atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 3 sorular ve cevaplar

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.7/5 - 30 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 3 sorular ve cevaplar
#1

atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 3 sorular ve cevaplar
1)Saltanatın kaldırılmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mudanya ateşkesine İstanbul’un delege gönderme girişimi
b) İtilâf Devletlerinin hem İstanbul hükümetini hem de TBMM Hükümetini barış Konferansına çağırması
c) Vahdettin’in İstanbul’daki İngiliz makamlarına sığınması
d) Sadrazam Tevfik Paşa’nın Anlaşma Devletleriyle yapılacak barış görüşmelerinde ikiliği kaldırıp ortak davranma isteğinde bulunması
e) Londra konferansında İstanbul Hükümeti temsilcileri tarafından tek yetkili makamın TBMM olduğunun vurgulanması


2.
Bir devlette belli bir zaman yürürlükte olan, yani uygulanan hukuk kurallarının bütününe ne ad verilir?
a) Kamu hukuku
b) Özel hukuk
c) Genel hukuk
d) Doğal hukuk
e) Pozitif hukuk


3.
Şeyh Sait Ayaklanmasında: Ayaklanmayı askeri hareketle bastırmak ve gereken hazırlıkları yapmak için bazı bölgelerde seferberlik ilan edilmiştir. Bu tip olayların yeniden oluşmasını önlemek amacıy la siyasal önlemler alınmıştır. Bu amaçlarla Cumhuriyet Hükümeti aşağıdaki hangi önlemi almıştır?
a) Halifelik kaldırılmıştır.
b) Takriri Sükun Yasası’nı çıkarmıştır.
c) Medeni Yasayı uygulamaya koymuştur.
d) Aşar vergisini uygulamadan kaldırmıştır.
e) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasını sağlamıştır.


4.
Aklın en büyük buluşu olan matematiği ustalıkla geliştirmiş, akıldaki temel ilkelerin matematik ile ilişkisini koyan ve varolmasının dahi akıl yoluyla kavranılacağım savunan düşünür, aşağıdakilerden hangisidir?
a) İbn-Rüşt
b) Descartes
c) J. J. Rousseau
d) Galile
e) Roger Bacon


5.
Çoğunluğun her zaman haklı olduğu formülünü ortaya atarak yasaların ancak bu yolla yapılabileceğin söyleyen düşünür aşağıda kilerden hangisidir?
a) Hobbes
b) Locke
c) Volter
d) Rousseau
e) Montesqueu


6.
Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemin özelliklerinden biri değildir?
a) Devlet başkanının parlamentoyu dağıtma yetkisinin olmaması
b) Parlamentodan güvenoyu alan hükümetin çalışmalarında serbest olması
c) Yargının bağımsız olması
d) Yürütme gücünün parlamentonun içinden çıkması
e) Parlamentonun hükümeti istediği zaman aüvenovu ile düsürebilmesi


7.
İttihat ve Terakki Partisinin iktidarı eline geçirmesi hangi olay sonucunda gerçekleşmiştir?
a) II. Meşrutiyetin ilanı
b) 31 Mart olayı
c) Dünya Savaşının çıkması
d) Bab-ı Ali baskını
e) Kurtuluş Savaşının çıkması


8.
Tarihin ilk bağımsızlık savaşını veren Amerikalılar, bu savaşı aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı vermişlerdir?
a) Fransa
b) İngiltere
c) Almanya
d) İspanya
e) Portekiz


9.Halkın mevcut siyasal düzeni bazı güçlü önderlerin öncülüğününde zorla değiştirilmesine ne ad verilir?
a) İhtilal
b) Islahat
c) Reform
d) İnkılap
e) Evrim


10.
Aşağıdakilerden hangisi devrim sırasında değiştirilebilir?
a) Din
b) Eğitim
c) Ahlak
d) Halk Sanatı
e) Güzellik duygusu


11.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinin vardıkları tek ortak nokta, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ulus egemenliğinin sağlanması
b) Laik bir devletin kurulması
c) Yurdun kurtarılması
d) Çok partili yaşama geçilmesi
e) Demokratikleşme sürecine girilmesi


12. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşmasının sonuçlarından biri değildir?
a) Yeni Türk devletinin varlığının tüm dünyada kabul edilmiş olması
b) Ekonomik ve siyasal bağımsızlığı sınırlandıran sorunların yok denecek düzeye indirilmiş olma-sı
c) Akdeniz’in doğusunda barışın sağlanmış olma-sı
d) Boğazlar üzerindeki denetim hakkının tümüyle Türkiye’ye geçmesi
e) Azınlık ve Osmanlı borçları sorunlarının çözü-me ulaştırılmış olması


13. Bir ulusun oluşmasındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gelecek birliği
b) Tarih birliği
c) Bağımsızlık
d) Siyasi varlıkta birlik
e) Kültür birliği


14.
Aşağıdakilerden hangisi devrim yöntemleri ve hedefleri arasında yer almaz?
a) Kültür öğelerini değiştirirken mümkün olduğu kadar hızlı davranmak
b) Gereken kültür öğelerini seçip, yerlerine konulacak öğeleri saptama
c) Yeni öğeleri topluma yerleştirebilmek için devrime inananların mümkün olduğu ölçüde insancıl yolları denemesi
d) Değişen öğelerin ne ölçüde yerleştiğini sıkı bir denetleme
e) Yeni öğeleri topluma yerleştirme konusunda hiçbir zaman zorlamada bulunmama


15. Devletin üstün gücünü gösteren en önemli kanıt aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ekonomi
b) Din
c) Ordu
d) Hukuk kuralları
e) Diplomasi


16.
Türkiye isminin ilk kez kullanıldığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mudanya Ateşkesi
b) Gümrü Barışı
c) Kars Antlaşması
d) Mondros Ateşkesi
e) Sevr Barışı


17.
1926’da kabul edilen türk Medeni Kanunu’nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kadına meslek seçme özgürlüğünü getirmesi
b) Çocuğun dinsel eğitiminin anne-baba tarafından sağlanacağını belirtmesi
c) Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması
d) Aile yapısını tek eşlilik esasına dayandırması
e) Kadının iş hayatına atılmasını kolaylaştırması


18.
Aşağıdakilerden hangisi, sınırlanabilir insan haklarından biri değildir?
a) Düşünceyi her türlü yolla ifade edebilme
b) İnsanın kişiliğini dilediği gibi geliştirme hakkı
c) Siyasal yaşama katılma
d) Meslek çıkarlarını koruyabilme
e) Konutun devlet güvencesi altında olması


19.
Bir kültürün başka bir kültür üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Etkileşime açık olan kültürü, yüksek bir düzeye! ulaşmasına
b) Devleti yönetenlerin izledikleri politikalara
c) Kültürler arasında benzerliklerin olmasına
d) Yeni öğeleri olan toplumun kabul konusunda iradesine
e) Toplum içinde barış ortamının oluşmasına


20.
Devlet 1930 öncesinde hangi bankalarla para piyasası içine girme hazırlığını yapmaya haşladı?
a) İş Bankası - Ziraat Bankası
b) Maden ve Sanayi Bankası - Emlak ve Eytam Bankası
c) Halk Bankası - Etibank
d) Maden ve Sanayi Bankası - Etibank
e) İş Bankası – Sümerbank

1 b
2 d
3 b
4 b
5 c
6 a
7 a
8 d
9 d
10 e
11 b
12 c
13 d
14 d
15 d
16 a
17 a
18 e
19 d
20 e
Bul
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi