Mustafa Kemal Üniversitesi

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.5/5 - 12 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mustafa Kemal Üniversitesi
#1

Mustafa Kemal üniversitesi


(Hatay)

Mustafa Kemal üniversitesi Hatay ilinde 1992 yılında kurulmuştur. Antakya Merkez Kampüsü ile ilçelerdeki yüksek okul ve meslek yüksek okullarından oluşan üniversitemizin bünyesinde 9 fakülte, 4 yüksek okul, 7 meslek yüksek okulu, 3 enstitü, 6 araştırma merkezi bulunmakta ve ayrıca 12000 lisans-ön lisans, 350 yüksek lisans öğrencisi ile eğitim- öğretime devam etmektedir.Mustafa Kemal üniversitesi ile ABD’de Texas Pan-American University, Delaware Technical Community Collage ve Almanya’da bulunan Aalen Fachhochschule Teknik Yüksek Okulu arasında işbirliği protokolü mevcut olup, bu üniversitelerle ortak çalışmalar yürütülmektedir.Mustafa Kemal üniversitesi olarak hedefimiz;"Sadece Türkiye’de değil, dünyada yarışacak nitelikli eleman yetiştirmek, çağdaş dünya üniversiteleri arasında yer almaktır" 
Üniversitemize bağlı faaliyet gösteren öğrenci yurdu bulunmamaktadır. Ancak öğrencilerimizin barınma hizmetleri Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar ve Özel yurtlar tarafından karşılanmaktadır.Antakya’da bulunan Fakülte ve Yüksekokullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz için Sabancı kız yurdu 544, merkezdeki B Blok kız yurdu 280, borsa erkek yurdu 240, Prefabrik A-B Blok 504 kapasitelidir.İskenderun’da bulunan Fakülte ve Yüksekokullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz için 400 kapasiteli erkek, 186 kapasiteli kız yurdu bulunmaktadır.İskenderun’da ise mevcut kapasiteli Yükseköğrenim Öğrenci yurtlarında barınma sorunu bulunmamaktadır. 
Adana - İskenderun arasında ulaşım yaklaşık 120 km lik otoyol üzerinden sağlanmaktadır. İskenderun-Antakya arası 60 km dir. Tayfur Sökmen Kampüsü İskenderun Antakya Karayolu üzerinde kurulmuştur. Tayfur Sökmen Kampüsüne ulaşım yaklaşık 2 dk da bir kalkan minibüslerce sağlanmaktadır. Herhangi bir ulaşım problemi yoktur. Tayfur Sökmen Kampüsünün Şehir Merkezine uzaklığı yaklaşık 15 km dir. 

Rektörlük Santral 0.326. 221 33 17 -18 -19
Fax 0.326. 221 33 00 - 221 33 20 

FAKÜLTELER

Eğitim Fakültesi:

MKÜ Eğitim Fakültesi’nin öğretmen yetiştiren bir kurum olarak geçmişi, Kız Öğretmen Okulu statüsüyle hizmet verdiği döneme kadar uzanır. Sırasıyla Öğretmen Lisesi, iki yıllık Hatay Eğitim Enstitüsü, üç yıllık Hatay Eğitim Enstitüsü, 1989’da Çukurova üniversitesi’ne bağlı dört yıllık Eğitim Yüksek Okulu olarak yapılandırılan kuruma 1992’de Mustafa Kemal üniversitesi’ne bağlı dört yıllık fakülte statüsü kazandırılmıştır.
MKÜ Eğitim Fakültesi dördü öğretime açık yedi bölüme sahiptir. Öğrenci yetiştiren bölümler: İlköğretim Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Resim Öğretmenliği Programı), Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (İngilizce Öğretmenliği Programı). İlköğretim Bölümü, fakültenin en eski bölümüdür. Diğer bölümler, fakülte statüsüyle birlikte kurulmuştur. Öğrencisi bulunmayan bölümler: Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Bölümü, Özel Eğitim Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümleri ile eğitim vermektedir.
YÖK/Dünya Bankası ve MEB’in işbirliği ile yürütülen ``Millî Eğitimi Geliştirme Projesi" uygulama aşamasına gelmiş, bölüm programları proje çerçevesinde hazırlanan müfredat programlarına göre yeniden düzenlenmiştir. 
Proje çerçevesinde, derslerde kullanılmak üzere bilgisayar, eğitim teknolojisi ve diğer laboratuarlarda kullanılacak malzemeler fakültemize gönderilmiş; uygulamaya ağırlık veren bir eğitim sistemiyle kalitenin artırılması amaçlanmıştır. YÖK, akreditasyon çalışmalarını da başlatarak Eğitim Fakültelerinin kalitesinin belirli standartlara ulaşmasını hedeflemektedir. Fakültemiz bu sürecin gereklerini yerine getirmeye yönelik bir yapılanma içine girmiştir. 
Adres:Mustafa Kemal üniversitesi Eğitim Fakültesi Atatürk Caddesi Antakya/Hatay

Fen Edebiyat Fakültesi: 

Fakültemiz 1992 yılında kurulmuş olup, 1994-1995 öğretim yılında Kimya ve Biyoloji Bölümlerinde 66 öğrenci, 1998-1999 yılında Arkeoloji Bölümü 30, 2000 - 2001 öğretim yılında Tarih Bölümü de 30 öğrenci ile Eğitime-Öğretime başlamıştır. Antropoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Coğrafya, Fizik, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyoloji, Sanat Tarihi bölümleri de öğretime açmak için çalışmalar sürmektedir.Fen Edebiyat Fakültelerinin misyonlarından biri, üniversitelerin bütün birimlerine Fen ve Sosyal bilimleri eğitimi vererek, öğrencilerinin alacakları bilgilerle dünyanın her yerinde başarılı olan, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen uzman kişiler olarak yetiştirmektir. 
Ayrıca öğrencilere sosyal bilimler enstitülerinde tezsiz yüksek lisans eğitimi verilerek temel bilimler branşlarında ilk ve orta öğretim kurumlarına öğretmen kazandırılmaktadır.. Üstün nitelikli eleman yetiştirmek, Temel Bilimler alanında bilgi üretilmesi, yönetilmesi, kullanılması ve yayılması ile mümkündür.Fakültemizin bu amaçlar doğrultusunda başarılı olabilmesi için, fakülteyi bu hedeflere ulaştıracak politika ve stratejileri sağlamak, doğru ve yeterli bilgiye ulaşmak ve elde edilen bu verileri doğru değerlendirmek gerekir. 

Kimya,Biyoloji,Fizik,Coğrafya,Tarih,Arkeoloji,Antropoloji,Matematik,Batı Dilleri ve Edebiyatı,Sanat Tarihi,Sosyoloji,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri alanlarında gerekli insan ihtiyacını karsılamak amacıyla eğitim vermektedir. 
Adres:Mustafa Kemal üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tayfur Sökmen Kampüsü 31034 - Antakya/Hatay
Telefon: 0.326.245 58 36-37-38 
Fax: 0.326.245 58 67
E-mail : fef@mku.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi:

14.11.1995 tarih ve 95/7515 sayılı kararname ile kurulan Fakültemiz 1998-1999 Eğitim-Öğretim Yılında 15 öğrenci ile öğretime başlamıştır. 
Üniversiteler bilimsel, teknolojik ve kültürel alanda yetkin insan yetiştirmeyi amaçlar.
Bu hedef doğrultusunda üniversiteler kendi içlerine kapalı kurumlar olmayıp, kurulduklarıyöreye kültür aktaran, o yörenin kültürünü araştıran, çağa taşıyan kurumlardır.Üniversite öğrencisi ise kurumun yüceliğini duyumsayan, eğitim süresi içinde salt kendi alanı ile ilgili değil, kendisini bütünleyecek kültür ve sanat alanları ile de yoğrulan kişidir. Çağımız bilimin, sanatın, teknolojinin birbirini etkilediği bir çağdır. İnsan yetiştirmede ne bilim, ne sanat ve ne de teknoloji tek başına yeterlidir. Gerek sanatçı, gerek alımlayıcı (seyirci) olarak sanatı yaşamayan, sanat gibi geniş bir anlatım olanağından yararlanmayan bilim ya da teknik adam yarım yetişmiş sayılır.Ülkemiz, gerek köyden kente göçler, gerek kapalı toplum düzeni ve gerekse sanatçıların ve sanatçı yetiştiren kurumların büyük merkezlerde toplanması nedeniyle düzeyli ve düzenli kültür akışından yoksun kalmaktadır. Üniversiteler bu akışı sağlamak zorundadır. 


Resim,Heykel,Grafik,Müzik,Sahne Sanatları bölümleriyle eğitimini sürdürmektedir. 
Adres:Mustafa Kemal üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Atatürk Caddesi Antakya/HATAY 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, özel ve kamu sektöründe 2000’li yılların atılımcı, çağdaş, bilime inanan, aldıkları bilimsel bilgiyi iş hayatına aktarma becerisine sahip gençlerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Eğitim-Öğretim programında bu hedefe uygun, mesleki yabancı dil ve bilgisayar kullanımı konularında ders ve uygulamalarla mesleki bilgileri desteklenmektedir 
Eğitim-Öğretim hizmetinin yanında il ve bölgenin ekonomik yaşamına ilişkin konularda araştırma çalışmaları ile katkısını sürdüren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, halen süren projelerle, iş dünyası ile kurduğu ilişkilerle Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin de örneklerini gösterme çabası içindedir. 
İşletme,İktisat,Kamu Yönetimi,Maliye Bölmlerini bünyesinde bulundurmaktadır. 
Adres :Mustafa Kemal üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tayfur Sökmen Kampüsü Antakya/HATAY 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi:

Fakültemiz Mustafa Kemal üniversitesine bağlı olarak 1993 yılında kurulmuştur. 1994-1995 Eğitim - Öğretim yılında Makine Mühendisliği Bölümü ve İnşaat Mühendisliği Bölümü olmak üzere iki bölüm halinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Makine Mühendisliği Bölümü II.Öğretimi açılmış olup, halen Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde 74, Makine Mühendisliği Bölümünde 167, Makine Mühendisliği Bölümü II.Öğretimde 65 ve İnşaat Mühendisliği Bölümünde 154 öğrenci olmak üzere toplam 460 öğrencisi ile eğitim-öğretimine devam etmektedir.
Fakültemiz bünyesinde 3 Profesör, 14 Yardımcı Doçent, 5 Öğretim Görevlisi, 3 Okutman, 2 Uzman, 35 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 62 Akademik Personel ve 19 İdari Personel görev yapmaktadır.Fakültemiz eğitim-öğretimi ile gelişimini hızlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği,İnşaat Mühendisliği,Makine Mühendisliği bölümleriyle eğitim vermektedir.
Adres :Mustafa Kemal üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Tayfur Sökmen Kampüsü Antakya/HATAY 


Su Ürünleri Fakültesi:

Su Ürünleri Fakültesi 1992 yılında kurulmuş olup, 1995-1996 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Fakültemizin kurucu dekanı Prof.Dr. Ahmet ÇAKIR, 1992-1997 yılları arasında görev yapmış, daha sonra dekanlık görevine 1997 yılında Prof.Dr.İhsan AKYURT atanmış olup halen bu görevini yürütmektedir.Fakültemiz ilk olarak İskenderun Arsuz Yolu, Pirinçlik Mevkii’nde bulunan Sağlık Bakanlığı’na ait "Eğitim ve Karantina Tesisleri’nde, Bakanlık ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol gereği, tesislerin %40’ını oluşturan 2300 m²’lik kapalı alanda 2001 yılı Eylül ayına kadar hizmet vermiştir. Fakültemiz, Sağlık Bakanlığı ile Mustafa Kemal üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan protokolün sona ermesi ile Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya) Ziraat Fakültesi binasına taşınmıştır. Fakültemiz 2001-2002 eğitim ve öğretim yılına Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya) Ziraat Fakültesi binasında başlamıştır. 
Fakülte mevcut öğrenci sayısına göre şu anda yeterli olan 4 adet dersliğe sahiptir. Eğitim ve öğretim Su Ürünleri Bölümü olarak lisans düzeyinde verilmektedir. Ayrıca fakültemizde kurulu olarak üç bölüm bulunmakta olup bu bölümlerde sadece yüksek lisans eğitimi yapılmaktadır. 
Temel Bilimler Bölümü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümünden olusmaktadır.
Telefon:0(326)2455816 
Fax :0(326)2455817 

Veteriner Fakültesi:

Veteriner Fakültesi 1992 yılında kurulmuş, ancak 1999-2000 eğitim-öğretim yılında öğrenime başlamış, 2004 yılında ilk mezunlarını verecektir. Fakültemiz 2003 yılı ortalarına kadar Antakya Meslek Yüksek Okulu binasında hizmet vermiş, bu tarihten sonra Tayfur Sökmen Kampusu’ndaki Fakülte binasına taşınmıştır.
Beş dersliğin bulunduğu Fakültemizde beş sınıfta toplam 160 öğrenci öğrenim görmektedir. Üç katlı dersliklerin bulunacağı ve sosyal hizmetlerin verileceği ek bina yapımına başlanmış olup 2005 yılı ortalarında tamamlanması planlanmıştır. Mevcut şartlarda fakülte laboratuar bloğu binası içinde beş adet derslik, üç adet öğrenci uygulama laboratuarına ve bir adet anatomi salonuna ilave olarak her anabilim dalına ait birer adet araştırma uygulama laboratuarları mevcuttur. Ayrıca, küçük ve büyük hayvan klinikleri ile hospitalizasyonun yapıldığı alanlar bulunmaktadır. Bazı derslerin çiftlik uygulamalarında Üniversite Araştırma Uyulama Çiftliği, Belediye Kesimhanesi ve bölge hayvanlarından da faydalanılmaktadır.

Fakülte merkez araştırma ve anabilim dalı laboratuarlarında elektroforez ve PCR üniteleri, otoanalizör, kan sayım cihazı, spektrofotometre, mikrotom ve EKG gibi cihazlar mevcut bulunmaktadır. Ayrıca, Üniversite Merkez Araştırma Laboratuarında bulunan ICP-AES, gaz kromotografi, HPLC cihazları ile elektron mikroskopundan da faydalanılabilmektedir. 
Adres:Mustafa Kemal üniversitesi Veteriner Fakültesi Tayfur Sökmen Kampüsü 31040 Antakya/HATAY
Telefon: 0.326.245 57 06
Tel-Sant: 0.326.245 55 23-24 
Fax: 0.326.245 57 04 

Ziraat Fakültesi:

1992 yılında 3837 nolu kanunla kurulan üniversitelerden birisi olan Mustafa Kemal üniversitesi bünyesinde faaliyete başlayan Ziraat Fakültesi, 1993 yılından bu yana Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri ve Zootekni Bölümleri ile öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Peyzaj Mimarlığı ve Gıda Bölümlerine 2002-2003 Öğretim Yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Bu bölümler dışındaki bölümlerde lisans eğitimine başlanmamıştır. Ziraat Fakültesindeki yeniden yapılanma çalışmaları ile mevcut bölümler Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Tarım Teknolojileri, Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı adı altında lisans eğitimi verecektir. MKÜ. Ziraat Fakültesi de 1999-2000 öğretim yılı için Bitkisel Üretim ve Hayvansal Üretim Programlarına öğrenci alarak yeni yapılanma içerisindeki sistemle öğretime Başlamıştır.
Fakültemiz bünyesinde görev yapan 11 profesör, 5 doçent, 30 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 3 uzman ve 1 okutman olmak üzere 74 akademik personel bulunmaktadır.Fakültemiz 1999 yılı Ağustos ayında Tayfur Sökmen Kampüsüne taşınarak derslik ve laboratuvar olanakları artırılmış; böylece öğrencilere ve öğretim elemanlarına modern bir çalışma ortamı sağlanmıştır.Kuruluşundan bu yana büyük bir hızla tamamlanmaya çalışılan altyapının tamamlanmasıyla, Fakültemiz, bölgenin tarımsal sorunlarına çözüm üretebilecek, üretim miktarı ve kalitesini artıracak araştırmalar planlayarak yeni tarımsal teknikleri yaymak görevini başarıyla gerçekleştirebilecektir. 
Bahçe Bitkileri,Bitki Koruma,Gıda Mühendisliği,Peyzaj Mimarlığı,Tarım Makineleri,Tarım Ekonomisi,Tarımsal Yapılar ve Sulama,Tarla Bitkileri,Toprak,Zootekni bölümleriyle eğitim vermektedir.
Adres:Mustafa Kemal üniversitesi Ziraat Fakültesi Tayfur Sökmen Kampüsü Antakya/HATAY
Telefon-Fax :0.326.245 58 35-44 

ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri Enstitüsü: 

Bahçe Bitkileri,Bitki Koruma,Biyoloji,Elektrik Elektronik Mühendisliği,Gıda Mühendisliği,İnşaat Mühendisliği,Kimya,Makine Mühendisliği,Peyzaj Mimarlığı,Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi,Su Ürünleri Temel Bilimleri,Su Ürünleri Yetiştiricilik,Tarımsal Yapılar ve Sulama,Tarla Bitkileri,Toprak,Zootekni anabilimdalarıyla eğitim vermektedir. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü: 

Mustafa Kemal üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 04.11.1981 tarihinde kabul edilen 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile bu kanun tamamlayıcı nitelik taşıyan ve 11.07.1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 2809 sayılı Kanunun 25/17 Ek maddesi ile kurulmuştur.Sosyal Bilimler Enstitüsünde mevcut 17 Anabilim/Anasanat dalından 13 ‘ünde yüksek lisans programı acık olup, 62 yüksek lisans öğrencimiz öğrenimlerine devam etmektedir. 
Türkiye’de ve Avrupa’da saygın Sosyal Bilimler Enstitüleri arasında yer almak; evrensel değerler ışığında Üniversitemizin değerleri ve hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası projelerle saygın konumunu güçlendirmektir.Evrensel değerler ışığında üniversitemizin değerlerine ve hedeflerine uygun, bilimsel araştırma projelerini, öğretim programlarını hayata geçirmek, iş dünyası ile işbirliği yaparak, bilimsel bilgi ve uygulama aktarımını sağlamaktır.

Bu enstitülerin yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsünüde bünyesinde eğitim vermektedir.

YÜKSEKOKULLAR

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu: 

Geleceğin sağlıklı toplumlarını yetiştirecek Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, araştırmacı, çağdaş düşünceye sahip Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerini yetiştirmek amacı ile1992 yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz ilk mezunlarını 1996 – 1997 eğitim – öğretim yılında vermiştir. Öğrencilerimiz son üç yılda yapılan KMS sınavlarında büyük bir performans göstermişlerdir. Büyük bir çoğunluğunun ataması yapılmıştır. Halen Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde 285 öğrenci öğrenim görmektedir. 
Bölümümüzde 1 Yardımcı Doçent, Doktorası bitmiş 1 Araştırma Görevlisi, Yüksek Lisans eğitimini sürdüren 6 Araştırma Görevlisi ile 8 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.
Uygulama derslerimizde Sağlık Kültür ve Spor Dairesine bağlı bir Spor Salonu, uluslar arası standart ve malzemelerle donanmış çok amaçlı bir Cimnastik Salonu ve Fizyoloji Laboratuarımız mevcuttur. 
Adres: Mustafa Kemal üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Atatürk Cad. PK.31040 Antakya/HATAY Hatay Sağlık Yüksekokulu: 

Yüksekokulumuz, YÖK ve Sağlık Bakanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde yapılan protokol gereği eğitim ve öğretime 1993 yılında 70.Yıl Sağlık Meslek Lisesi binasının bir bölümünde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretime başlamıştır.
İki yıllık önlisans hemşirelik programını tamamlayan öğrenciler Tekniker Hemşire olarak mezun edilmiştir. Okulumuz 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Yüksekokulu olarak Hemşirelik Lisans eğitimi vermeye başlamıştır. YÖK Genel Kurulunun 97.3.148 sayılı kararı ile Yönetim Kurulumuzun 15.03.1997 tarih ve 8 sayılı kararı gereğince 2 (İki) yıllık önlisans düzeyindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik programına devam eden öğrencilere lisans eğitimi yapabilme imkanı sağlanmıştır. 

Adres:MKÜ Hatay Sağlık Yüksekokulu Bağrıyanık Mahallesi Hastane Caddesi No:42 31100 Antakya-HATAY
Telefon-Fax : (0 326) 216 06 86 /214 62 37 /214 14 64 /214 63 65 
Fax: (0 326) 216 06 86 

Sivil Havacılık Yüksekokulu: 

Yüksekokulumuzun idari binası bulunmadığından Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile aynı binayı paylaşmaktadır. Ayrıca İskenderun Havaalanı binasında faaliyetlerini yürütmektedir.Yüksekokulumuz öğrenci almayı ve eğitime başlamayı planlamaktadır. Bunun için bilgisayar, bilgisayar masaları yaptırılmış ve lisan labaratuvarı hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca Teksir makinası, Fotokopi makinası, Tepegöz, Slayt makinası,Televizyon,Video gibi eğitim-öğretime hazırlık çalışmaları için çeşitli büro malzemeleri, büro masaları, koltuk, yazı tahtası,sehpa ve kütüphane gibi temel ihtiyaçlar bütçe imkanlarından azami tasarrufta bulunularak alınmış ve halen alımları devam etmektedir. 
Yüksekokulumuza tahsis edilen havaalanı 30 m genişliğinde 1.300 m uzunluğunda beton asfalt piste 400 m2 lik terminal binasına sahip olup, 984 dönüm arazi üzerinde kurulmuştur.
Eğitime hazırlık çalışmaları, çeşitli faaliyetler için kullanılan terminal binasının çatısı onarılmış, çevre aydınlatması ,otomatik bariyerli kapı yaptırılmış olup çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir.Havaalanı pisti uzatılarak stol tipine dönüştürmek amacı ile 85 dönüm şahıs arazileri istimlak programı kapsamındadır. 
Havaalanı özel güvenlik bölgesi sınırlarını oluşturmak için yeniden (1/5.000 ve 1/25.000’lik ) haritalar oluşturularak İçişleri Bakanlığına sunulacaktır.Yüksekokulumuz havaalanında çeşitli etkinliklerin yapıldığı havaalanı pisti çok geniş bir araziye sahip olduğundan güvenliği yetersiz durumdadır. Bu yüzden etraftaki tel çitler zaman-zaman çevre sakinlerinin tecavüzüne maruz kalmaktadır. Bina ve çevrenin korunması, Havaalanı Pistinin iniş ve kalkış güvenliği amacıyla projektörle aydınlatmaya ve daha fazla güvenlik görevlisine ihtiyaç vardır. 
Yüksekokulumuza ait halen bir bina bulunmayıp Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu binası ile Havaalanı Terminal binasından geçici olarak yararlanılmaktadır. Eğitim-Öğretim için derslik, büro ve malzeme depolarının yapılması için çalışmalar devam etmektedir. 
Yüksekokulumuzda kayıtlı öğrencimiz bulunmadığından kurum içi ve dışı bilimsel etkinliklere henüz başlanamamıştır. 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu: 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1992 yılında kurulmuş, 2001-2002 ‘de eğitime başlamıştır. Okulda lisans ve yükseklisans programları birarada yürütülmektedir. 2002-2003 eğitim yılında 105 lisans, 4 yükseklisans öğrencisi eğitime devam etmiştir. Yüksekokul, 2003-2004 eğitim yılında 100 lisans, 5 yükseklisans öğrencisi kabul edecektir. Akademik kadro bir doçent, üç yardımcı doçent, üç araştırma görevlisi, üç öğretim görevlisinden oluşmaktadır.
Eğitim süresi 1+4 yıldır. Okulda 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Hazırlık sınıfının hedefi, öğrencilerin İngilizce bilgilerini üst düzeye çıkarmak ve sürdürmektir. Üçüncü yılda öğrenciler Almanca veya Fransızca derslerine başlayacaklardır. Yüksekokulun eğitsel amacı, etkili karar alma yeteneği ile turizm ve otel işletmeciliği hakkındaki güncel bilgileri sağlamaktır. Sonuç olarak öğrenciler turizm sektöründeki fırsatları saptama ve bu fırsatları kullanma yeteneğine sahip olurlar.Öğrenciler eğitim yılında iki vize ve bir final sınavı ile değerlendirilirler. Vize sınavları genel nota %40, final sınavları ise %60 oranında etki eder. Öğrenciler lisans eğitimi döneminde yaz staj eğitimlerini tamamlamak zorundadırlar. Aynı zamanda, son yılda öğrenciler bitirme tezi hazırlarlar.
Yüksekokul bir bilgisayar laboratuarı, bir dinlenme laboratuarı ve bir multi-media salonuna sahiptir. Eğitim internet bağlantısı ve on-line kütüphane imkanları tarafından desteklenmektedir. Bilgisayar aracılığıyla kayıt imkanı sağlayan bir sistem dahilinde öğrenci hizmetleri verilmektedir. 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü ve Seyehat İşletmecili Bölümünde olusmantadır. 

MKÜ. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Numune mah. Dr. Sadık Ahmet cad. İskenderun/Hatay
Tel. 0 326 618 49 30 - 31 (2 hat)
Faks. 0 326 618 49 32 
E-mail: turizm@ataturk.mku.edu.tr

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Antakya Meslek Yüksekokulu: 

Yüksekokulumuz 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yay-Kur’a bağlı olarak “Elektrik, Makine ve İnşaat” olmak üzere üç program ile 2 yıllık ön lisans düzeyinde öğretime başlamıştır. 1980 yılı Aralık ayında yeniden organize edilerek Makine programı kapatılmış olup; İşletme-Muhasebe, İnşaat ve Elektrik olmak üzere 3 program ile öğretim hizmetine devam edilmiştir.
1982 yılında Yükseköğretim Kurumları Kanunu gereğince Çukurova üniversitesine bağlı bir kurum haline gelmiştir. İşletme-Muhasebe programı “İşletmecilik” ve “Muhasebe” programı olarak ayrılmış; İnşaat ve Elektrik programları öğretime devam etmiştir.1992 yılında da kurulan Mustafa Kemal üniversitesi bünyesine katılmıştır.1993-1994 öğretim yılında normal örgün öğretim yanında anılan programların ikinci öğretimi açılmıştır. (Elektrik, İnşaat, Muhasebe, İşletmecilik) 
Bölgede GAP’ın uygulamaya geçmesine bağlı olarak başta İskenderun’da olmak üzere çevre sanayi ve ticaretinde beklenen canlılık, uluslar arası karayolunun Antakya’ya kadar uzanması, Ortadoğu’da muhtemel yumuşamanın yaratacağı iş hacmi dikkate alındığında “İşletmecilik ara elemanı” yerine daha özel alanlarda yetişmiş ara elemanı ihtiyacı göz önünde bulundurularak 1994-1995 öğretim yılında İşletmecilik programı kapatılarak yerine Pazarlama,Dış Ticaret,Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programları açılmıştır. 
1 Ocak 1994’ten itibaren Tek Düzen Hesap Planı’nın uygulamaya geçmesi ve muhasebede bilgisayar kullanımının önem kazanması ve 1992-1993 öğretim yılından itibaren anılan programda “Bilgisayarlı Muhasebe” ve “Bilgisayarda Yazım Tekniği” derslerinin verilmekte olduğu göz önüne alınarak 1994-1995 öğretim yılında “Muhasebe Programı”nın adı “Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama” olarak değiştirilmiştir.Yüksekokulumuzun fiziki kapasitesi ve laboratuar imkanları dikkate alınarak Teknik Programlar Bölümünde 1994-1995 öğretim yılından itibaren “Bilgisayar Programcılığı” ve “Endüstriyel Elektronik” programları öğretime başlamıştır.2002-2003 öğretim yılı itibariyle; Kamu kuruluşları ile özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik öğretim yapan Yüksekokulumuz, Antakya - İskenderun yolu 11.Km’sinde bulunan MKÜ.Antakya Meslek Yüksekokulu kampüsündeki 3 katlı binayı Veteriner Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile birlikte paylaşmaktadır.
Adres:Mustafa Kemal üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu AMYO Kampüsü 31034 - Antakya / HATAY
Telefon :0.326.267 38 24 - 25 
Fax: 0.326.267 38 40

Dörtyol Meslek Yüksekokulu: 

Mustafa Kemal üniversitesi Dörtyol Meslek Yüksekokulu 1993-1994 Öğretim yılında kurulmasına rağmen, kuruluş çalışmaları çok daha önceden Çukurova üniversitesi Rektörlüğü ile ilçe bürokratları arasında sürdürülmekte idi. Çukurova üniversitesi’ne bağlı olarak açılan Okulumuz Mustafa Kemal üniversitesi’nin açılması ile birlikte Mustafa Kemal üniversitesi’ne bağlandı. 2002-2003 öğretim yılında çağdaş standartlarda yapılan yeni kampüste eğitim öğretime devam edilmektedir. 
2003 yılı sonunda, 720 öğrenci kapasitesine sahip olan yüksekokulumuzda teknik programlar bölümü bulunmaktadır.DMYO yeni binasına 12 şubat 2001’de taşınacaktır. Erzin’e 4.5km uzaklıkta çağdaş eğitim ve hizmet standartlarıyla donatılmış tam teşekküllü modern Bilgisayar laboratuarlarıyla Bağımsız jeneratör beslemesi,sosyal tesisleri ve meyve bahçeleri ile şirin ilçemizin güzide yüksekokulu dev bir kampus şeklini almış olup eşdeğer benzeri okulları kıskandıracak tipik özelliğe bürünerek eğitim ve öğretime bağlıyacağı saati beklemektedir.
Okulda öğretim elemanları yeterli düzeydedir.Yeni açılan ve açılacak olan programlara öğr.elemanı alımı sürmektedir.
Laboratuarlar:Bilgisayar Lab.Mikro elektronik Lab.PLC Lab.Otomatik Kontrol Lab.Baskı devre Atölyesi.Makine atölyesi bulunmaktadır.Ayrıca 20 modern bilgisayarla açılışını yaptığımız İnternet cafe miz günde 10 saat hizmet vermektedir. 
Adres: Mustafa Kemal üniversitesi Dörtyol Meslek Yüksekokulu Kuzuculu Kampüsü Dörtyol/Hatay


İskenderun Meslek Yüksekokulu: 

İskenderun Meslek Yüksekokulu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde YAY-KUR’a bağlı olarak 1976-1977 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretim hizmetine başlamıştır. 1982 yılında Çukurova üniversitesine bağlanmıştır. 1993 yılında yasa gereği Mustafa Kemal üniversitesine bağlanmış, 1984 yılında YÖK- Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesine dahil olmuştur. Projeden sağlanan yaklaşık 2 Milyon $’ lık kredi ile çok önemli atılımlar yapmıştır.
Yüksekokulda görev yapan Öğretim Elemanlarının birçoğu 3 ve 9 aylık sürelerle İngiltere ve ABD’de Türk Sanayisinin ihtiyacına uygun tekniker eğitimi konusunda eğitim almışlardır. YÖK / Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi gereği sağlanan 2 milyon $ tutarında 36 adet modern atölye ve laboratuar kurulmuş, ilave olarak 20.000 m2 lik bina yatırımı yapılmıştır.
Atölye ve Laboratuarlar 12 yıldan beri etkin şekilde kullanılmaktadır. Eğitimde kullanılan müfredat programları iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde Türk, İngiliz ve Amerikalı uzmanlarca yeniden düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin endüstri eğitimlerine (staj) ciddiyet getirilmiştir. Endüstri eğitimi sırasında öğrenci ve işyerleri öğretim elemanlarımızca ziyaret edilmektedir. Yükseköğretim Kurulu ile İstanbul Sanayi Odası Vakfı tarafından imzalanan protokol gereği Üniversite kanadında görev yapan 2 öğretim üyesinden biride okul müdürümüz Dr. Selçuk MISTIKOĞLU dur. Bu protokol kapsamında öğretim elemanlarımız yazın Konularıyla ilgili olarak endüstride deneyimlerini arttırma çalışmalarında bulunmaktadırlar. Ayrıca Yüksekokula yaptırılan 1200 kişilik modern kapalı spor salonu 2001 yılında hizmete alınılabilecektir.

Yüksekokulumuz Yükseköğretim Alt Yapı geliştirme projesi gereği önümüzdeki günlerde Sürekli Eğitim Merkezine dönüştürülecektir. 

Kırıkhan Meslek Yüksekokulu: 

Kırıkhan Meslek Yüksekokulu 1994-1995 Öğretim yılında Mustafa Kemal üniversitesine bağlı olarak kurulmuş ancak kendine ait bir binasının olmayışı ve fiziki mekan yetersizliği nedeniyle Teknik Programlar Bölümüne bağlı olarak Bağcılık, İktisadi ve İdari Programlar bölümüne bağlı olarak Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı ile eski Kırıkhan Gazi Ortaokulu binasında faaliyete geçmiştir.Günümüzde, Kırıkhan Meslek Yüksekokulunda Teknik Programlar Bölümüne bağlı olarak Bağcılık ve Bahçe Ziraatı, İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı olarak da Büro Yönetimi ve Sekreterlik (I. Öğretim), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (II. Öğretim), Muhasebe (I. Öğretim), Muhasebe (II. Öğretim) Programları mevcuttur. 

Yüksekokulumuzda 6 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet bağ laboratuvarı, 1 adet daktilografi laboratuvarı bulunmaktadır. Yüksekokulumuz bünyesinde 25 adet bilgisayardan oluşan laboratuvarımız öğrencilerimizin kullanımındadır. Bilgisayar ortamında çeşitli paket muhasebe programları öğretim elemanlarımızın gözetiminde öğrencilerimize uygulamalı olarak verilmektedir. Ayrıca online internet hizmeti de verilmektedir.Mustafa Kemal üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulunda 6 kadrolu Öğretim Görevlisi, Rektörlük görevlendirmeli 1 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi, 4 ders ücreti karşılığı görev yapan Öğretim Elemanı bulunmaktadır. Programlarda toplam 350 öğrenci öğretim görmektedir. 
Öğretim planında yer alan teorik ders ve uygulamaları başaran ve gerekli stajlarını yapan öğrenciler Meslek Elemanı (Tekniker) unvanı ile mezun olmaktadırlar.Bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek hazırlanmış bulunan öğretim planına göre eğitim-öğretim yapan Kırıkhan Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrencilerin iyi yetişmiş birer meslek elemanı olmaları için çaba gösterilmektedir. 
Adres: Mustafa Kemal üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu 31440 - Kırıkhan / HATAY
Telefon - Fax :0.326.345 07 20 - 0.326.345 30 08 


Samandağ Meslek Yüksekokulu: 

1995 yılında kurulmuş olan Samandağ Meslek Yüksekokulu Besicilik ve Seracılık programlarında eğitim ve öğretim uygulama ağırlıklı olarak yürütülmektedir. Öğrenci uygulamaları yüksekokulumuzun uygulama alanlarında yaptırılmaktadır. Seracılık programı uygulama alanı olarak 2106 m2 ve 75 m2’lik plastik seralara ek olarak, açık tarım ve alçak tünel uygulama alanlarına sahiptir. Besicilik programında ise yumurtacı ve etçi bıldırcın üretimi yapılmakta ve bıldırcınlarda kuluçka faaliyetleri öğrenciler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca 5000 etlik piliç kapasiteli ekipman ileri dönemlerde kullanılmak üzere alınmıştır.

Yüksekokulumuz sahip olduğu her iki program öğrencilerine uygulamalı eğitim yaptırmaktadır. Uygulama alanı olarak seracılık programının sahip olduğu seralarda son teknolojiler kullanılmış ve bu teknolojiden yararlanarak gerek öğrencilere gerekse çevre halka örnek olmak hedeflenmiştir. Besicilik programında da entegre bir şekilde bıldırcın yetiştiriciliği yapılmakta ve yeni bir hayvansal protein kaynağı olan bıldırcın yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasında öğrencilerimiz ve Besicilik Programı hocaları yoğun olarak katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda Yayladağı ilçesinde Yayladağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın gerçekleştirdiği ‘Yayladağı Köyleri Bıldırcın Yetiştiriciliğini Teşvik ve Geliştirme Projesi’ Yüksekokulumuz Besicilik Programı danışmanlığında yürütülmektedir. 
Besicilik ve seracılık bölümleriyle eğitim vermektedir.
SuSKunluĞum aSaLeTimdendir,Her Laf'a vereCek Cevabım var ama;Bir Laf'a Bakarım LaF mı   Diye.. Birde SöyLeyen Bakarım aDam mı  Diye...........
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ karanlıktaki yüz 13 64.871 20-01-2009, Saat: 16:21
Son Yorum: esrawoswos
  mersin üniversitesi arachnanthe 16 27.632 23-09-2008, Saat: 18:56
Son Yorum: arachnanthe
  Çanakkale onsekiz mart üniversitesi GİZEMLİ 6 6.038 21-02-2008, Saat: 11:56
Son Yorum: kalbinur
  atılım üniversitesi karanlıktaki yüz 0 2.593 15-08-2007, Saat: 1:18
Son Yorum: karanlıktaki yüz
  orta doğu teknik üniversitesi (odtü) karanlıktaki yüz 0 2.326 12-08-2007, Saat: 2:14
Son Yorum: karanlıktaki yüz

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi