AÖF Kredili Sistem Setleri » AÖF Önlisans DVD Setleri » Aöf Önlisans 1.Sınıf Bankacıl

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 3.42/5 - 19 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
AÖF Kredili Sistem Setleri » AÖF Önlisans DVD Setleri » Aöf Önlisans 1.Sınıf Bankacıl
#1

Aöf Önlisans 1.Sınıf Bankacılık ve SigortacılıkAöf Önlisans 1.Sınıf Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Görüntülü Eğitim Seti 114 DVD + Soru Bankası Kitabı

- Açıköğretim 1. Sınıf Genel Muhasebe Dersi 21 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf Genel Matematik 16 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf Hukuka Giriş 17 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf Temel Bilgi Teknolojileri 9 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf Genel İşletme 21 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş 11 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf İktisada Giriş 19 DVD
- Görüntülü Dershane Soru Bankası Hapı 535 Sayfa toplam 4000 Sorudan oluşan Kitap
Toplam 114 DVD

Setin Avantajları ve Sağladığı Fayda:
1- Kitaba gerek yok
2- Teste gerek yok
3- Soru bankasına gerek yok
4- 114 DVD + Görüntülü Dershane Soru Bankası Hapı ile hepsini ortadan kaldırıyoruz ve sizi sınavlarınıza 100 hazırlamış oluyoruz.

Seti Hangi Ortamlarda İzleyebilirim:
1- DVD Player
2- Bilgisayar ortamında
3- PlayStation da izleme imkanlarınız vardır.
Not: Bilgisayarda kaliteli bir şekilde izlemek için (VLC player) programını indiriniz.

Ders Hocaları ve Ders Anlatımları Nasıldır?
Yüzlerce öğretmen arasında seçilmiş olan öğretmenlerimiz bilgi, birikim ve tecrübe sahibi olup Dershanelerde ve Üniversitelerde Akademisyen olarak yıllardır görev yapmaktadırlar.
Ders anlatımları TV stüdyosunda ve HD kalitede 2D çekimler yapılarak gerçekleştirilmiştir.
Her ders kendi uzman öğretmeni tarafından ünitelendirilerek konu konu anlatılmış olup her konu sonunda çıkabilecek muhtemel soru çözümleri yapılarak üniteye ilave edilip daha anlaşılır bir şekilde olmasını sağlamıştır.
Konu anlatımı ve soru çözümleri bittikten sonra her derse ait son 2 yılın çıkmış soru çözümleri öğretmenlerimiz tarafından yapılarak set içerisine ilave edilmiştir.

Setlerimizin Yanında Döküman veya Kitap Mevcut mu?
Sizler için yeni sisteme göre hazırlamış olduğumuz Görüntülü Dershane Eğitim Setleri ile çalışmalarınızı tamamladıktan sonra kendinizi sınayabileceğiniz Soru Bankası Hapını sizler için hazırladık.
Bu çalışmamızda gerek sistemin karmaşıklığı gerekse yaşamış olduğunuz zaman sıkıntısı sebebi ile gerekli çalışmaların yapılamadan sınavlara girilmesi ve yaşanan sorunlar GÖRÜNTÜLÜ DERSHANE yayınları olarak bizleri harekete geçirmiştir. Eğitimde mekan sorununu ortadan kaldırmaya dayalı vizyonumuz ve bakış açımızla bu kitabı çıkarmayı kendimize borç bildik.

AÖF Kredili Sistemine Uygun mudur?
Setlerimiz AÖF Kredili Sistemine uygun olarak hazırlanmıştır.
2012 - 2013 Eğitim yılı içinde olacak değişiklikler set içerisine ilave edilecek olup güncelliğini sağlamış olacağız.

Konuları Anlayabilecek miyim? Soru Çözümlerinde Başarılı Olabilecek miyim?
Setlerimizdeki konular adım adım ve anlaşılır bir şekilde anlatıldığı için anlamadığınız konuyu tekrar tekrar izleyerek anlama imkanı sağlamış olacaksınız.
Set içerisindeki her konu için hazırlanmış olan soru çözümleri ile konuları daha anlaşılır bir şekle getirip soru çözümünüzde size destek sağlamış olacaktır.
Setin yanında gelen 4000 soruluk çıkmış soru çözümleri kitabı ile kendinizi sınayabileceksiniz.

Görüntülü Dershane Soru Bankası Hapı Kitabı Nedir?
Tamamı çıkmış sorulardan oluşan eşsiz bir kaynaktır.
Toplam 4000 soru içermektedir.
Sorular her derse göre bölümlendirilmiştir.

Bu Setle Başarılı Olur muyum?
Özel ders kalitesinden daha anlaşılır ve daha detaylı bir anlatım
Çıkmış soru çözümleri
Konu soru çözümleri
Görüntülü Dershane Yayınları Soru Bankası Hapı ile
Başarısız olmayı ortadan kaldırıyoruz.


Genel Muhasebe Dersi İçerik:
→ İşletme ve Muhasebe
→ Mali Tablolar
→ Hesaplar
→ Muhasebede Kayıt Belgeleri ve Defterler
→ Muhasebe Süreci
→ Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
→ Stoklar
→ Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler
→ Alacaklar
→ Duran Varlıklar
→ Mali Borçlar
→ Borçlar
→ Özkaynaklar
→ Gelirler ve Giderler
→ Dönemsonu İşlemleri
→ Dönen Varlıklara Ait Dönemsonu İşlemleri
→ Borçlara Ait Dönemsonu İşlemleri
→ Gelir ve Giderlere Ait Dönemsonu İşlemleri
→ Dönemsonu Mali Tablolar Düzenlenmesi (Muhasebe Dönemine İlişkin Bütün Bir Uygulama)
Genel Matematik Dersi İçerik:
→ Kümeler ve Sayılar
→ Özdeşlikler, Denklemler ve Eşitsizlikler
→ Koordinat Düzlemi Doğru ve Parabol Denklemleri
→ Fonksiyonlar
→ Limit ve Süreklilik
→ Türev Kavramı
→ Türev Uygulamaları
→ Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
→ Belirsiz İntegral
→ Belirli İntegral ve Uygulamaları
→ Doğrusal Denklem Sistemleri
→ Matrisler
→ Determinantlar
→ Doğrusal Programlama
→ Çok Değişkenli Fonksiyonlar
Hukuka Giriş Dersi İçerik:
→ Hukuk Kavramı
→ Hukuk Kurallarının Özelliği (Hukukun Yaptırımı) ve Hukukun Sistemi
→ Kamu Hukukunun Dalları
→ Özel Hukukun Dalları
→ Hukukun Kaynakları
→ Hakkın Tanımı ve Türleri
→ Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması
→ Kişi, Kişi Türleri ve Gerçek Kişilerin Ehliyeti
→ Kişiliğin Korunması ve Tüzel Kişilik
→ Borç İlişkisi, Sorumluluk, Borcun Kaynakları
→ Sözleşmelerde Şekil ve Uygunsuzluk
→ Temsil
→ Borcun İfası, İfa Edilmemesi ve Sona Ermesi
→ Sözleşme Türleri I Satım Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi
→ Sözleşme Türleri II Vekalet Sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi, Finansal Kiralama Sözleşmesi Franchise Sözleşmesi, Factoring Sözleşmesi
Temel Bilgi Teknolojileri Dersi İçerik:
→ Bilgi Teknolojileri
→ Bilgisayar Organizasyonu
→ Bilgisayar Yazılımı
→ İşletim Sistemi
→ Büro Yazılımında Ortak Öğeler
→ Kelime İşlemciler
→ İşlem Tabloları
→ Sunum Programları
→ Resim ve Çizim Programları
→ Veri Tabanları
→ Bilgisayar Ağları
→ İnternetin Altyapısı
→ İnternetin Kullanımı
→ Bilgisayarla Problem Çözme Yolları
Genel İşletme Dersi İçerik:
→ İşletme Kavramı
→ İşletmelerin Özellikleri
→ İşletmelin Kuruluşu
→ İşletmelerin Büyümesi
→ İş Ahlakı ve Toplumsal Sorumluluk( Etik-Törel Kurallar )
→ Yönetim Kavramı
→ Yönetim İşlevleri
→ İnsan Kaynakları Yönetimi
→ İnsan Kaynakları Yönetim İşlevleri
→ Pazarlama İlkeleri
→ Ürün Fiyatlama
→ Pazarlama Kanalları ve Tutundurma
→ Üretim Sistemleri ve Yönetimi
→ Üretim Sistemlerinin Tasarım Kuruluş ve İşleyişi
→ İşletme Bilgi Sistemi
→ Muhasebe
→ Finansal Yönetim
→ Finansal Sistem ve Kurumlar
→ Çokuluslu İşletmeler
Davranış Bilimlerine Giriş Dersi İçerik:
→ Sosyolojiye Giriş ve Yöntem
→ Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar
→ Toplum ve Toplumsal Yapı
→ Kültür
→ Toplumsallaşma
→ Toplumsal Gruplar
→ Aile Kurumu
→ Toplumsal Tabakalaşma ve Değişme
→ Psikoloji Bilimine Giriş
→ Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi
→ Güdüler ve Duygular
→ Duyum ve Algı
→ Öğrenme
→ Kişilik Psikolojisi ve Kişilik Kuramları
→ Davranış Üzerine Sosyal Etkiler
→ Tutumlar
İktisada Giriş Dersi İçerik:
→ İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları
→ Kıtlık Tercih ve Fayda
→ Arz ve Talep
→ Esneklik
→ Arz-Talep Uygulamaları
→ Üretim ve Maliyetler
→ Tam Rekabet Piyasası
→ Eksik Rekabet Piyasası
→ Faktör Piyasaları ve Faktör Gelirleri
→ Kurumsal Mallar ve Dışsallıklar
→ Mikro İktisattan Makro İktisata Geçiş
→ Milli Gelir Muhasebesi
→ Milli Hasılanın Belirlenmesi
→ Makro Ekonomik Denge
→ Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar
→ Para ve Bankacılık
→ Para Teorisi ve Politikası
→ Toplam Talep-Toplam Arz Analizi ve Enflasyon
→ Uluslararası Ticaret ve Finansman
→ Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

Detaylar için Tıklayınız...
Bul

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi