mimar sinan üniversitesi

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.73/5 - 22 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
mimar sinan üniversitesi
#1

http://www.msu.edu.tr/

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ

Mimar Sinan üniversitesi; Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882’de Sanayi-i Nefise Mektebi adyıla kuruldu ve 2 Mart 1883’de öğretime başladı.

Ülkemizin ilk sanat ve mimarlık yüksek okulu olan Kurum, 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece ülkemizde Akademi ünvanını alan ilk yükseköğretim kurumu oldu.

Güzel Sanatlar Akademisi, 1969’da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuştu.

Kurum, 4.11.1981’de kabul edilen 2547 sayılı Kanun ve 20 Temmuz 1982’de çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan üniversitesi adını aldı.
1 Ocak 1882
Osman Hamdi Bey, resmi adı Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şâhâne olan Sanayi-i Nefise Mektebi’‘ne kurucu müdür olarak atandı.

2 Mart 1883
Sanâyi-i Nefîse Mektebi, Arkeoloji Müzesi'nin karşısındaki binada, sekiz kişilik öğretim kadrosu ve yirmi bir öğrenci ile Resim, Heykel ve Mimarlık öğretimine başladı.

1886
Başlangıçta Ticaret Nezareti' ne (Ticaret Bakanlığı' na) bağlı olarak kurulan Sanâyi-i Nefîse Mektebi, Maarif Nezareti' ne (Milli Eğitim Bakanlığı' na) bağlandı.

1910
Osman Hamdi Bey' in ölümü üzerine (kardeşi) Halil Edhem (Eldem), Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü' ne atandı.

1914
Kız öğrenciler için, sadece resim ve heykel bölümlerini kapsayan İnâs (Kız) Sanâyi-i Nefîse Mektebi kurularak öğretime başladı.

1916
Sanâyi-i Nefîse Mektebi Cağaloğlu' ndaki Lisan Mektebi binasına taşındı.

1917
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü birbirinden ayrıldı ve Sanâyi-i Nefîse Müdürlüğü' ne Halil Paşa atandı.

1918
Nazmi Ziya (Güran), Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü' ne atandı.

1919
1920
Sanayi-i Nefise Mektebi, Şehzadebaşı’ ndaki bir binaya taşındı.
Sanayi-i Nefise Mektebi, Divanyolu’ nda, Gedikler Kahyası Salih Efendi Konağı adıyla bilinen, şimdiki Sıhhiye Müzesi binasına taşındı.

1921
Önce Ali Sami Boyar, sonra da Cemil Cem, Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü’ne atandılar.
Sanayi-i Nefise Mektebi ikinci kez Lisan Mektebi binasına taşındı.

1923
Tezyînât (Süsleme) Bölümü kuruldu.

1925
Nazmi Ziya (Güran ), ikinci kez Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü'ne atandı.

1926
Sanâyi-i Nefîse, Fındıklı' daki eski Meclis-i Mebûsân binasına (CemileSultan Sarayı' na) taşındı. İnâs Mektebi ile Sanâyi-i Nefîse Mektebi' nin kız ve erkek öğrencileri bu binada ve bir arada öğrenim görmeye başladılar.

1927
Namık İsmail, Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü' ne atandı.

1928
Sanâyi-i Nefîse Mektebi' nin adı Güzel Sanatlar Akademisi' ne dönüştürüldü..

1929-32
Seramik, İç Mimari, Grafik ve Afiş Atölyeleri, Tezyînât Bölümü' nün uzmanlık dalları olarak kuruldu.

1935
İsmail Hikmet Ertaylan, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü' ne atandı.

1936
Burhan Toprak, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü'ne atandı. Türk Tezyîni Sanatları Bölümü açıldı.

1936-37
Akademi’ de büyük kadro yeniliklerine ve değişikliklerine gidildi. Resim Bölümü Başkanlığı’ na Leopold Levy’ nin getirilmesi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Sabri Berkel, Ali Çelebi, Nurullah Berk, Zeki Faik Yzer gibi adların bölümün kadrolarına katılmasyıla sonuçlandı. Heykel Bölümü Başkanlığı’ na Rudolf Belling getirildi. Bruna Taut ve Robert Vorhölzer gibi ünlü adlar da Mimarlık Bölümü Başkanlığı' na getirildi.

1937
Atatürk’ün emriyle Dolmabahçe Sarayı’ nın Veliaht Dairesi’ nde kurulan Resim ve Heykel Müzesi, Akademi’ye bağlandı.

1948
Akademi binası yandı (1 Nisan 1948). Yangından sonra öğretim, Akademi bahçesindeki ek yapılarda, Fındıklı’ daki bir ilkokulda, daha sonra da Yıldız Sarayı ve Dilsizler Okulu’nda sürdürüldü.
Avni Başman, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü’ne vekaleten atandı.
Prof. Zeki Faik İzer, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü’ ne atandı.

1952 Nijad Sirel, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü’ ne atandı.
1953
Yanan binanın onarımı sona erdi ve 23 Nisan 1953'te yeniden öğretime açıldı.
1957
Akademi' nin tüm bölümleri yarı özerk hale getirildi ve bölüm başkanlarının seçimle görevlendirilmesi uygulamasına geçildi

1959
Akademi' ye seçme sınavı ile öğrenci alınmaya başlandı. Öğretim süresi beş yıla çıkarıldı.
Prof. Asım Mutlu, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü'ne atandı.

1962
Akademi Müdürlüğü' nün seçimle belirlenmesi kararlaştırıldı.

1966
Prof. Hüseyin Gezer, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü' ne seçildi.

1969
Akademi, 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Yasasının kabulu ile yeni bir statüye kavuştu. Bu yasa Akademi’ye bilimsel özerklik kazandırdı. Kurum bundan sonraki etkinliklerini Ystanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi adı altında sürdürdü.
Daha önceleri İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi, sonradan da Atatürk Kız Lisesi olarak kullanılan Adile Sultan Sarayı, Güzel Sanatlar Akademisi’ ne verildi. Akademi’nin yanybaşında bulunan bu binanın restorasyonu ve araya inşa edilen kütüphane aracılığıyla ana bina ile bütünleştirilmesi 1975 yılına kadar sürdü. Bina bu tarihte öğretime açıldı.
Türk Film Arşivi, Güzel Sanatlar Akademisine bağlanarak, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi adını aldı.
Prof. Ahsen Yapaner, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü’ ne seçildi.

1970
Prof.Feridun Akozan, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanlığı'na seçildi.

1972
Özel yüksek okulların devletleştirilmesi sürecinde, Mimarlık Yüksek Okulu ile Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu Güzel Sanatlar Akademisi’ ne bağlandı.

1975
Prof. Sadun Ersin, Güzel Sanatlar Akademisi Başkanlığı' na seçildi.

1976
YDGSA Film Arşivi, Sinema-TV Enstitüsü' ne dönüştürüldü ve Gayrettepe’ de inşa edilen yeni binasına taşındı. Üniversite düzeyinde bağmsız diploma veren ilk Sinema-TV öğretim programı, Sinema-TV Enstitüsü' nde uygulanmaya başlandı.
İ stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mimarlık Bölümü’ ne bağlı Şehircilik Araştırma Enstitüsü kuruldu.
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü’ne bağlı Endüstri Tasarımı Araştırma ve Yayın Enstitüsü kuruldu .
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü kuruldu ve eğitime başladı.
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mimarlık Bölümü’ne bağlı Türk Mimarisi Araştırma ve Restorasyon Enstitüsü kuruldu.

1977
Fotoğraf Enstitüsü kuruldu ve Üniversite düzeyindeki ilk Fotoğraf programı, bu enstitüde uygulanmaya başlandı.
1977 ile 1993 yılları arasında, iki yılda bir olmak üzere yedi kez yinelenecek olan İstanbul Sanat Bayramı ve Yeni Eğilimler Sergisi etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi.

1978
Prof. Orhan Şahinler, Güzel Sanatlar Akademisi Başkanlığı' na seçildi.

1982
4.11.1981 tarihinde kabul edilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunun gereği olarak, 20.7.1982’ de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye’ deki tüm yüksek öğretim kurumları Yüksek Öğretim Kurulu çatısı altında toplandı ve bu kanunla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan üniversitesi adını aldı.
Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden oluşan Üniversite, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Konservatuvarı’ nın da bünyesine katılmasıyla birlikte diğer üniversitelere oranla benzersiz bir boyut ve düzey kazandı.
Prof. Muhteşem Giray, Mimar Sinan üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.
Sinema-TV Enstitüsü, Sinema-TV Merkezi'ne dönüştürüldü.


1984
Mimar Sinan Araştırma Merkezi kuruldu.

1985
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

1987
Prof. Gündüz Gökçe, Mimar Sinan üniversitesi Rektörlüğü' ne atandı.
Mimar Sinan üniversitesi Devlet Konservatuvarı Beşiktaş' taki binasına taşndı

1988
Meslek Yüksekokulu açıldı ve Moda-Konfeksiyon programı eğitim-öğretime başladı.

1989
Zevkî Kadın Sibyan Mektebi' nin Vakıflar Genel Müdürlüğü' nce Mimar Sinan üniversitesi' ne tahsisi sağlandı.
1990
Resim ve Heykel Müzesi Müzecilik ve Plastik Sanatlar Restorasyonu Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.
Türk Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

1992
Prof. Gündüz Gökçe Mimar Sinan üniversitesi Rektörlüğü' ne seçilerek yeniden atandı.

1993
Tophane’deki tarihi Tophane-i Amire binası Milli Savunma Bakanlığı tarafından Üniversite' ye tahsis edildi.

1995 Mimar Sinan üniversitesi İnternet' e bağlandı.
1996
Prof.Tamer Başoğlu, Mimar Sinan üniversitesi Rektörlüğü' ne seçilerek atandı.

1998 Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü kuruldu.
Tophane-i Amire Sanat ve Kültür Merkezi hizmete girdi.
1999 Mimar Sinan üniversitesi Rektörlüğü Enformatik Bölümü kuruldu ve sertifika eğitimine başladı.
2000
Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin, Mimar Sinan üniversitesi Rektörlüğü' ne seçilerek atandı.
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ karanlıktaki yüz 13 64.871 20-01-2009, Saat: 16:21
Son Yorum: esrawoswos
  mersin üniversitesi arachnanthe 16 27.632 23-09-2008, Saat: 18:56
Son Yorum: arachnanthe
  Çanakkale onsekiz mart üniversitesi GİZEMLİ 6 6.038 21-02-2008, Saat: 11:56
Son Yorum: kalbinur
  atılım üniversitesi karanlıktaki yüz 0 2.593 15-08-2007, Saat: 1:18
Son Yorum: karanlıktaki yüz
  orta doğu teknik üniversitesi (odtü) karanlıktaki yüz 0 2.326 12-08-2007, Saat: 2:14
Son Yorum: karanlıktaki yüz

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi