Akvaryum Sözlüğü

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.54/5 - 13 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Akvaryum Sözlüğü
#1

Abyssal Fishes: Okyanusların çok derinlerinde yaşayan balıklar.
Acclimatization: Balığın yeni bir ortama veya farklı ilklim şartlarına adaptasyonu.
Acidic (Asidik,Asidite): Su içindeki hidrojeniyonlarının sayısının pH 7.0 altında olması. Ayrıca suyun asidik olmasıaşırı yemlemeninde işareti olabilir.
Actinic (Aktinik): Güneş ve benzeri ışınlarınkimyasal değişikler meydana getirme özelliği. Güneş ışınlarınınpotosentez için tam bir ışık spekturumu sağlaması.
Activated Carbon (Aktif Karbon): Deniz,tatlı su ve sudaki pisliklerin katı karbon tarafından absorbe edilmesi.
Adipose Fin (Adipoz Yüzgeç): Kuyruk yüzgeçineyakın, önünde ve sırt yüzgeçin gerisinde bulunan küçük dolgun bir tipyüzgeç. Tropheus'larda Adipoz yüzgeç yoktur, genelde yayın balıklarındagörülür.
Adnate: Yapışmak, birlikte büyümek.
Aeration (Havalandırma): Oksijenleme amacı ile suyun hareket ettirilmesi, havayla teması.
Alkaline (Alkalinite): Su içindeki hidrojen iyonlarının sayısının pH 7.0 üstünde olması.
Air Pump (Hava Motoru): Akvaryuma hava vermeye yarayan elektrikli motor.
Algae (Alg): Küf, mantar ve şapkalı mantarlarıdaiçeren tek hücreli mikroskobik tiplerden büyük deniz yosunlarına kadaruzunan ilkel su bitkileri.
Alimentary Tract: Sindirim sistemi veya kanalı.
Alveolus, Alveoli (Alveol): Akciğerlede bulunan, bal peteklerine benziyen çukurumsu hücre.
Ammonia (Amonyak): NH3 Azot döngüsünün ilkadımıdır. Amonyak genellikle balıkların idrarı, ölü balık ve bitkiartıkları sonucu oluşmaktadır. Balık ölümlerinin muhtemelsebeblerindendir. Balıkların büyük çoğunluğu için çok zehirli birmaddedir. Akvaryumunuzda sıfır olmasına dikkat edin.
Ammonia Tower: Biyolojik filtrasyonda kullanılan,biyolojik filtrasyon malzelerinin kullanıldığı plastik bölme. Su filtremalzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip bakteriler sayesindezehirli amonyak ve nitritin atılmasına yardım edilmesi. Bu ıslak/kurufiltrelerde bakteri gelişimini hızlandırır.
Amphibious (Amfibi): Karada ve suda yaşama yeteneği.
Anaerobic Bakteriler: Oksijensiz ortamlarda yaşayan bakteri çeşidi.
Anal Fin (Anal Yüzgeç): Balığın kuyruk bölgesine yakın, üreme organları ile kuyruk arasındaki yüzgeç.
Anabatoids: Atmosfer havasını soluyan balıklar, gurami,betta gibi.
Aerobic Bakteriler: Oksijenli ortamlarda yaşayan bakteri çeşidi.
Aragonite (Aragonit): Bazı deniz kabuklarının ve resif mercanlarının kalsiyum karbonat iskeletini oluşturan mineral.
Bacteria (Bakteri): Yaşamın başlangıçından beri varolan en ilkel tek hücreli canlılar, nitrojen çevrime yardım ederler.
Ballast (Balast): Floresan ve metal halide lambaların güç kaynağı.
Biological Filtration (Biyolojik Filtrasyon): Zehirli maddelerin parçalamasıyla oluşturulan süzme süreci. Buparçalanma sürecinde yararlı bakteriler yardımı ile zararlı maddelerayrıştırılarak daha zararsız hale getirilir, filtreler malesef zararlımaddeleri tamamen filtre edemiyor.
Barbel: Bazı balıkların ağız kenarlarında bulunanduyargalar kedi balıkları,yayın balıkları ve Loache türlerinde geneldeyiyecek aramak için kullanılan anten benzeri organlar.
Berlin Method of Filtration: Canlı kaya ve protein skimmer kullanılarak yapılan biyolojik filtrasyon yöntemi.
Bicolor: İki renkli.
Brachiae: Solungaçlar, balığın solunumu ile ilgili organları.
Brachiocranium: Solungaçların yapısını destekleyen kılçıklı iskelet.
Brachiopoda : Saç gibi kaplı, kalp gibi atan bir beslenme organı ve sırt ile göğüs altı sübapları olan bir deniz yumuşakçası.
Brackish Water (Acı Su): Tatlı su ile deniz suyuarasında kalan bir çeşit su tipi, genellikle büyük göllerin veyanehirlerin okyonuslara aktığı yerlerde bulunur, tuzluluk oranıtatlısuya göre daha azdır.
Bubble Nest (Köpük Yuva): Kabaracık yuvası, labirentli balıkların yumurtalarını suyun yüzeyinde oluşturdukları kabarcıkların içene yerleştirdikleri yuva.
Buccal Incubation: Yumurtaları ağızda kuluçkaya yatırma.
Buffer (Tamponlayıcı): Suyun, içindeki pHdeğişimlerine dayanmasını sağlayan süreçtir. Suyun kalsiyum karbonatiçeriği ne kadar fazlaysa tamponlama kapasiteside o kadar yüksek olur.
Caudal Fin : Kuyruk yüzgeçi, kuyruk.
Canine (Kanin): Diğerlerinde daha uzun,büyük ve konik şekilde olan diş.
Cannister Filter (Dış Filtre): Motoru ve haznesi akvaryumun dışında olan ve bir çift hotum yardımıyla suyu alıp temizleyen filtre.
Carbon Dioxide (Karbon dioksit): CO2 Canlıların ürettiği atık madde, bitkilerin fotosentez için kullandıkları temel ihtiyaç maddelerinden biri.
Carnivorous (Karnivor): Etçil, canlı balık avlayanlar.
Caudal Penduncle: Balığın kuyruğunu gövdesine bitiştiren dar kısım.
Calcium Carbonate (Kalsiyum Karbonat): CaCO3 Sert suda yüksek konsantrasyonlarda bulunan beyaz, kristalize bir mineral.
Cephalic Fins: Kafanın hemen yanında bulunan yüzgeçler.
Cheek: Balığın gözü ile kafası arasındaki bölge.
Chemical Filtration (Kimyasal Filtrasyon): Kimyasal reaksiyonla çözümlenmiş artıkların arıtılması.
Chiller (Soğutucu): Akvaryumun ısısını düşürmek için kullanılan soğutucu, akvaryum kliması.
Chloramine (Kloramin): Sular idaerisinin veyabelediyelerin içme suyundaki mikropları öldürmek amacı ilekullandıkları kimyasal, balıklar için öldürücü, çeşitli sudüzenleyiciler ile sudaki etkisi engellenebiliyor. Suyu uzun sürehavalandırarak dinlendirmek kloraminin etkisini azaltmak içinyeterlidir.
Chlorine (Klor): CL2 Sular idaerisinin veyabeledeyelerin içme suyundaki mikropları öldürmek amacı ilekullandıkları kimyasal, balıklar için öldürücü olabiliyor, çeşitli sudüzenleyiciler ile sudaki klorun etkisi engellenebiliyor. Suyu bir sürehavalandırarak dinlendirmek klorun uçması için yeterlidir.
Chromatophores: Renkli pigment hücresi.
Cichlid: Asya, Afrika ve Güney Amerika'ya kadar uzanan bölgede yaşayan bir tür tatlı su balığının genel adı.
Cirri: Bazı soğuk su türlerinin gözünün üzerinde bulunan kısa bir organ.
Coitus,Copulation: Çiftleşme.
Conductivity (İletkenlik): Suyun geçirgenliği,iletkenlik.
Coral Sand (Mercan Kırığı): Mercanların ezilerek kum haline getirilmesi.
Cutis: Derinin iç tabakası,ikinci katmanı.
Daphnia (Su Piresi): Göllerde ve havuzlarda yaşayan küçük canlılar, su piresi
Deionizer: Mekanik ve kimyasal filtrasyonda çeşme suyunu akvaryuma vermeden önce suyun temizlenmesi işi yapan aygıt, bölüm.
Denitrification (Denitrifikasyon): Sudan azot ve azotlu bileşiklerin çıkarılma süreci.
Detritus: Akvaryum tabanına toplanan artıklar.
Diaphanous: Yarı saydam.
Diatoms: İçeriği klorofil ve besleyici lipit olan, okyanus ve tatlısularda bulunan tek hücreli organizmalara verilen genel isim.
Diatom Filter: Özel filtre ortamı sayesinde tek hücreli organizmaları filtre edilmesini sağlayan filtre tipi.
Dorsal Surface: Balığın sırt bölgesi.
Dorsal Fin: Balığın kafa ile kuyruk arasında bulunan yüzgeçi, sırt yüzgeçi.
Dustus Pneumaticus: Yemek borusunu air/swim bladder'e bağlayan tüp.
Ectoparasite (Dış Parazit): Balığın vücudunun dışında yaşayan yaşayan parazit.
Egg-Layer (Yumurta döken): Dişi yumurtladıktan sonra döllenen yumurtalar.
Egg Spots (Yumurta Beneği): Erkeklerin anal yüzgeçlerinde bulunan noktalar.
Epidermis: Derinin dış katmanı, üst deri.
Esophagus: Ağız ile mideyi birbirne bağlayan tüp.
Eye in snout: İktayologların kullandığı, gözün orantılı bir şekilde adım adım ölçülmesi olarak ifade edilen bir ölçü tekniği.
Fertilization (Döllenme): Sperm ve yumurtanın birleşmesi.
Filaments: Sivri yüzgeç, kuyruk ucu.
Fry: Yeni doğmuş veya yumurtadan yeni çıkmış yavru balık.
Forehead: Kafanın önündeki eğim.
Fungus: Balığın gövdesinde oluşan pamuğa benzeyen mantar.
Genus: Türleri ayırt etmede kullanılan ve büyük harf ile başlayan bilimsel ifade.
Gill: Solungaç, balığın solunum işlemi sırasında kullandığı organ, Sudaki O2'ni süzer.
Gill Cover: Solungaçı koruyan sert, kemikli tabaka.
Gonopodia: Canlı doğuranların erkeklerinin, dişilerinin içine sperm koymakta kullandığı uzun bir görünüme sahip anal yüzgeçler.
Gravid: Hamile balık, yumurta dökmeye hazır dişi.
Guanin: Pulların altında bulunan, ışığın yansımasını temin eden madde, genelde tatlısu balıklarında bulunur.
Hard Water (Sert Su): Su içersinde çözünmüş tuz miktarının yoğun olması.
Herbivore (Otçul): Besin ihtiyacını bitki ve yosunlardan karşılayan balık grubu.
HO lighting: Yüksek verimli floresan lamba.
Hybrid (Kırma, Hibrid): İki farklı türün çifleşmesi sonucu ortaya çıkan tür.
Hydrogen Sulfide: Hidrojen sulfit.
Ich, Ichtyophthirius (Beyaz Benek): Beyaz nokta olarak bilinen, tek hücreli bir parazit.
Ichtyology: Balıkları inceleyen bilim dalı.
Internal Filter (İç Filtre): Akvaryum içinde kullanılan filtrelere verilen genel isim, iç filtre.
Invertebrates (Omurgasızlar): Omurgasız tuzlusu hayvanları.
Iodine: İyot.
Kalkwasser: Suda çözülmüş olarak bulunan kalsiyum hidroksit.
Killifish: Yıllık balıkları olarak geçen çokdeğişik renklere sahip olan fakat ömürleri kısa,üremeleri emek isteyenbir tür. Serkan Alasya'nın sitesinde detaylı bilgi bulabilirsiniz.
Labyrinth Organ (Labirent Organı): Beta Gurami labirentli balıklarda bulunan solunum organı.
Lamprey: Yılan balığı şeklinde yuvarlak ağızlı, emici bir su hayvanı.
Lateral Line: Balığın her iki yanında ve deri içinde uzanan, sudaki titreşimleri sinir sistemine ileten duyu organı.
Live Rock (Canlı Kaya): Canlı kaya. Deniz akvaryumlarında kullanılan küçük yumuşakça ve alg'lerin işgaline uğramış normal kaya.
Livebearer (Canlı Doğuranlar): Yumurtaların balığın vücuduna döllendiği ve yavrularını canlı olarak dünyaya getiren balık türü.
Mechanical Filtration (Mekanik Filtrasyon): Mekanik olarak arıtma(süzme) işinin yapılması.
Metal Halide Lighting (Metal Halide): Reeftanklarının aydınlatılmasında kullanılan en iyi ışıklandırmayöntemlerinden biri, geniş spektrumda doğal ışığa en yakın ışığı verenlamba tipi.
Milt: Balıkların spermi.
Mineral: Suda doğal olarak bulunan inorganik maddeler.
Mouth Brooder: Yumurtalarını veya yavrularını ağızda büyütüp,barındıran balıklara verilen isim.
Nacreous: İnci pulu çekirdeği.
Nitrification (Nitrifikasyon): Bakteriler tarafından, zehirli amonyağın, nitrit ve nitrata dönüştürüldüğü kimyasal süreç.
Nitrate (Nitrat): (NO3) Biyolojik süzme ile alınan azot bileşiği.
Nitrites (Nitrit): (NO2) Süzme işlemiyle alınan amonyak ve nitrat arası bileşik.
Nuchal Hump (Kafa): Erkek cichlidlerdeki geniş alın.
Operculum, Opercle: Solungaç kapağı
Otoliths: Balığın işitmesini ve sesin dengelenmesini sağlayan, kulaktaki üç kemik.
Ovary: Dişinin üreme için salgı yapan organı,bezesi.
Overfeed: Aşırı besleme.
Ovipositor: Ucu sivri tüp şeklinde olan ve yumurta bırakmaya yarayan uzuv.
Ozone: Ozon.
Peat (Turba, torf): Çürümüş bitkilerden elde edilen kömür, turba yosunu. Suyun pH'nı düşürmek için kullanılan bir tür yosun.
Pectoral Fins: Göğüs yüzgeçi.
Pelvic Fins: Anal yüzgeçin önünde bulunan yüzgeç, çıkış yüzgeçi.
pH: Suyun asit ve alkalitesini anlatan logoritmik ölçü birimi.
Pharyngeal Teeth: Balığın boğazındaki dişler.
Photosynthesis: Işık yardımı ile besin biriktirme süreçi.
Piscovore: Diğer balıkları yiyen balık grubu.
Planktivore: Plankton ile beslenen balık grubu.
Pleco (Vatoz, vatos): Pleco veya Plecostomus.
Powerfilter: İç elektrik motoru olan filtre.
Powerhead: Güç kafası
Prefilter: Ön filtre.
Ray: Yüzgeç zarlarını tutan sert ince kemikler.
Redox: Bir su kütlesindeki azalma ve oksidasyonpotansiyeli için kullanılan kısaltma. Yüksek redox potansiyelli bir suberrak,iyi kaliteli ve yüksek düzeyde O2'e sahiptir. Düşük redoxpotansiyelli bir su ise düşük kalitesi ve yetersiz düzeyde O2içerdiğini gösterir.
Reverse Osmosis: Çeşme suyunu arıtma yöntemlerinden biri.
Phosphorous (Fosfor): Fosforlu. Deniz akvaryumlarıiçin önemli trace elementlerden biridir. Genetik madde bloklarınıninşasında ATP (adenosine triphosphate) oluşumuna yardım eder.
Plankton: Besin zincirindeki en ufak ve ilkel yaratıklar.
Protein Skimmer: Protein toplayıcısı, denizakvaryumlarında, elektrik yüklü, aktive edilmiş bir köpük oluşturaraksudan atık maddeleri toplayan bir çeşit filtre.
Salt (Tuz): Anyon ve katyonların genel adı.
Saggita: Kulaktaki en büyük otolith.
Scale: Pul.
Scalpel: Cerrah balığının sırtındaki dikenler.
School (Sürü): Aynı tür veya cins balıkların grup halinde bir arada yüzmeleri.
Scute: Yayın balıklarının sert sırt pulu .
Sediment: Akvaryum tabanında biriken atıklar,yem,bitki,ölü balık, tortular.
Shaol: Aynı türden balıkların bir arada bulunması.
Shimmies: Üşüyen balıkların hareketsiz, yan yana durmaları.
Silicon (Silikon): Silisyum, deniz sistemlerindeki eser elementlerden biri.
Soft Water (Yumuşak Su): Su içersindeki çözünmüş tuz miktarının çok az olması.
Spawning: Yumurtlamak .
Species: Tür, cins.
Specific Gravity (Öz Ağırlık): Saf suya göre, bir sıvının yoğunluk oranı.
Strain: Aynı özellikteki balıklar,türdeş.
Strontium: Mercan resiflerinin büyümesi için gerekli temel elementlerden biri.
Subspecies: Alttür.
Substrate (Substrat): Akvaryum tabanında kullanılan çakıl,mercan kırığı,midye kırığı,nehir kumu. Alt tabaka,alttaş.
Substratum: Doğada tabanda bulunan maddelerin(çakıl,mercan,kum)farklı katmanları.
Swim Bladder,Air Bladder: Balığın suyun içersinde dengede durabilmesini sağlayan içinde gaz dolu olan organ.
Trace Elements (Eser Elementler): Tatlısu ve tuzlusu akvaryumlarında gerekli olan birçok elemente verilen genel isim, çokaz miktarda bulunur, kalsiyum, stransiyum, iyot, ozon, kobalt, demir,bakır, selenyum.
Trickle Filter: Bölmelerde biyolojik filtrasyonmalzelerinin kullanıldığı, suyun filtre malzemeleri arasından geçerkenhava ile temas edip yararlı bakteriler sayesinde zehirli amonyak venitritin atılmasına yardım edilmesi. Bu ıslak/kuru değişimfiltrelerdeki bakteri gelişimini hızlandırır.
Tubercle: Tatlısu balıklarının solugaç kapaklarında görünen küçük beyaz sivilce benzeri kabarcıklar.
Turbulence: Hızlı ve güçlü su hareketi.
Ultraviolet Sterilizer (UV): Zararlı bakteri ve mikro organizmalardan UltraViole ışığı kullanarak arıtma yöntemi.
Undergravel Filter: Tabanda oluşan pisliklerin, çakılların altındaki tabla aracılığı ile temin edilen süzme yöntemi.
Ventral Fin (Ventral Yüzgeç): Karınaltı yüzgeçi.
Ventral Surface (Karın Bölgesi) : Balığın midesinin ve üreme organlarının olduğu bölge.
Venturi: Silindirik bir yapıya sahip olan, havanın suyun içinden hızlı bir şekilde geçtiği popüler bir protein skimmer dizaynı.
VHO Lighting: Yüksek verimli floresan ışığı. Bu tip ışıklar özel balats ile kullanılır ve geniş spektrumda ışık verir.
Wet/Dry Filter (Islak Kuru Filtreler): Islak/Kurufiltre, bölmelerinde biyolojik filtrasyon malzelerinin kullanıldığı,suyun filtre malzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip yararlıbakteriler sayesinde zehirli amonyak ve nitritin daha hızlı atılmasınısağlayan filtre tipi.
Zeolite (Zeolit): Amonyağı kendi üzerinde toplayarak akvaryumdan atılmasını sağlayan madde, sadece tatlısu akvaryumlarında kullanılır.
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Akvaryum İlaçları ve Kullanımları civanpercemi 0 4.929 09-11-2007, Saat: 14:08
Son Yorum: civanpercemi
  Akvaryum Suyunun Hazırlanması gamze33 1 1.998 22-02-2007, Saat: 11:46
Son Yorum: redline

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi