Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.82/5 - 22 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Biyolojinin önemi
#1

Biyolojinin önemi

Doğumdan ölümekadar yaşamın her evresinde bilinçli ve sağlıklı yaşama , ekonomikgelişmeyi sürekli kılma , çevreyi bozulmadan tutma , üretiminkalitesini ve miktarını artırmada biyoloji bilimi önemli yer tutar.
Temel bilim olan biyoloji , canlı ve doğa ile ilgili her konuyu içinealmaktadır , bu bakımdan araştıran düşünen insana sınırsız sayıdaçalışma olanağı sağlar . Burada başarılı olmanın en önemli sırrı,düşünerek doğayı izlemektir . Doğanın bilinçsiz kullanılması , insan vediğer canlıların yaşamı için tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarır . Çevrekirlenmesi , erozyon , madde kaybı , yeşil alanların azalması , hızlınüfûs artışı , plânsız kentleşme , biyolojik zenginliklerin ortadankalkması bu sorunların başında gelir. Örneğin orta Anadolu’nun çölleşmetehlikesi ile karşı karşıya kalması , nehirlerin kirlenmesi , kıyıgüzelliklerimizin bozulması , doğal kaynaklarımızın iyi kullanılmamasısonucunda ortaya çıkan sorunlardır .
Biyoteknoloji alanındaki çalışmalarla , atık maddelerin temelyapılarına kadar parçalayabilen mikroorganizmalar kullanılarak dahatemiz bir çevrenin yaratılması sağlanacaktır .
Biyoteknolojinin amacı , bir canlının belirli özelliklerini şifreleyengenetik bilginin bir başka canlıya nakledilmesidir . Böylece nakledilenbilginin gereği , ikinci canlı tarafından yerine getirilir . DNAmolekülünün yapısı üzerinde yapılan bu değişiklikle amaca yöneliküretim yapılır .
Biyoloji ; uygulama alanların olan tıp , tarım , hayvancılık ,ormancılık , endüstri ve diğer alanlardaki çalışmalar sayesinde ,insanların geleceğe daha umutla bakmalarını sağlayan geniş bir bilimdalı olmuştur .
Biyoloji ile ilgili bilgilerin eksikliği , ne yazık ki başta çevreninbozulması , önlenmesi mümkün olmayan sağlık sorunlarının ortaya çıkması, doğal kaynakların sürekli ve verimli olarak kullanılmaması ,biyolojik zenginliklerden yeterince yararlanılamama gibi sorunlardoğmuştur .
Biyoloji ile bireyin kendisini ve çevresini tanıması , çevresini korumabilincini kazanması hedeflenmiştir . Biyoloji bilgisine sahip olmanınbireyin yaşamına getireceği yararlar çevresini tanıma , sağlığınıkoruma biyolojik zenginlikleri tanıma ve onlardan yararlanma ,canlıların temel yapısını öğrenme olabilir . Çevrenin bozulması vekirlenmesine ilişkin bilgi ve bilinci geliştirme , araştırma duygusunuve kişiliğini geliştirme , son gelişmeleri tanıma ve 21. yüzyılahazırlanma biyolojinin sağlayacağı diğer yararlarındandır .
Biyoloji bilimine yeterli önemin verilmemesi sonucunda ortaya çıkan sorunlar şunlardır :
• Çevrenin bozulması ile ilgili sorunlar :
Erozyon , sulak alanların kurutulması , denizlerin ve göllerin kirlenmesi , ormanların ve meraların tahrip edilmesi ,
Birçok canlı türünün ortadan kalkmasıyla biyolojik çeşitliliğin azalması ve doğa dengesinin bozulması ,
Canlıların aşırı ve yanlış tüketiminden dolayı , doğal kaynaklarıntahrip edilmesi , gibi sorunlar çevrenin bozulmasına sebep olurlar .
• Sağlıkla ilgili sorunlar :
Yanlış beslenmeye bağlı birçok hastalık ,
Akraba evliliğine bağlı anomalilerin artması ,
Kalıtsal bozuklukların zamanında tanımlanamamasına bağlı olaraksağlıksız soyların ortaya çıkması ve bunlar gibi birçok sorunlar .
• Ekonomiyle ilgili sorunlar
Dünyanın en önemli kültür bitkilerini ve hayvanlarını barındıranülkemizde , ıslah çalışmalarının yapılmaması ve üretimin gerekenşekilde artırılmaması , ekonomik sorunlardandır .
• Sosyal yapıyla ilgili sorunlar :
Çevre bozulmasına yada yaşlanabilir bir çevre oluşturulmamasına bağlı olarak göçe sürüklenme ,
Sağlıklı ve güzel ortamlarda çocukların yetiştirilmemesine bağlı olarak, bedensel ve ruhsal yetersizlikler , sosyal yapıyla ilgili sorunlardır.
Biyolojinin Geleceği
Dünyamızın kaynakları , sürekli çoğalan ve tüketimi gittikçe artan,nsan topluluklarına yeterli olmayacak duruma gelmiştir . Denizler , içsular ve atmosfer kirlenmiş , toprak yapısı yer yer yenilenemeyecekkadar bozulmuştur . Tüm dünya yaşam tehlikesine doğru sürüklenmektedir. Çözüm yolu , bazı yöntemlerle birlikte biyoloji biliminedayanmaktadır. Önümüzdeki yüzyılın başında şu gelişmelerin olmasıbeklenmektedir .
• İnsan topluluklarında kalıtsal hastalıklara neden olan genler ,döllenme sırasında sağlamlarıyla değiştirilecek kanser , düşük veyüksek tansiyon, şeker hastalığı , cücelik v.b. hastalıklarönlenebilecekler .
• Canlıların ömür uzunluğunu kalıtsal olarak denetleyen genler kontrolaltına alınarak yada değiştirilerek , uzun bir yaşam sağlanabilecektir. 1996 yılından bu yana ana karnındaki bir fetusun ne kadar yaşayacağıartık tahmin edilebilmektedir .
• Bir canlıda özelliği bir özelliği ortaya çıkaran gen yada genler ,diğer canlıların kalıtsal yapısına eklenerek bazı eksikler bu yollagiderilebildiği gibi fazladan bazı özelliklerinde kazanılmasıdasağlanacaktır . Örneğin ; C vitamini karaciğerde sentezlettirileceğiiçin vitamin olmaktan çıkacaktır .
• Bitki ve hayvanların ıslahında olağanüstü atılımlar gerçekleşecek ,verim artırılacak bir çok maddenin sentezi özellikle büyük miktardamikroorganizmalarda yaptırılabilecektir .
• Genlerdeki değişiklikler sonucu yeni hayvan ve bitki türlerinin ortaya çıkması sağlanacaktır .
• Yenilenme mekanizması aydınlatılacağından kısmi doku ve organyitirilmeleri yerine konulabilecektir . Bugüne kadar doku ve organnakli tekniğinde , doku uyuşmazlığı nedeniyle başarısızlıklar olmuştur, ancak bu sorun doku ve organ nakli tekniğindeki gelişmelerleaşılmaktadır . Bunun için şimdiden organ bankalarında çeşitli organlargerektiğinde kullanılmak üzere korunmaktadır . Şu anda genellikle sperm, kemik , deri ve bazı özel dokular saklanabilmektedir . Yakıngelecekte ise çeşitli doku ve organlar , bir bütün olarak yapılarıbozulmadan saklanabilceklerdir .
• Canlılardaki genlerin bütünü kataloglanabilecek , bunlarla ilgilibankalar kurulacak . İlaç sanayii biyoteknolojik yöntemleri genişoranda kullanılacağı için birçok ilacın etkili ve ucuza üretilmesisağlanacaktır .
Bütün bunların yanında tehlikeli olabilecek mikroorganizmaları üretmek, doğal yaşam görüntüsünü kısmen de olsa bozma gibi biyolojikgelişmelerin doğurabileceği sakıncalarıda vardır .

Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi