Mesih İnancı

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.28/5 - 18 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mesih İnancı
#1

Kutsal Kitap’a Göre Mesih İnancı Ne Değildir?

1-Batılı olmayan birçok kişi, Avrupa ve Amerika’da yaşayan herkesin Hristiyan olduğunu sanır.. Birçok kötü şeyleri Hristiyanlara yakıştırırlar. Tabii bu durumun beni saşırtmamasının nedenleri şudur;

* Birçok kişi, Kutsal Kitab'a göre olan Hristiyanlığın ne olduğunu bilmez.

* Tarih boyunca gerçek Hristiyanlık yanlış anlaşılmıştır, açıklanmıştır.

Batıda, Hristiyanlardan başka ayrıca Ateistler, Evrimciler, Koministler v.s. de vardır.

Ayrıca yine tarihler boyunca birçok dindar ülke, Kutsal Kitab'ın vermiş olduğu kanunların ışığı altında kutsanmıştır. Bu ülkelerden biri İngiltere'dir. Tanrı'nın Musa'ya vermiş olduğu ahlaki/manevi olan 10 emir birçok ülke kanunlarının temelini oluşturmuştur. Birçok ülkenin ahlaki yönden düşüşe geçmesinin en acık nedeni, bu ülkelerin Tanrı'nın kanunundan uzaklaşmasıdır. Lütfen Kutsal Kitab'ın Çıkış bölümünden 20:3-17 ayetlerini okuyun.

2- Günümüzde her " Ben Hristiyanım " diyen gerçek anlamında bir inanlı değildir. Kendilerini İnanlı (Hristiyan) olarak adlandıran birçok tarikat vardır. Şeytan'ın amacı insanların aklına karışıklık getirmektir.

3- Kolyesinde her haç taşıyan da inanlı değildir. Tabii aynı zamanda gerçek inanlı olupta haç giyen kişiler de mevcuttur. Fakat benim deneyimimde haç giyenlerin çoğu sözde inanlıdır.

Gerçek inanlılar, hayatlarında Mesih'in haçının gücünü gösterirler. İsa Mesih ölümden dirilmemiş olsaydı, inanlıları da kendi günahları içinde ölü olacaklardı.

4- Tarih boyunca Hristiyanlık adını alet olarak kullanmış toplumlar da vardır. Tabi bu durum onları gerçek inanlı yapmaz.

5- Kiliseye gidip her ilahi söyleyen ama hayatlarını istedikleri gibi yaşayanları da gerçek inanlı olarak cağıramayız. Bu insanların ahlaki ve manevi standartları kendilerine göredir. Tanrı'nın vermiş olduğu kanunlardan ötedir.
Kutsal Kitap’a Göre Mesih İnancı Nedir?

1- Gerçek inanlı Kutsal Kitab'a uygun olarak, Mesih'in sözlerine uygun olarak yaşayandır. Anlaşılması gereken bir nokta, gerçek Mesih inanlılığının insanların getirdiği geleneklere yer vermemesidir. Katoliklerin kullandığı Apokrifa bu tür “gelenek” kitaplardan birisidir.

2- Gerçek Mesih inancını bütün dünyadan olan ve aynı karaktere sahip olan inanlılar oluşturur. Bu insanlar, Gerçek, Yaşayan ve Üçlübirlik olarak kendini ifade eden Tanrı'ya inanan insanlardır. ( 1+1+1=3 DEĞİL AMA 1X1X1=1 OLAN TANRI. ÜÇ BENLİK=BİR TANRI )

Tanrı tarafından kabul olunma Mesih'in vermiş olduğu Kurbanlık sayesinde gerçekleşir. Temel bu inanç üzerinde kuruludur. Gerçek inanlılar Mesih'i severler ve günahtan nefret ederler ve günah içinde yaşamaya devam etmemek isterler.

Coğu zaman inanlı olmayan birine " Mesih benim günahlarım için kendini verdi " dediğinizde, sizin dilediğiniz gibi yaşayabileceğiniz zannedilir. Gerçek inanlılar hiç bir zaman günah içinde yaşamaya devam etmezler.( Romalılar 6:1'i okuyunuz ) İnanlılar günahı sevmeyip günahkarları severler ki günahkarlar için kendini vermiş olan Mesih'in sevgisi başkalarına da gelsin.

Ayrıca inanlılar kendi düşmanlarını ve Mesih'in düşmanlarını severler.

3- Gerçek Mesih inancı, yapılan iyi işlerin kefaret getireceğini kabul etmez. İyi işler Mesih'in getirmiş olduğu kefaret/kurtuluş sonucunda ortaya çıkar. Yani inanlının inancının ürünleridir !

Bu ürünleri verende şerefi kendi üzerine almaz ama şerefi yüce Tanrı'ya verir.

Matta'nın bölümünde İsa'nın isminin ne anlama geldiği ve İsa'nın bu dünyaya günahkarları kurtarmaya geldiği yazılıdır.( Matta 1:21 ). Kimsenin Tanrı'nın huzuruna yaptığı iyiliklerle gitmesi mümkün değildir !!! Zaten bunu deneyenlerin yaptığı, Babil Kulesini inşa etmeye calışmışların yaptıklarından farklı değildir( Tekvin 11'inci bölüm )

İnsanoğlu Tanrı'ya değil ama Tanrı Mesih aracılığı ile İnsanoğluna elini uzatmıştır.( İşaya 7:14'de doğacak olanın adının Immanuel yani " Tanrı bizimle " olacağı yazılıdır !!! )

Sonuçta günahkarın ( yani herkesin ) yapabileceği tek şey tövbe edip Mesih'in vermiş olduğu kurbanlığa ve onun günahsızlığına inanmasıdır.

4- Gerçek Mesih inancı, onun döneceği güne kadar sürecektir.

Tarih boyunca Mesih inanliları baskı görmüşlerdir. Ama onlar kılıç gücüyle değil ama Mesih'in vermiş olduğu manevi güçle imanlarını korumuşlardır ve Mesih bunun sözünü onlara vermiştir ( Matta 28:20 )

Gerçek Mesih inancı gerçek Mesih sevgisiyle yayılmıştır. Mesih inanlılarını baskıya sokanlar şu noktaları gözden kaçırırlar ;

* İnanlıları baskıya sokarken, Mesih'i de baskıya sokarlar.

Ama ona kimse karşı koyamaz; zaten bunu yapanlar ya tövbe edip sonsuz hayata kavuşmuşlardır yada sonsuzluk boyunca Cehenneme atılmışlardır !!

* Bu baskılar hiç bir zaman Mesih'in gözünden kaçmaz.

Kutsal Kitapta, Pavlus'un Mesih'i kabul etmeden önce, nasıl Mesih inanlılarını baskıya soktuğunu okuyoruz ( Elçilerin İsleri 9:4 )

5- İncil mesajı, Tanrı'nın gücü olan Mesih'in kurbanlığının günahları yok etmesidir. Bu başka bir eşi olmayan ve Mesih'in kendi sözleriyle doğrulanmış bir mesajdır.

Mesih, Yuhanna 14:6'da " Yol, gerçek ve yaşam ben'im. Benim aracılığım olmadan kimse Baba'ya gelemez " der. Mesih'e gelmek gerçeğe gelmektir ve bu gerçek sizi özgür kılar ( Yuhanna 8:32 )

Mesih, kendisinin dünyanın ışığı olduğunu ve onu izleyenlerin karanlıkta kalmayacaklarını söyler.( Yuhanna 8:12 )

Bu sözleri söyleyen Mesih aynı zamanda günahsız bir hayat yaşamıştır. Bunu gösteren bazı ayetler şunlardır ;

1-İsa günahın boyunduruğu altında doğmadı. (Ama Meryem, hepimiz gibi günahkardı)

2-Kendisinde günah yoktu. ( 1. Yuhanna 3:5 )

3-Günahı bilmedi ( 2. Korintliler 5:21 )

4-Günah işlemedi. ( 1 Petrus 2:22, İbraniler 4:15 )


Bundan dolayı, Baba Tanrı ( DİKKAT : BABA SIFATI BURADA SADECE VE SADECE RUHSAL ANLAMDA KULLANILIYOR. ÇÜNKÜ TANRI RUHTUR !!! ) Oğlu ( YİNE RUHSAL ANLAMDADIR. BAZILARININ SÖYLEDİĞİ GİBİ “ALLAH OĞUL EDİNDİ” DEĞİLDİR, BU SÖZ BİZİM İNANCIMIZLA İLGİLİ DEĞİLDİR, KİM DEDİYSE İNANCIMIZI BİLMİYORDUR !!! ) için şunu söyler ; “ Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum. O’nu dinleyin. “ ( Matta 17:5,3:17 )

Kutsal Kitap’a Göre Hristiyanlık Neden Çarmıhta Kendini Vermiş Mesih’i Vaaz Eder?

A-Kutsal Kitap'ta okuduğumuza göre Tanrı sevgidir ve sevgi olan Tanrı aynı zamanda KUTSAL ve ADİLDİR. Bundan dolayı Tanrı günah konusunda ne pazarlığa girer ne de görmemezlikten gelir. (Hristiyan.NET’in Notu: Her günahın cezasını verir, ve günahın ücreti ölümdür >> Madde B)

B-Tanrı, Adem’le Havva’ya yasak olanı yedikleri gün öleceklerini söyledi. İtaatsizlikleri sonucunda ruhsal ölümle karşılastılar; çünkü günahın ücreti ölümdür. ( Romalılar 6:23 ) Ama Tanrı’nın ARMAĞANI, İsa Mesih’te sonsuz yaşamdır! ( Romalılar 6:23 aynı ayetin ikinci ve sevindirici kısmı )

Kutsal ve adil olan Tanrı’nın adaleti, İsa Mesih’in kurbanlığı sayesinde tatmin oldu. Aynı zamanda Tanrı’nın Rahmeti Mesih’in kurbanlığına iman edenlere verildi.

İnsan mantığı/hikmeti, Tanrı’nın Mesih’in kurbanlığında ortaya koyduğu Hikmeti olduğu halde anlayamaz. Bizlere bu gizemi gösteren Kutsal Ruh’tur.(Hristiyan.NET’in Notu: Bende çok sık başvurduğum 1.Korintliler Mektubu 2.bölümü okumanızı tavsiye ediyorum.) Okuyucularıma, Romalılar 3:21-26 bölümünü okumalarını tavsiye ederim. Duam, Tanrı’nın sözünü okurken gözlerinizin açılması.

C-Kurban olmuş Mesih’i vaaz etmek çok önemli, çünkü Yargılanma Günü yaklaşıyor.

İbraniler 9:27’e göre iki şeyden kaçamayız ; Ölüm ve yargılanma !!

Tanrı’nın sözüne inanmayanlar, ölüm gerçeğine inanırlar. Ölümün kaçınılmaz olduğunu bilen ve kabul eden sizlerin, yargılanma gerçegine de inanmanız gerekir !!

İnançsız olan kişiler sonsuzluklar boyunca tükenmeyecek ateşten kaçamayacaklar. Yargılama hakkı İsa Mesih'tedir. ( Yuhanna 5:27 ) Kimse ölümün ne zaman geleceğini bilemez! Kurtuluş günü bugündür. Ama bildiğimiz bir gerçek şudur ;

Eğer Mesih’te iseniz, o zaman zaten cennettesiniz ( yani her zaman Tanrı’nın huzurunda olacaksınız )

Kutsal Kitap’a Göre Mesih İnancı Nasıl Değerlendirilmelidir?

Bu soruya cevap vermek gayet basittir. Bu değerlendirmeyi yaparken genel anlamında Mesih inancını değil ama Mesih’i değerlendirin.

Hiç bir Mesih inanlısı tam anlamıyla dört dörtlük değildir.

Günahlardan tamamıyla arınmış bir benlik sadece cennette ( Tanrı huzurunda ) var olabilir.

Mesih inanlıları bu dünyada beden olarak yaşıyor olsalar bile, gönüllerinde Rab’le beraber olmak yatar ve inanlılar Rab’le beraber olmanın özlemini duyarlar. Inanlılar bu kutsallık dolu hayatı hem Tanrı'nın vermiş olduğu yeni kalplerle hem de Tanrı bunu emrettiği için yaşarlar.( “ Kutsal olun, çünkü Ben kutsalım “ 1 Petrus 1:16 )

Bu kutsallığa kavuşmadan kimse Rab’bi göremeyecek. ( İbraniler 12:14, Matta 5:8 )

Gerçek Mesih inancını değerlendirmenin en doğru yolu, bu inancın temelini teşkil eden İsa Mesih’i örnek olarak ele almaktır. Bir çokları Mesih inancının kayası olan İsa Mesih’te sendelediler. Ama Mesih’e gerçek imanla gelenler, O’nu sözünü duyan koyunları gibi izleyenler hiç bir zaman sendelemeyeceklerdir.

Rab’bin sizlere rahmetini göstermesi dileğiyle
[Resim: 7903atamizindeyizby5hs7ii4.jpg]

“Bir memlekette; namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur”
Bul
Cevapla
#2

Hz Ali der ki "İlim bir noktaydı, cahil onu çoğalttı". Bu gibi soruların cevapları aslında çok eski zamanlarda gizli. Dinler, her zaman için birbirlerine benzemiş ve birbirlerinden etkilenmişlerdir. Ben Sanat Tarihçisiyim. Bir Üniversitede Öğretim Görevlisiyim. Eski Mısır yazıtları (hiyoroglif) ile ilgilenirken bir gün şunu anladım. Neden Mısırlılar bildiklerini anlatmak için resim ve sembollere gereksinim duydular. Halbuki Çivi Yazısı ile de anlatabilirlerdi. Antabilirlermiydi? Hayır. Çünkü, bildiklerini anlatmanın tek yolu sembol ve resimlerdi. Bugün bile hiyoroglifleri şu an kullanılmakta olan dünya dillerinden herhangi birine tam anlamı ile çevirmek mümkün değil. Hristiyanlığın ve sembollerin özü Eski Mısır ve öncesinden gelir. Yezidiler diye bir grup duydunuz mu hiç? Peki ya Kara Kitap? Kitab-el Celve, Meshaf Reş isimli yazıları okuyanlar okült dinlerin ve sembollerin nerden geldiğini anlayacaklardır. İsa'nın çarmıha gerilme olayı bu boyutta yaşanmayan bir olayı anlatır. Haç ise dört ana unsuru temsil eder. Vikipedi'de bunlardan biraz bahsetmiş ama ben size Hallac-ı Mansur'un Tavasin adlı yapıtını okumanızı tavsiye ederim.
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi