osmangazi üniversitesi

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.18/5 - 39 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
osmangazi üniversitesi
#1

http://www.ogu.edu.tr/

Eskişehir Osmangazi üniversitesi, Eskişehir’de üniversite yaşamını başlatan Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakülteleri ile 1970 yılında kurulmuştur.18 Ağustos 1993’te çıkan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakülteleri; Sağlık Hizmetleri ve Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Fen Bilimleri, Metalurji ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile yeni açılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993 yılında Osmangazi üniversitesi adıyla yeniden yapılanmıştır.Daha sonra, 1994’de Sivrihisar Meslek Yüksekokulu, 1995’te Ziraat ve İlahiyat Fakülteleri, 1998’de Eğitim Fakültesi kurulmuştur.36 yıllık bilimsel birikimi ile köklü ve güçlü bir üniversite olan Eskişehir Osmangazi üniversitesi çağdaş bilim yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir.

MİSYONUMUZBilgiyi üreten ve teknoloji ile birlikte kullanabilen, yaratıcı ve ülke sorunlarına çözüm üretebilen dinamik insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.VİZYONUMUZGirişimci, araştırmacı, yaratıcı, etik değerlere sahip, kendine güveni tam, dünya ile bilimsel ve teknolojik olarak bütünleşebilen bireyler yetiştiren bir eğitimi gerçekleştirmektir.Üniversitemizin Öğrenci Sayıları
FAKÜLTELER - YÜKSEKOKULLAR - ENSTİTÜLER ÖĞRENCİ SAYISI
Tıp Fakültesi 1074
Mühendislik Mimarlık Fakültesi 4395
Fen Edebiyat Fakültesi 3745
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1411
Eğitim Fakültesi 916
Ziraat Fakültesi 124
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 298
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu 4 39
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu 345
Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans) 52
Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Doktora) 45
Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans) 938
Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora) 283
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans) 472
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora) -
Tip Fakültesinde Uzmanlık 242
GENEL TOPLAM 14779EĞİTİM BİRİMLERİMİZ

Eğitim Fakültesi


Fakültenin temel amacı, ülkenin gereksinim duyduğu öğretmen ihtiyacını karşılayacak, akılcı, yaratıcı, sorgulayan, kritik düşünme yeteneğine sahip, öğrenmeye istekli ve gelişime açık öğretmenler yetiştirmektir. Fakültede, meslek derslerinin yanında, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerden de gelişmelerini sağlayacak ders ve etkinliklere yer verilmektedir.


Eğitim Fakültesi'nde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği programları bulunmaktadır.BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2006 Kontenjanı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
SAYISAL
4
30

Fen Bilgisi Öğretmenliği
SAYISAL
4
40

İlköğretim Matematik Öğretmenliği
SAYISAL
4
40

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
SAYISAL
4
30

Sınıf Öğretmenliği
EA
4
60

Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
EA
4
60Fen-Edebiyat Fakültesi

Fakültenin temel amacı, teknolojik düzeyde teorik bilgiye, bilimsel düşünme ve uygulama yeteneğine sahip bilim adamı ve alanında uzman bireyler yetiştirmektir. Fakültenin bölümlerinde alan bilgisi veren dersler yanında çok sayıda seçmeli ders açılmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Biyoloji, Fizik, İstatistik, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kimya, Matematik, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri bulunmaktadır.

Mezunlar, alanlarına göre, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, basın ve medya kuruluşları, eğitim kurumları ile sanayi ve ticaret şirketlerinde, araştırmacı, yönetici, danışman olarak görev alabilmekte ya da akademik kariyer yapabilmektedirler.

Ayrıca, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunları, basın ve medya kuruluşlarında, yazar, eleştirmen, çevirmen olarak çalışmaktadırlar.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2006 Kontenjanı

Biyoloji
SAYISAL
4
60

Biyoloji (İkinci Öğretim)
SAYISAL
4
40

Fizik
SAYISAL
4
60

Fizik (İkinci Öğretim)
SAYISAL
4
40

İstatistik
SAYISAL
4
60

İstatistik (İkinci Öğretim)
SAYISAL
4
40

Karşılaştırmalı Edebiyat
DİL
4
50

Kimya
SAYISAL
4
60

Kimya (İkinci Öğretim)
SAYISAL
4
40

Matematik
SAYISAL
4
60

Matematik (İkinci Öğretim)
SAYISAL
4
40

Tarih
SÖZEL
4
60

Tarih (İkinci Öğretim)
SÖZEL
4
40

Türk Dili ve Edebiyatı
SÖZEL
4
60

Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim)
SÖZEL
4
40İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat, İşletme ve Maliye bölümleri bulunan Fakültenin temel amacı, endüstri ve hizmet sektörlerinde görev alabilecek etkin ve verimli elemanlar eğitmek ve yetiştirmektir.

Fakülte mezunları, banka ve sigortacılık, turizm, elektronik ve bilişim, sanayi ve benzeri alanlarda kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda yönetici ve uzman olarak görev alabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2006 Kontenjanı

İktisat Bölümü
EŞİT AĞIRLIKLI
4
80

İktisat Bölümü(İkinci Öğretim)
EŞİT AĞIRLIKLI
4
50

İşletme Bölümü
EŞİT AĞIRLIKLI
4
60

İşletme Bölümü (İkinci Öğretim)
EŞİT AĞIRLIKLI
4
50

Maliye Bölümü
EŞİT AĞIRLIKLI
4
60

Maliye Bölümü (İkinci Öğretim)
EŞİT AĞIRLIKLI
4
40Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Fakültenin temel amacı, alanlarında yetkin, pratik düşünen, yaratıcı ve bu sayede iş dünyası tarafından tercih edilen mühendis ve mimarlar yetiştirmektir.

Fakültede çok sayıda meslek laboratuvarının yanı sıra ortak kullanılan fizik ve kimya laboratuvarları da mevcuttur.

Fakültenin, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri Meşelik Yerleşkesi'nde, Endüstri Mühendisliği ve Mimarlık bölümleri ise Bademlik Yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Fakülte bölümlerinde zorunlu derslerin yanında teknik ve sosyal seçmeli dersler de açılmaktadır.

Fakülte mezunları, kendi alanlarında serbest çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektörde, branşlarında mühendis, mimar ve araştırmacı olarak görev alabilmekte, ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2006 Kontenjanı

Elektrik Elektronik Mühendisliği
SAYISAL
4
60

Elektrik Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim)
SAYISAL
4
30

Endüstri Mühendisliği
SAYISAL
4
60

Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim)
SAYISAL
4
40

İnşaat Mühendisliği
SAYISAL
4
80

İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim)
SAYISAL
4
60

Jeoloji Mühendisliği
SAYISAL
4
30

Kimya Mühendisliği
SAYISAL
4
60

Maden Mühendisliği
SAYISAL
4
60

Maden Mühendisliği (İkinci Öğretim)
SAYISAL
4
40

Makine Mühendisliği
SAYISAL
4
80

Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim)
SAYISAL
4
60

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
SAYISAL
4
30

Mimarlık
SAYISAL
4
30

Bilgisayar Mühendisliği
SAYISAL
4
30Tıp Fakültesi

Fakültenin amacı, bilimsel ve mesleki etik ilkelerini benimsemiş, çağdaş tıp teknolojisini kullanabilen doktorlar yetiştirmektir. Öğrencilere, teorik dersler yanında verilen uygulamalı derslerde hasta ile doğrudan iletişim kurma ve hekimlik becerileri kazandırılmaktadır.

Tıp Fakültesinde, Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Temel Tıp Bilimleri'ne bağlı 67 Ana Bilim ve Bilim Dalı'nda lisans ve uzmanlık eğitimi verilmektedir.

Tıp Fakültesi'nde, çok amaçlı merkezi laboratuar, kapalı devre video sistemli Anatomi Laboratuarı, CCD kamera sistemi ile donatılmış Mikroskopi Laboratuarı ve temel tıp becerileri eğitiminin modeller üzerinde yapıldığı Mesleki Beceriler Laboratuarı bulunmaktadır.

Eskişehir ve çevresindeki iller için, referans hastane konumunda olan 1000 yataklı Eskişehir Osmangazi üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Türkiye'de ISO 9001:2000 Kalite Güvence Belgesi'ne ve hastane mutfağında gıda üretiminde HACCP Belgesine sahip ilk kamu üniversitesi hastanesidir. Türkiye'deki sağlık kuruluşları içinde "Randevulu Hasta Kabul Sistemi"nin ilk uygulandığı üniversite hastanesi olan bu kuruluş ileri teknoloji ürünü ekipman ile donatılmıştır. Hastane yanındaki ESOGÜ Cumhuriyet Parkı içinde acil hasta naklinde kullanılmak üzere bir helikopter pisti bulunmaktadır. Ayrıca, kanser hastalarının tedavisi amacıyla, 2004 yılında hizmete giren Prof.Dr.Servet Bilir Onkoloji Merkezi, Eskişehir ve çevre illerden gelen hastalara hizmet vermektedir.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2006 Kontenjanı

Tıp Fakültesi
SAYISAL
6
100


Ziraat Fakültesi

Fakültenin amacı, gerekli mesleki bilgilere sahip, tarım tekniklerini bilen ve uygulayan, tarım sorunlarına çözüm üreten, çevre bilinci gelişmiş, çiftçi-üretici ve çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen, yeniliklere açık, ileri görüşlü, çalışkan ve meslek ahlakına sahip ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bu sebeple, Bağlar Yerleşkesi'ndeki tarım alanları ile mikroklima özelliği olan Sarıcakaya ilçesindeki arazilerde, çeşitli bitkisel üretim denemeleri yapılmakta, projeler yürütülmekte, uygulamalı çalışmalarla öğrenci eğitimi desteklenmektedir. Ayrıca üreticilere örnek çalışmalar da yapılmaktadır.

Ziraat Fakültesi'nde Ziraat Mühendisliği lisans programı bulunmaktadır.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2006 Kontenjanı

Ziraat Mühendisliği
SAYISAL
4
30


Eskişehir Sağlık Yüksekokulu

Yüksekokulun amacı, sağlık alanında her türlü tıbbi bakım ve hizmeti verebilecek, mesleki bilgi ve beceriye sahip ebe, hemşire ve sağlık memuru yetiştirmektir.

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu'nda, Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu programlarında 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir.

Uygulama alanı olarak Eskişehir Osmangazi üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet, Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastaneleri ile Sağlık Ocakları ve Sosyal Hizmetler kuruluşlarından yararlanılmaktadır.

Programları başarıyla tamamlayan mezunlar ülkemizde sağlıkla ilgili kuruluşlarda görev alma, kariyer yapma ve uzmanlaşma olanağına sahiptirler.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2006 Kontenjanı

Hemşirelik
SAYISAL
4
40

Sağlık Memurluğu
SAYISAL
4
30

Ebelik
SAYISAL
4
30


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu'nun amacı, sağlık hizmetleri alanında çalışacak teknik eleman yetiştirmektir.

Yüksekokulda Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Optisyenlik, Protez Ortez, Radyoloji, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile Tıbbi Laboratuar programlarında ön lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca, protez ortez, göz protezi ve optisyenlik laboratuarları ile de hem uygulamalı eğitim yapılmakta hem de Eskişehir ve çevre illerine hizmet verilmektedir.

Mezunlar, sağlık ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2006 Kontenjanı

Ambulans ve Acil Bakım
SAYISAL
2
20

Optisyenlik
SAYISAL
2
15

Protez Ortez
SAYISAL
2
20

Radyoloji
SAYISAL
2
20

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
SÖZEL
2
20

Tıbbi Laboratuvar
SAYISAL
2
30Sivrihisar Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu'nun amacı, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip, teknolojik uygulamaları kullanabilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen, yeniliklere ve grup çalışmasına açık teknik elemanlar yetiştirmektir.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde faaliyetini sürdüren Yüksekokul, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İnşaat, Makine, Muhasebe ve İklimlendirme-Soğutma programları ile önlisans eğitimi vermektedir.

Mezunlar, meslek elemanı ve tekniker olarak kamu ve özel sektörde görev alabilme veya kendi işlerini kurabilme olanağına sahiptirler.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2006 Kontenjanı

Muhasebe
EA
2
30

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
SAYISAL
2
30

İnşaat
SAYISAL
2
30

Makine
SAYISAL
2
30

İklimlendirme-Soğutma
SAYISAL
2
30Fen Bilimleri Enstitüsü

17 Ana Bilim Dalı'nda tezli veya tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

ANABİLİM DALLARI

Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, İlköğretim, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi, Bitkisel Üretim.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

14 Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

ANABİLİM DALLARI

Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Deontoloji, Farmakoloji, Psikiyatri, Histoloji-Embriyoloji, Biyoistatistik, Biyofizik, Hemşirelik, İç Hastalıkları.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

8 Ana Bilim Dalı'nda tezli veya tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

ANA BİLİM DALLARI

Eğitim Bilimleri, İşletme, İktisat, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, İlköğretim, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi.

Metalurji Enstitüsü

Metalurji Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde verilmektedir.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NİN SUNDUĞU OLANAKLAR

· 36 yıllık bilimsel birikimi ile kaliteli bir eğitim ve öğretim ortamı sunan güçlü ve köklü bir devlet üniversitesidir.

· 14782 öğrencisi, 1018 öğretim elemanı ve 1232 idari personeli ile 57 önlisans ve lisans, 41 lisans üstü programda eğitim vermektedir.

· Sayıları 60'ı bulan eğitim ve araştırma laboratuarlarında uygulamalı eğitim yapılmaktadır.

· Avrupa üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin yapıldığı Erasmus programı kapsamında, Üniversitemizden 2005-2006 öğretim yılında 24 öğrencimiz ve 10 öğretim üyemiz çeşitli Avrupa ülkelerindeki üniversitelere gönderilmiştir.

· Eskişehir Osmangazi üniversitesi, Avrupa Mühendislik Eğitimi Birliği (SEFİ)'ne ilk üye olan 4 üniversiteden biridir.

· 2005 yılında Uluslararası Atıf İndekslerince (SCI, SSCI) taranan ve etki faktörü yüksek dergilerde çıkan yayın sayımız artış göstererek 211'e çıkmış olup, öğretim üyesi başına düşen SCI yayın sayısı 0.45'e yükselmiştir.

· 2005 ÖSS sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerimizin %50'si Üniversitemizi ilk 6 sırada tercih etmişlerdir.

· Tıp Fakültesi mezunlarımız TUS'da, toplam kontenjan içinde yerleşen adaylar sıralamasında ilk 10 içinde yer alarak başarılarını sürdürmektedirler. (Nisan 2004'de 35 tıp fakültesi içinde 8'nci; Eylül 2004'de 41 tıp fakültesi içinde 9'ncu ; Nisan 2005'de 40 Tıp Fakültesi içinde 7'ci ; Eylül 2005'de 10'ncu sırada)

· Her öğrenciye öğrenim sırasında karşılaşacağı sorunların çözümünde ve ders seçiminde yardımcı olmak amacıyla bir akademik danışman görevlendirilir.

· Yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olduğu bölümler dışındaki tüm bölümlerde isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma olanağı vardır.

· Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda yerleştirildiği bölüm ya da programın puan türünde Türkiye genelinde ilk 3000'e, dil puanı ile ilk 1000'e girerek Üniversitemize kayıt yaptıran normal örgün öğretim öğrencilerine karşılıksız burs verilir.

· Çift anadal programı ile, kendi lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrenciye aynı zamanda ikinci bir lisans diploması, yandal programı ile de kendi lisans programını başarıyla sürdüren öğrenciye ilgi duyduğu başka bir programdan sertifika alma olanağı vardır.

· Mühendislik Mimarlık Fakültesi içinde bölümler arası yatay geçiş mümkündür.

· Yaz Okulu ile, açılması halinde öğrencilere, not yükseltebilme, kendi programı dışındaki bir programdan ders alabilme, bir üst sınıftan ders alarak daha kısa sürede mezun olabilme olanağı verilmektedir.

· Öğrenciler kendi seçtikleri temsilciler aracılığı ile öğrenci sorunlarını ve düşüncelerini kendi birimlerinin karar organlarında gündeme getirebilir, Öğrenci Konseyi Başkanı aracılığıyla da Üniversite Yönetim Kurulu veya Senato'sunda tartışabilirler.

· Aynı anda 700 okuyucunun yararlanabildiği kütüphanede, çok sayıda kitap, süreli yayın ve veri tabanı yanında kablosuz Bilgisayar Ağı Sistemi ile yaygınağa ulaşım olanağı sunulmaktadır.

· Üniversitenin bütün birimlerinde yaygınağ bağlantılı bilgisayar kullanma olanağı vardır.

· Öğrencilerin yerleşkelerimizde ve kentteki kültür, sanat, spor etkinliklerinin zenginliği öğrencilerimiz için olumlu bir ortam yaratmaktadır.

· Üniversitemizde farklı alanlarda etkinlik gösteren 70'e yakın Öğrenci Kulübü vardır.

· Öğrenciler, kontenjan dahilinde üniversite birimlerinde kısmi zamanlı çalışma olanağına sahiptir.

· Tüm üniversitelere yaygınlaştırılması planlanan ve Türkiye'de şu an sadece 6 üniversitede bulunan Gençlik Danışma Birimi'nde (GEDAB) üreme sağlığı konularında hizmet verilir.

· Üniversite gazetesi ESOGÜHABER'de isteyen öğrenciler yazı, şiir ve karikatürlerini yayınlayabilirler.

· Spor salonunda bulunan Bedensel Uyum Merkezi öğrencilere açıktır.

· 2006-2007 öğretim yılında, Meşelik Yerleşkemizde 2 cep sineması ve kafeteryaların bulunduğu, kuru temizleme ve kırtasiye gibi hizmetlerin sunulacağı ESOGÜ Çarşısı açılacaktır.

· Toplam 6 yerleşkemizde yaklaşık olarak 267,469 m2'lik kapalı alanda eğitim öğretim yapılmakta, 169,637 m2'lik alanda dinlenme ve park olanakları sunulmakta, 35,699 m2'lik alanda ise çeşitli spor etkinlikleri yapılabilmektedir.


http://www.ogu.edu.tr/en/album/eskisehir/index.htm
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ karanlıktaki yüz 13 64.871 20-01-2009, Saat: 16:21
Son Yorum: esrawoswos
  mersin üniversitesi arachnanthe 16 27.632 23-09-2008, Saat: 18:56
Son Yorum: arachnanthe
  Çanakkale onsekiz mart üniversitesi GİZEMLİ 6 6.038 21-02-2008, Saat: 11:56
Son Yorum: kalbinur
  atılım üniversitesi karanlıktaki yüz 0 2.593 15-08-2007, Saat: 1:18
Son Yorum: karanlıktaki yüz
  orta doğu teknik üniversitesi (odtü) karanlıktaki yüz 0 2.326 12-08-2007, Saat: 2:14
Son Yorum: karanlıktaki yüz

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi