıldığında, üretim miktarı iki kattan daha fazla artıyorsa, ne tür bir teknoloji söz konusudur?
a- ölçeğe göre sabit getiri
b- ölçeğe göre artan getiri
c-ölçeğe göre azalan getiri
d-ölçeğe göre değişken getiri
e-önce artan sonra azalan getiri
21-)aşağıdakilerden hangisi pozitif ölçek ekonomilerinin yol açtığı olumsuzluklardan biri değildir?
Yanıt: Çevre kirliliği gibi nedenlerden dolayı maliyetlerin artması
22)aşağıdakilerden hangisi negatif ölçek ekonomilerinin yol açtığı olumsuzluklardan değildir?
Yanıt: Aşırı uzmanlaşmış işgücü
23-) Bağıt eğrisinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
a-anlaşma eğrisi
b-farksızlık eğrisi
c-eş ürün eğrisi
d-fayda imkanları eğrisi
e-üretim imkanları eğrisi
24-) aşağıdakilerden hangisi iktisadi akılcılığın özelliklerinden değildir?
a-Bencil olmak
b-seçici olmak
c-çoğu aza tercih etme
d-enformasyona sahip olma
e- tercihler arasında tutarlı olmak
25-)tüketicinin değişik gelir düzeyleri için ortaya çıkan denge noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen eğriye ne denir?
a-engel eğrisi
b- gelir tüketim eğrisi
c-üretim imkanları eğrisi
d-fiyat tüketim eğrisi
e- bireysel talep eğrisi
26) tüketicinin tükettiği mallardan birinin fiyatının değişmesi ile oluşan yeni denge noktalarının birleşiminden hangi eğri elde edilir?
a-engel eğrisi
b- gelir tüketim eğrisi
c-piyasa talep eğrisi
d-fiyat tüketim eğrisi
e- bireysel talep eğrisi
27)ölçeğe göre artan getiri durumunda uzun dönemde ortalama maliyet eğrisinin şekli nasıl olur?
a-azalan bir eğri
b-artan bir eğri
c-yatay eksene paralel bir eğri
d-u şeklinde bir eğri
e-yatay eksene düşey bir eğri
28) toplam gelir % 20 artarken miktar %10 artarsa ise marjinal gelir nedir?
a-1 b- 2 c-3 d-4 e-5
29) toplam sabit maliyet (TFC) = 100 ve tolam değişken maliyet (TVC) = 10 ise ortalama maliyet (AC) nedir
a-15 b-20 c-12 d-18 e-4
30-) Y = 20 + b şeklindeki fonksiyon nasıldır?
a-)parabolik b- üstel c-artan d-azalan
31) üretim imkan eğrisi üzerinden herhangi bir noktadan çizilen teğetin eğimi neyi verir?
a-marjinal teknik ikame oranı
b-marjinal verimlilik oranı
c-marjinal ikame oranını
d-marjinal dönüşüm oranını
e-marjinal fayda oranını
32-)Tek değişken girdi için, monopolcu firmanın faktör talep eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
a-marjinal ürün değeri eğrisi
b-marjinal ürün hasılatı eğrisi
c-ortalama ürün değeri eğrisi
d-toplam ürün değeri eğrisi
e- toplam ürün hasılatı eğrisi
33)Aşağıdakilerden hangisi genel denge analizinin varsayımlarından değildir?
a-eş ürün eğrilerinin orijine göre dış bükey olmaları
b-kayıtsızlık eğrilerinin orijine göre dış bükey olmaları
c-girdi piyasalarında tam rekabet koşularının geçerli olması
d-mal piyasalarında tam rekabet koşularının geçerli olması
e-üretim ve tüketimin farklı yer ve zamanda yapılması
34)aşağıdakilerden hangisi iş gücü arzını etkileyen değişkenlerden biri değildir?
a-nüfus b- yaş c- göç d-verimlilik e-eğitim

35) Edgeworth kutu diyagramında üreticiler arası denge koşulları açıklanırken herhangi bir kenarın uzunluğu aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Yanıt: her iki üreticinin sahip olduğu üretim girdisi düzeyini
36-)değeri zamanın belli bir anında ölçülen değişkene ne ad verilir?
a- akım değişken b-stok değişken
c-dışsal değişken d- içsel değişken
e- bağımlı değişken
1-a 2-b 3-c 4-d 5-e 6-b 7-d 8-d 9-a 10-e 11-b 12-a 13-b 14-d 16-b 18-a 19-d 20-b 23-e 24-a 25-b 26-d 27-a 28-b 29-c 30-c 31-d 32-b 33-e 34-d 36-b
Ara
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İktisat 2006 AÖF Sınav Soruları Ve Cevapları redline 0 3.243 09-03-2007, Saat: 3:17
Son Yorum: redline
  İktisata Giriş Soruları redline 0 49.986 09-03-2007, Saat: 3:13
Son Yorum: redline

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi