harran üniversitesi

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2/5 - 10 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
harran üniversitesi
#1

GENEL TANITIM

Harran Üniversitesinin yer aldığı Şanlıurfa, günümüzden on bir bin yıl öncesine dayanan tarihiyle Anadolu’nun en eski kentlerinden biridir. Arkeoloji literatüründe “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan bölge üzerinde yer alan Şanlıurfa, zengin Anadolu kültürü ile Mezopotamya kültürünün kesişme noktasında bulunduğundan engin bir kültür birikimine sahiptir.

Üniversitemize adını veren tarihi Harran Kenti, Şanlıurfa’nın 44 km. güneydoğusunda yer alan, tarihte önemli olaylara sahne olmuş bir kent merkezidir.

Bir dönem Emeviler’e başkentlik de yapan Harran’ın asıl önemi ise İslamiyet öncesinden bu yana önemli bir bilim merkezi olmasından kaynaklanmaktadır.

Döneminin üniversitesi sayılan “Harran Okulu”nda din, astronomi, tıp, matematik ve felsefe alanlarında önemli çalışmalar yapılmıştır. Harran günümüzde de bir turizm beldesi olarak ilgi çekmeye devam etmektedir.

Şanlıurfa’nın bir diğer özelliği de dünyanın en büyük entegre bölgesel kalkınma projelerinden biri olan GAP’ın merkezinde yer almasıdır. Şanlıurfa, bu projenin hayata geçmesiyle birlikte önemli gelişmelere sahne olmaktadır.

Üniversitemiz Türkiye’nin yüksek öğrenim ve bilimsel araştırma standardlarını yükseltmeyi amaçlarken, aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Projesi’nin başarıya ulaşmasında da son derece önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu misyonun unsurları;

- Sosyal ve kültürel değişime öncülük etmek,
- Bilimsel çalışmalar aracılığıyla bölge kalkınmasını desteklemek,
- Bölge dinamiklerinin rasyonel değerlendirilmesine olanak sağlayan bir platform oluşturmak olarak sıralanabilmektedir.


} HARRAN ÜNİVERSİTESİ'NİN KURULUŞU ~

Şanlıurfa’da kurulan ilk yüksek öğretim birimi “Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu”dur (1976). Sonra Dicle Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi (1978), Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü (1984) ve Gaziantep Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesi (1988) kurulmuştur.

Daha sonra 09.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Harran Üniversitesi kurulmuş ve daha önce var olan okullar bu kanuna göre Harran Üniversitesine bağlanmıştır. Ayrıca Fen-Edebiyat, Tıp Fakültesi, Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruluş kanununda yer almıştır.

1994 yılında Siverek, Hilvan, Suruç, Birecik, Viranşehir ve Bozova Meslek Yüksekokulları; 1995 yılında ise Veteriner Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Akçakale ve Ceylanpınar Meslek Yüksekokulları; 1997 yılında da Sağlık Yüksekokulu ve Kahta Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

Üniversitemiz bugün 7 fakülte, 1 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 9 araştırma ve uygulama merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.


} EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI ~Harran Üniversitesinde eğitim-öğretim dili Türkçedir. Öğrencilerin her yarıyılda alacakları dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Öğrenciler, kayıtlı bulundukları bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdürler. Ancak, Üniversite Senatosunca belirlenen dersler için açılan muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler, o derslerden muaf olurlar.

Eğitim-Öğretim Süresi
Harran Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında iki yıllık ön lisans programı, fakülte ve yüksekokullarında ise dört yıllık lisans programları uygulanmaktadır. (Tıp Fakültesinde eğitim süresi altı, Veteriner Fakültesinde eğitim süresi beş yıldır.)

Ayrıca Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitülerine bağlı ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapılmaktadır.

Akademik Yıl

Harran Üniversitesinde bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. Tıp ve Veteriner Fakültelerinde eğitim programı yıllık dönemler şeklinde yapılmaktadır.

Kayıtlar

ÖSYM tarafından Harran Üniversitesi bölümlerine ve programlarına yerleştirilen yeni öğrencilerin kayıt işlemleri, Üniversitemiz tarafından ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının gözetiminde yapılmaktadır. Ara sınıflardaki öğrenciler ise her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Danışmanlık

İlgili bölüm başkanlığının önerisi ile fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararıyla her sınıfa bir akademik danışman atanır. Akademik danışman, öğrenci mezun olana kadar ders alma, sınıf geçme, sınavlar, üniversite ile ilgili yönetmelikler ve eğitim-öğretim ile ilgili çeşitli konularda öğrencilere danışmanlık yapar.

Ayrıca Üniversitemizde uzman elemanlar tarafından öğrencilere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Sınavlar

Öğrenciler her yarıyılda en az iki ara sınav ve her dönem sonunda yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.

Dönem içi sınavları ile dönem sonu sınavlarının yarıyıl başarı notuna katkı oranları ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Ara sınav ve dönem sonu sınavını gerektirmeyen derslerin yarıyıl sonu başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları göz önünde bulundurularak verilir. Harran Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda bütünleme sınavı yapılmamaktadır.

Yatay-Dikey Geçişler

Öğrenciler, eşdeğer eğitim programları uygulayan yüksek öğretim kurumları ve kurum içindeki bölümlere “Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca, her yarıyıl başında dersler başlamadan önce yatay geçiş için başvurulabilir.

Yatay geçiş için öğrenci bölümdeki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olmalıdır. Öğrencinin başarı notu ortalamasının, geçmek istediği bölümün ortalama başarı puanına eşit veya bu puanın üstünde olması gerekmektedir.

Meslek Yüksekokulu mezunları meslekleri ile ilgili bir lisans programına “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” uyarınca ÖSYM’nin her yıl yaptığı sınavda başarılı olmaları koşuluyla dikey geçiş hakkı kazanırlar.

Öğrenci Konseyi

Üniversitemizde öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin görüş ve önerilerinden yararlanmak amacıyla oluşturulan öğrenci konseyi, her yıl öğrencilerin seçimiyle yenilenmektedir. Öğrenci Konseyi Başkanı, Rektörün çağrısı üzerine zaman zaman Üniversite Senatosu ve diğer kurullara katılarak öğrencilerin görüş ve önerilerini sunar.} ÜNİVERSİTEDE YAŞAM ~Barınma

Harran Üniversitesi öğrencilerinin barınma sorunu önemli ölçüde çözümlenmiştir. Eyyübiye Yerleşkesi’nde Kredi Yurtlar Kurumuna ait erkek öğrenci yurdu, Yenişehir Yerleşkesi’nde ve Paşabağı mevkiinde kız öğrenci yurtları hizmet vermektedir. Sarayönü semtinde Üniversitemize ait kız öğrenci yurdu ve Millî Eğitim Bakanlığının denetimindeki özel yurtlar da kız ve erkek öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Bütün yurtlarda kantin ve kafeterya hizmetlerinin yanı sıra kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri verilmektedir.

Beslenme

Osmanbey, Yenişehir ve Eyyübiye Yerleşkelerinde bulunan öğrenci ve personelimiz için yaklaşık altı bin kişilik kapasiteye sahip yemekhaneler bulunmaktadır. Ayrıca değişik noktalarda bulunan yemekhanelerde, talep eden tüm öğrenci ve personele öğle yemeği servisi verilmektedir.

Osmanbey Yerleşkesi’nde bulunan beş bin kişilik merkez kafeterya, Yenişehir ve Eyyübiye Yerleşkelerinde bulunan merkez kafeteryalar modern ortamı, kaliteli ve temiz hizmet anlayışıyla öğrencilerimizin gözde mekanlarıdır.

Burs Olanakları

Başarılı ve maddi olanakları yetersiz öğrencilerimize Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Harran Üniversitesi Geliştirme Vakfı, Şanlıurfa Valiliği, ilçe kaymakamlıkları ve belediye başkanlıkları ile özel vakıflar tarafından çeşitli burslar verilmektedir.

Ayrıca Harran Üniversitesine bağlı fakülteler ile Sağlık Yüksekokulunu ilk üç sırada tercih edip ÖSS puanı ile ilgili fakülte ve Yüksekokulun ilk üç sırasına girebilen başarılı öğrencilere yıl boyunca, başarıları devam ettiği takdirde de okulu bitirene kadar ayda elli milyon karşılıksız burs verilmektedir.

Bursların sayısı, miktarı ve koşulları her yıl güncelleştirilmektedir.

Kütüphaneler

Üniversitemizde kütüphane hizmetleri, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi, Osmanbey Yerleşkesinde hizmet vermektedir. Bilgisayarlı ortamı ve internet ağı ile öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza rahat bir ortamda hizmet veren kütüphanemizde çağdaş teknolojik olanaklardan yararlanılmaktadır.

Sağlık

Üniversitemiz öğrencilerinin ve personelinin tüm sağlık hizmetleri Üniversitemiz bünyesinde bulunan Mediko-Sosyal Merkezi’nde karşılanmaktadır. Mediko-Sosyal Merkezi’nde analiz laboratuvarları, genel poliklinikler ve diş polikliniği bulunmaktadır.

Haftanın belirli günlerinde de Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastahanesinden uzman doktorlar Mediko-Sosyal Merkezi’nde personelimize ve öğrencilerimize yönelik hizmet vermekte, ayrıca gerektiğinde hastalar, Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastahanesine sevk edilmektedirler.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma olanağı bulunmayan öğrencilerimizin tedavi giderleri Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

Kültür

Üniversitemizin sosyal ve kültürel etkinlikleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Halk Oyunları, Türk Halk Müziği, Resim, El Sanatları, Fotoğrafçılık, Satranç, Şiir ve Tiyatro toplulukları çalışmalarını ulusal düzeydeki etkinliklerde sergilemektedirler.

Yıl içinde çeşitli açık oturum, panel, forum, konferans, konser ve çeşitli şenlikler düzenlenmektedir.

Üniversitemizde, geleneksel olarak her yıl kutlanan “Bahar Şenlikleri”, “Nevruz Bayramı” ve “Mezuniyet Geceleri” öğrencilerimizin yanı sıra yöre halkının da yoğun ilgisini çekmektedir.

Yıl içinde çeşitli teknik gezilerin yanı sıra yöredeki turistik mekanlara da geziler düzenlenmektedir.

Spor

Öğrencilerimizin hem boş zamanlarını değerlendirmeleri hem de Üniversitemizi çeşitli yarışmalarda temsil etmeleri için futbol, basketbol, voleybol, kros, tenis, taekwon-do, masa tenisi, hentbol, atletizm dallarında takımlar oluşturulmuştur.

Yenişehir Yerleşkesi’nde bulunan bir adet kapalı spor salonu ve açık spor tesisleri, basketbol, voleybol ve tenis sahaları öğrencilerimizin ve personelimizin kullanımına açıktır.

Eyyübiye Yerleşkesi’nde bulunan spor tesislerimiz, biri çim, diğeri normal olmak üzere iki adet futbol sahası, bir adet tenis kortu, iki adet basketbol sahası, bir adet voleybol sahası ve ayrıca antrenman sahalarından oluşmaktadır.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü her yıl özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmakta, bu öğrencilerimiz uygulamalı derslerini ve sportif faaliyetlerini bu tesislerde sürdürmektedir.

Ulaşım

Şanlıurfa’ya yurdun her yanından kara yoluyla ulaşım imkanı vardır. THY’nin Ankara ve İstanbul’dan tarifeli seferleri de mevcuttur. Üniversitemiz Yenişehir ve Eyyübiye Yerleşkeleri şehir merkezinde olduğundan öğrencilerimiz yaya olarak dahi kolaylıkla ulaşabilirler. Ayrıca Osmanbey, Yenişehir ve Eyyübiye Yerleşkelerine şehir içi minibüsleri ve belediye otobüsleriyle günün her saatinde rahatlıkla ulaşılabilmektedir.


Bilgisayar Laboratuvarları ve İnternet Hizmetleri

Üniversitemiz, bünyesinde yirmi bilgisayar laboratuvarı, üç internet kafe yer almaktadır. Tüm fakülte ve yüksekokullarımızın bilgisayar laboratuarları ve internet servisleri hizmet vermektedir. Üniversitemiz yaklaşık bin adet bilgisayar varlığı ile çağı yakalama yolundadır.

Öğrencilerimiz, Üniversitemiz ile İstanbul Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi arasında kurulan eşzamanlı uzaktan interaktif eğitim sistemi ile fizik, matematik,iktisat ve makina mühendisliği derslerini İstanbul ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencileri ile birlikte görmektedirler. Üniversitemizde ilk defa gerçekleştirilen sistem, başarıyla yürütülmektedir.

Ayrıca Harran Üniversitesinde tüm öğrenci işleri internet ortamında yürütülmektedir. (http://ögrenci.harran.edu.tr)

Sosyal Tesisler

Üniversitemiz bünyesinde yer alan kapalı ve açık sosyal tesisler, tüm öğrencilerimiz ve idari/akademik personelimize çağdaş sosyal ortamlar sunmaktadır. Üniversitemiz tarafından Şanlıurfa’nın kültür hayatına kazandırılan “Harran Kültür Evi” ise yerel kültürün modern bir yansıması olarak hizmet vermektedir.

Baraj suları altında kalmaktan kurtarılıp, Halfeti ilçesinden taşınarak Osmanbey Yerleşkesi’ne inşa edilen ve zamanının en güzel mimari örneklerinden biri olan Feyzullah Konağı, Üniversitemiz kültür faaliyetlerinin yapıldığı bir mekan olmuştur


http://www.harran.edu.tr/neden/fotoharran.htm
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ karanlıktaki yüz 13 65.622 20-01-2009, Saat: 16:21
Son Yorum: esrawoswos
  mersin üniversitesi arachnanthe 16 28.137 23-09-2008, Saat: 18:56
Son Yorum: arachnanthe
  Çanakkale onsekiz mart üniversitesi GİZEMLİ 6 6.233 21-02-2008, Saat: 11:56
Son Yorum: kalbinur
  atılım üniversitesi karanlıktaki yüz 0 2.649 15-08-2007, Saat: 1:18
Son Yorum: karanlıktaki yüz
  orta doğu teknik üniversitesi (odtü) karanlıktaki yüz 0 2.378 12-08-2007, Saat: 2:14
Son Yorum: karanlıktaki yüz

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi