alevi ile sünni evlenebilirmi

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.1/5 - 21 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
alevi ile sünni evlenebilirmi
#1

sünni bir kızla alevi bir erkek evlenebilirmi
Cevapla
#2

bu soru benimde merak ettiğim ve arastırdığım sorulardan biri idi doyurucu bir cevap olarak gördüğüm mesajı size iletiyorum


Değerli Kardeşimiz;

Müslüman bir hanım ancak müslümanbir kimse ile evlenebileceğinden önce müslümanı tanıtmamız lazımdır.Müslüman, İslâm dininin bütün kesin hükümlerini kabul edip hiç birisinireddetmeyen kimsedir. Yani namaz, oruç, zekât, hac, abdest, gusül vebenzeri emirleriyle; zina, içki, faiz ve benzeri nehiyleri kabul ediponlara inanan kimsedir. Ama zikredilen şeylerin tümünü veya bir kısmınıkabul etmeyen kimse müslüman sayılmadığı gibi onunla evlenmek de caizdeğildir. Evlenme vaki olduğu takdirde evlilik hayatı gayri meşrudur.Bunun adı ister sünni olsun, ister alevi olsun.

Demek kievlenmenin ölçüsü İslâm'dır. Maalesef bugün yurt içinde veya dışındabirçok müslüman hanım, durumu sormadan ve İslâm'ın hükmünü öğrenmedenmüslüman olmayan kimse ile evlenir ve kendini kıyamete kadar Allah'ınlanetine müstahak eder. (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine FetvalarII. 119)

Bu konuda bir süreden beri sualler so­rulmakta, cevaplar beklenmektedir. Önce bir hususa işarette bulunmak istiyorum.

BizAlevî-Sünnî ihtilafını körükleyip ayrılık gayrıhk meydana getirmeyetaraftar değiliz. Birlik ve beraberlikten yanayız. İh­tilâflarıkörüklemekten, farklı anlayışları alevlendirip birliğimizi bozmaktanhiç kim­seye fayda gelmez, ancak hepimize zarar gelir. Bunu böylebiliyor, böyle de inanıyoruz.

Aslında bir Müslüman’ın veya birtarikatın Hz. Ali muhabbetini meslek ve meşrebine esas almasının dinenhiçbir mahzuru yoktur. Diğer sahabelere tecâvüz etmemek, Kur'an veSünnet'in ışığında namazını kılmak, orucunu tutmak ve diğersorumluluklarını yerine getirmek kaydı ile, Hz. Ali ve Ehl-i Beytmuhabbetini rehber edinmenin hiçbir mahzuru yoktur. Gerçek şu ki, Kitapve Sünnet'i bilen ve gereği gibi yaşayan hakikî bir Alevî, ancakAllah-ü Teâlâ'yı ma'bûd olarak tanır. Kendisini, İslâmîyet’in bir ferdiolarak bilir, Peygamberimizi, en son Peygamber, Kur'ân-ı Kerîm'i de sonsemavî kitap kabul eder.

Bu sun’î ayrılığın ortadan kalkmasınıntek yolu, Kur'an'ın ışığı altına girmek ve O'nu yegâne ölçü kabuletmektir. Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de, “Hepiniz Allah'ınipine sımsıkı sarılınız ve ayrılmayınız.” buyurmakla, bütünMüslümanların Kur'an etrafında toplanmasını emretmektedir.

Bu anlayış içinde sualin cevabını vermeye çalışacağım.

ÖnceAlevîliğin ne olduğunu belirlememiz gerekir ki, hü­küm vermekte isabetedelim. Gerçekten de Alevîlik nedir? Evet, cevabını aradığımız sorubudur. Alevîliğin ne olduğunu belirleyebilsek mesele biter, "Evlenmekuygundur, yahut da değildir" diye cevap verebiliriz. Ne var ki,ülkemizdeki Alevîlik anlayışı tek ve net değildir. Bazı Alevîtemsilcilerinin Alevîlik anlayışları­nı dinledim SamanyoluTelevizyonu'nda...

Şayet Alevîlik böyleyse dinen evlen­mek deisabetli, akraba olmakla da fayda vardır. Tanışırız, anlaşırız. Budedeler diyorlar ki:

- Alevilik Kur'ân'ın dışında ola­maz.Sünnetin zıddına anlaşıla­maz. Peygamber Efendimiz'in ya­şayışına tersşekilde yorumlana­maz, Alevîlik'te namaz, oruç, hac, zekât gibi dinîemirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Alevîliğikendi maksatlarına âlet etmek isteyenler­dir. Onların oyununagelinmemeli, Aleviliği İslâm'ın dışında göstermek isteyenlere itibaredilmemelidir...

Alevîlik böyleyse bir diyeceğimiz olmaz. Dinkardeşi anlayı­şı içinde bakarız kendilerine, hatta bir kısım kusur venoksan­larını da görmezlikten geliriz. Çünkü hepimizde vardır kusur veamel eksikleri...

Ancak böyle değil de, alevîlik bazılarının iddia ettikleri gibi ise... Yani:

-Namaz, oruç, zekât yoksa; ibadetlerini sadece bir kalb, gönül meselesitelâkki ediyor, beş vakit namazı inkarda bulu­nuyorlarsa: Resulüllah'ın raşid halifelerine hürmetsizliği esas alıyor, bazı tarihî olaylarıgünümüze taşıyarak düşmanlığı canlı tutmayı düşünüyorlarsa; bilhassafarz olan guslü kabul etmi­yor, cünüblükten sonra yıkanmayı uygunbulmuyorlarsa... bunları kabul etmeyenle edenin bir arada huzurlu biryuva kur­maları, sevgi içinde mutlu ve bahtiyar olmaları aklen mümkünolmadığı gibi naklen de uygun olmaz. Aynı kültürü paylaşanla­rın bilehuzur içinde geçinmelerinde zorluk çıktığı günümüzde ayrı kültürdeolanların huzur içinde mutlu bir aile hayatı sür­düreceklerini sanmak,ne derece gerçekçi olur, düşünülsün. Bunun için diyorum ki: “Alevîliğitaraflar nasıl anlıyorlar, önce bunu tesbite ihtiyaç vardır!”

Kur'ân'ıkutsal kitabımız olarak esas alıyorlarsa, Kur'ân'ın mânâsının sünnetteaçıklandığını kabul ediyorlarsa, Resulüllah'ın ve Ehli Beytinyaşayışını Örnek biliyorlarsa aramızda temelde ayrılık yok demektir.Diğer farklılıkları hoşgörmek mümkün olabilir.

Farzları kabuleden kimse mü'mindir. Kabul etmeyen ise in­karcı konumundadır. Bunutesbit ise, görüşüp konuşmakla mümkün olur. Görüşüp konuşmadan kestiripatmak peşin hü­kümlülük olur.

Bir mühim noktaya daha işaret etmek isterim:

Alevîliğiİslâm'ın içinde yorumlayan din (kardeşimiz), dışında anlayan da(vatandaşımız)dır. Biz vatandaşımızla da karşılıklı saygı içindeyaşamak isteriz. Bu, bizim Müslü­manlığımızın da gereğidir.

AlevîlikKur'ân'm dışında olamaz. Sünnetin zıd­dına anlaşılamaz. PeygamberEfendimiz'in ya­şayışına ters şekilde yorumlanamaz. Alevîlik'te namaz,oruç, hac, zekât gibi dinî emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur.Aksini iddia edenler Alevîli­ği kendi maksatlarına âlet etmekisteyenlerdir. Onla­rın oyununa gelinmemeli, Alevîliği İslâm'ın dışındagös­termek isteyenlere itibar edilmemelidir... Resûlüllah'ın damat vekayınpederliğe lâyık bulduklarını sevmek ve saymak bizim görevimizdir.

Ahmet Şahin, Aile İlmihali, Cihan Yayınları
Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet Editör


Değerli Kardeşimiz;

İslam dinini bilen ve yaşamayaçalışan bir alevinin bir sünni kız ile evlenmesinde bir mahsur yoktur.bir müslüman kız ancak bir müslüman erkek ile evlenmesi caizdir.Aleviler de Allaha inanıp, islamiyete teslim olduklarından dolayı,müslümandırlar. dolayısıyla onlara kız vermenin bir mahsuru olmaz. Aynışekilde alevi bir kızla evlenmek de helaldir. Ayrıca bir müslümanerkeğin Yahudi ve Hristiyan bir kadınla evlenmesi bile helaldir. Bunedenle kendine alevi diyen bir kızla evlenilebilir.
Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet Editör
Cevapla
#3

Yuh diyorum başkada bişey demiyorum.... Bu düpedüz adam kayırmaca beee erkek evlensin helaldir kadın evlenemez... öyle bi evlenir kiiii..... Valla benim itikadım odur ki herkes inancını Allah'la kendi arasında yaşar.Bkz. "Allah'la Kul Arasına Girilmez" Aynı evde olmak aynı yatakta yatmakla kimse kimsenin günahını üzerine almaz.. Gavurla evlenen gavur olmaz (imanı kuvvetliyse tabiki... ) Ha kadınlar zayıf ya gavurla evlenince gavur olurlar. Müslümanla evlenen gavur karısı da zorla imana getirilir kocası tarafından.... Bu ülke bu kafayla dahhaaaaa çoookkkkk gider... gider de bu gidişi benim midem kaldırmaz....
Sevgiyle kalın. Güzel Allahımın verdiği aklı biraz kullanın mantık çalıştırın herşeyi hacı hoca illetinin iki dudak arasına şıkıştırtmayın
İleride halkımızın,bunca ibret verici tecrübeden sonra gerçek dindarlarla din tüccar ve aktörlerini birbirinden ayırdedeceğini ümid ederim. Yoksa hep böyle geri ve ezik kalırız (M.Kemal Atatürk)
Cevapla
#4

bana demir dediki dinde meshep yok ded
i kac gündür göremedim onu ondan dolayıda
hepimiz muslumanız ondan dolayıda alevi sünni diye bi ayrim yapmiyom ben
Cevapla
#5

bircok alevi önde geleni aleviliğin islamiyetten etkilendiğini fakat aleviliğin islamiyet olmadığını belirtiyor
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi