başlangıç düzeyi ders 1

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.64/5 - 28 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
başlangıç düzeyi ders 1
#1

GİRİŞ..

AutoCadçizim alanında ölçüler , eğer program metrik sistemde başlatılmışsa(mm) olarak anlaşılmalıdır. Bunun dışında , çizim alanınızın herhangibir alt veya üst sınırı yoktur.*(E-/+99) Yani 1 mikrometrelik biruzunluğu çizebileceğimiz gibi 3000 kilometrelik bir çizgiyi de aynıçizim sahasında belirtebiliriz. Çizeceğiniz her ölçüyü (mm) cinsindentanımlamalısınız. Örneğin , bir duvar çizdiğimizi farz edelim ; Buduvarın üstten görünüşünü çiziğimizi düşünürsek , uzunluğu 7 metre ,genişliği de 20 cm olan bu duvarın , uzun kenar çizgisini tanımlarkenbu ölçüyü "7000" olarak , genişlik çizgisini tanımlarken de bu ölçüyü"200" olarak vermeliyiz.
Buuzunluğu 7000 yerine metre cinsinden 7 şeklinde verirsek hata mı yapmışoluruz?Aslında hayır ama , hem ölçülendirirken bu uzunluk 7gözükecektir , hem 20 cm lik uzunluğu 0.2 şeklinde çevirim yaparakvermeliyiz , hem de plot çıktısı alırken vereceğimiz ölçeğe budeğişikliğimizi de dahil etmeliyiz.İşin en başından belirleyerek bütündeğerleri miro metre cinsi de dahil olmak üzere istediğiniz şekildeverebilirsiniz aslında ama ben kullanım kolaylığı açısından ve AutoCADin metrik sistemde anladığı açıdan ölçülerinizi mm cinsinden vermeniziöneririm.Ölçüleribu şekilde doğru olarak tanımlayarak işe başlarsak daha sonradanölçekli olarak çizdiğimiz her nesne diğerlerinin yanında orantılıolarak yerini alacaktır. Sadece uzunluk ölçülerinde değil ,kullanacağımız her ölçüde , tanımlayacağımız sayıyı (mm) olarakvermeliyiz.
Şimdiçizim anlatmaya başlamadan önce bize çizim başlangıç noktasıbelirlemede , bir nesneyi taşımada , kopyalamada , döndürmede ya da birbaşka cisme birleştirmede , işimize yarayacak olan iki özelliğitanıyalım.
1-OSNAP : Bu özellik , çizim pencerenizin en alt kısmında yer alır. Yaüzeri çift tıklatılarak ya da klavyeden F3 tuşuna basılarak , aktif yada pasif hale getirilir . Aktif hale ilk getirdiğinizde karşınıza çıkanlisteden , nesneler üzerine işaretçinizle yaklaştığınızda nesneninhangi referans noktalarını yakalaması istendiğini belirtebilirsiniz.Örneğin ; midpoint , endpoint , center gibi. Bu listeden referansnoktalarınızı seçtikten sonra "ok" tuşuna basılır ve osnap birdahaaktif hale getirilirken hep bu ilk seçtiğiniz özelliklerle devreyegirer. Bu nokta özelliklerini ise daha sonra anlatacağım menulerdendeğiştirebilirsiniz. Şimdi osnap ın kullanılışını bir örnekleaçıklayacağım. Örneğin bir çizgiyi orta noktasından bir başka çizgiylebirleştirmek istiyorum. Başka bir deyişle , bir çizgiyi başlangıçnoktasından yakalayarak , bir başka çizginin orta noktasına taşımakistiyorum. Bu çizgilerden biri dikey ve 600 mm , diğeri ise yatay ve5000 mm.İlk baştaçizgilerin konumunu bu şekildedir. Şimdi üstteki çizgiyi alt endpointinden yakalayıp alttaki çizginin midpointına taşıyacağız. Not: midpoint;kare , endpoint ise üçgen seklinde görüntülenir ve sarı renklidir.


Yukarıdagörüldüğü gibi seçilmiş olan üstteki çizgi kesikli olarak belirlendi veendpointi işaretçiniz tarafından yakalandı. Not : Taşıma kopyalama vb.işlemler ileride anlatılacak , buradaki amaç osnap faktörününanlaşılması.

Daha sonraişaretçimiz alttaki çizginin de orta noktasını yakaladı , artık entertuşuna basarak işlemi tamamlayabiliriz. Not : Enter tuşu yerine spacebar ya da farenizin sağ tuşunu kullanabilirsiniz. Bu sizeçizimlerinizde hız sağlayacaktır.


2-ORTHO : Bu özellik , osnap özelliğinin hemen solunda yer alır ve yineya üzeri çift tıklatılarak ya da klavyeden F8 tuşuna basılarak aktif yada pasif hale getirilir. Ortho aktif iken çizim alanındaki tümhareketler yatay ya da düşey koordinatlarda yapılabilir (0 , 90 , 180 ,270 ) derece şeklinde . Ancak referans noktaları belirlenerek orthoaçıkken de yukarıda belirtilen dereceler dışında taşıma vb. yapılabilir.

Buiki özelliğin dışında , bir de konuları uygulayarak devam edebilmeniziçin , "zoom" özelliğinden , bu aşamada bahsetmem gerekiyor.İleridedeteylı anlatılacak bu bölümde şu an en temel iki özelliği hemenanlatayım. Aşagıda anlatılacak çizimlerden birini yaptınız ve çiziminizekranda gözükmüyor , ya da belli bir parçası gözüküyor. Bu durumda , yaçizim alanı boyutlarınız , çizdiğiniz nesneye göre çok büyük veya çokküçüktür , ya da nesnin çizdiğiniz koordinatları o an görüntülenenalanın dışındadır.. Bu durumda komut satırına arka arkaya "z" enter "e"enter komutlarını giriniz. Bu durumda çiziminizi ekrana yaymışolursunuz. Bir başka deyişle , çizim alanı boyutlarınızı çizdiğiniznesneye göre ayarlamış olursunuz. Bir diğer özellik ise , komutsatırına "z" yazıp artarda iki sefer enter a basmanızdır. Ekrandabelirecek +-Büyüteç ile sol fare tuşu basılı olarak , çizim alnınıküçültüp büyütebilirsiniz. Bu komuttan da çıkmak için şimdilik ESCtuşuna basın , yeri gelince alt özellikleri ile birlikte "zoom" konusudetaylı olarak anlatılacaktır.
Şimdi derse çizim konularından çizgi çizmeyi öğrenerek devam edebiliriz.


ÇİZİM.. ÇİZGİ ÇİZME ( Line )
AutoCAD de çizgi çizmenin birinci yolu şudur
- Ölçüsüz çizim ,
Bu çizim şeklinde önce programa çizim komutumuzu veririz. Bunun ikiyolu vardır ;
1- Programın ikon menusundan çizim komut ikonunu kullanmak (bunu hızaçısından tavsiye etmem)
2- Programın komut satırına l yazıp enter a basmak (enter=spacebar=faresol tuş) Program size "LINE From point : " sorusunu yöneltir ve bekler, siz çizim alanı üzerinde farenizin sol tuşu ile bir noktabelirlersiniz. Bu noktayı belirlediğiniz andan itibaren program size"To point : " sorusunu sorar. (ortho açıkken sadece yatay ve dikeyçizgiler çizebilirsiniz , referans noktaları hariç.) Bu şekilde artardaçizgileri çizersiniz. Çizgi çizme işleminin bittiğini ise programaenter tuşuna basarak bildirirsiniz. Bu andan itibaren çizgi çizmeişlemine son verilir ve program sizden yeni komutlar bekler. "Herhangibir anda "C" yazar ve entera basarsanız , program çizgi grubunu ilkbaşladığınız noktaya kapatır."
- Ölçülü çizim ,
Yine programa line "l" komutunu verdikten sonra "LINE From point : "sorusuna eğer çizginizin başlayacağı noktanın koordinatlarınıbiliyorsanız , bu koordinatları verirsiniz ("LINE From point : 50,50)gibi "burada x=50 ve y=50 noktasından çizim başlayacak demektir. Topoint :100,50 şeklinde değer vererek programa 50,50 noktasından 100,50noktasına ve doğal olarak 50 mm uzunluğunda yatayla 0 derece açı yapanbir çizgi çizdirmiş olduk.
Şimdi 0,0 noktasından başlayarak 500 mm x 500 mm =250000 mm2 lik birkare çizelim.
Command : l enter
LINE From point :0,0 enter
To point :500,0 enter
To point :500,500 enter
To point :0,500 enter
To point :0,0 enter
To point : enter
Command :
- Referans noktaları arası çizim ,
Eğer referans noktaları belli iki nokta arasında çizgi çizmekistiyorsanız line komutunu müteakip önce birinci sonra da ikinci vevarsa diğer referans noktalarını farenizle sol tıklayarakgerçekleştirebilirsiniz , bu işlem sırasında ortho fonksiyonunun açıkolması bir sorun çıkarmaz. Çizgi çizme işleminiz bittiğinde yinekomuttan çıkmak için enter tuşuna basmalısınız. Öneri : Bu anda enteryerine farenizin sağ tuşunu kullanmanız size hız kazandıracaktır.
- Ana yönlerde belirlenen uzunlukta çizim ,
Bu çizim için ortho fonksiyonu açık iken line komutunu müteakipçizginin başlayacağı noktayı belirlemek için çizim ekranında soltıklayarak hangi ana yönde istiyorsanız "ana yönler (0 , 90 , 180 , 270) " işaretçinizi o yönde bir miktar ilerletip To point : satırınaçizeceğiniz çizginin uzunluğunu yazmalısınız. Daha sonra enter abasarak çizim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Çizgi çizme işlemibitince yine boş olarak entere basarak komuttan çıkılır. Bu şekilyapılan çizimlerde ortho fonksiyonu kapalı ise çizginiz yatayla veyadikeyle açı yapabileceği için çizginiz belirttiğiniz ölçülerde olmasınakarşın açılı olacağından x,y koordinatlarına iz düşümlerindeuzunlukları sizin çizmeyi istediğiniz ölçüde olmayacaktır.
- Açı belirterek çizim ,
Çizim komutunu verdikten sonra , başlangıç noktasını belirttikten sonra"@" işaretinin arkasına çizginin uzunluğunu ve < işaretini müteakipyatayla yapacağı açı değerini derece cinsinden vererekgerçekleştirebilirsiniz.
Örnek olarak yatayla 60 derece açı yapan 500 mm uzunluğunda bir çizgiçizelim.
Command : l
Line From point : 0,0
To point3500<60
Command :
Buçizimde "@" işareti , programın , o an seçmiş olduğunuz noktayı 0,0noktası olarak kabul etmesini sağlar. İleride bu işareti dörtgençiziminde de kullanacağız.

DÖRTGEN ÇİZME ( Rectangle )
Bu komut da ikon olarak verilebileceği gibi komut satırına "rec"yazılarak da verilebilir. Bu komutu verdiğinizde karşınıza şu soruçıkar ; Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/< First corner>: Aslında program burada sizden dörtgenin ilk köşesininkoordinatlarını sormaktadır. Burada ya klavyeden koordinatları x , yşeklinde (ör:50,50) verebilir ya da doğrudan işaretçinizlebelirtebilirsiniz. Ancak örneğin bu aşamada "w" yazarak enter abasarsanız karşınıza su soru çıkar ;
Width for rectangles<0.0000>: Burada program size dörtgençizimlerinde varsayılan kenar çizgi kalınlığının "0" olduğunubildiriyor ve yeni bir değer atamanız için soruyor. Eğer burada birdeğer girerseniz bundan sonra siz bu değeri tekrar değiştirinceye kadardörtgen çizimlerinizde bu değer varsayılan olarak kullanılacaktır.Değeri girdikten sonra size tekrar dörtgenin ilk köşesininkoordinatları sorulur. Bu aşamada açıklayacağım bir diğer özellik de ;Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/< First corner >: fdeğeri girerseniz karşınıza , Fillet radius for rectangles : ifadesiçıkar bu değer dörtgeninizin kenar radius değerini sormaktadır bu değerde varsayılan olarak "0" dır. Şimdi , çizgi çizim konusunda çizdiğimizkareyi , bir de Rectengle komutu ile çizelim ;
Command : rec enter
Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/< First corner >: 0,0enter
Other corner : 500,500 enter
Command :


Buradadiğer köşenin koordinatını 500,500 verdikten sonra dörtgen tamamlandığıiçin program komuttan kendiliğinden çıkar ve sizden yeni komutlarbekler.Şimdi aynı çizimi kenarradiuslarını 50 mm olarak çizdirelim ;
Command : rec
enterChamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/< First corner >: f enter
Fillet radius for rectangles : 50 enter
Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/ : 0,0 enter
Other corner : 500,500 enter
Command :"Önemli uyarı : AutoCAD ile çalışırkenkoordinatlar arası "," , sayıların ondalık değerlerini belirtirken ise"." kullanmalısınız " Ör: (x,y)=55.5,63.2 burada x=55.5 ve y=63.2
Not : Eğer komut satırında program sizden komutbekliyor iken enter tuşuna basarsanız en son kullanmış olduğunuz komutuseçmiş olursunuz. (Hızlı çizim yapma açısından bir bilgi)

Eğer dörtgen çiziminde ilk köşeyi , nesneyisonradan taşımak ya da kopyalamak amaçlı çizdiğiniz için , rastgele birnokta seçtiyseniz Other corner : satırında x ve y değerlerini @x,yşeklinde belirtirseniz belirttiğiniz ilk noktadan itibaren x,yboyutlarında bir dörtgen elde edebilirsiniz. Örnek verecek olusak ;

Command : rec
Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/: ---->bu
koordinatları işaretçinizle
rastgele seçtininiz ve
bilmiyorsunuz.
Other corner : @500,500
Command :

"@" işareti ile program ilk noktayı 0,0 kabul ederve belirttiğiniz noktadan , 500x500 (mm) boyutunda dörtgeninizi çizmişolursunuz.

ÇEMBER ÇİZME (Circle)
Bu komut da ikon olarak verilebileceği gibi komutsatırına "c" yazılarak da verilebilir. Bu komut verildiğinde karşınızaşu soru çıkar ;
CIRCLE 3P/2P/TTR/< Center point > :
Bu satırda size çizeceğiniz çemberin merkeznoktasının koordinatları sorulmakta. Bu değeri yine ya herhangi birraferans noktası olarak işaretçinizle seçebilir , daha sonra taşımak yada kopyalamak üzere rastgele bir nokta seçebilir ya da komut satırındanx,y şeklinde verebilirsiniz. Daha sonra karşınıza şu satır çıkar ;
CIRCLE 3P/2P/TTR/< Center point > sırıtıkiameter/< Radius >< bir değer > :
Burada önünüze gelen sayı değeri , son çemberiniziçizerken vermiş olduğunuz değerdir ve bu değer varsayılan olarak radius(yarıçap) değeridir. Eğer değer vermeden enter a basarsanızçemberinizin yarıçapı o değer olarak belirlenir ya da yeni bir değergirebilirsiniz. Bu satırda değer yerine "d" yazarsanız bu sefer değeridiameter(çap) olarak verebilirsiniz ve tabi bu değer için de karşınızavarsayılan bir sayı değeri çıkacaktır "bu da doğal olarak radiustabelirtilen değerin iki katı olacaktır."

Not :2p , 3p , ttr(tangent-tangent-radius)özellikleri , belirtilen 2 ya da 3 nokta arasında veya ttr belirterek"çemberin belirtilen iki çizgiye teğet ve girilen yarıçapta" olmasınısağlayan özelliklerdir.

NESNE SİLME (Erase)
Bu komut da ikon olarak verilebileceği gibi komutsatırına "e" yazılarak da verilebilir. Bu komut verildiğinde karşınızaşu yazı çıkar ;
Select objets :
Silmek istediğiniz nesneleri seçtikçe , 1 found ,2 found .... , şeklinde devam eder ve seçilen nesneler kesikli çizgiile diğerlerinden ayrılır , ta ki enter tuşuna basana kadar. Entertuşuna basmanızla birlikte seçmiş olduğunuz tüm nesneler silinir. Buaşamada size ters ve düz taramadan bahsetmek istiyorum ;
AutoCAD de nesne seçmenin üç yolu vardır ;
1- Nesneyi doğrudan seçme :Nesnenin herhangi birbölgesine tıklayarak seçilir.
2- Düz tarama : İşaretçinizi bir noktada soltıklayarak , tuşu bırakmadan , sağa doğru yapılan tarama (Bu taramatüründe tarama çerçevesi düz çizgiden oluşur ve sadece taramaçerçevesinin tamamen içinde kalan nesneler seçilir.)
3- Ters tarama : İşaretçinizi bir noktada soltıklayarak , sola doğru yapılan tarama (Bu tarama türünde taramaçerçevesi kesik çizgilerden oluşur ve tarama çizgilerinin temas ettiğitüm nesneler seçilir.)
Örnek olarak aşağıdaki şekilleri inceleyin ;Düz tarama , Çizgi seçilmez
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  başlangıç düzeyi ders 2 arachnanthe 1 1.750 24-02-2007, Saat: 0:35
Son Yorum: arachnanthe

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi