Hepimiz Biriz

Tam Versiyon: Halk Müziği
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Bir sanat endişesi olmadan, halkın duygu ve düşüncelerini, sevinç ve acılarını, yiitlik, göç, sevgi, sıla özlemi ve daha nice güncel yaşamın toplumsal olaylarını, sade fakat içten gelen ezgilerle anlata bilen ve halkın ortak yaratma gücünün ürünü olan MÜZİK’tir.

Halk müziği iki şekilde kendini gösterir: Sözlü ve sözsüz olarak. Sözlü halk müziği, bütün türleriyle halkın türkülerini, sözsüz halk müziği ise tüm halk oyunlarının ezgilerini kapsamaktadır.

Halk türküleri Koşma, Yiğitleme, Taşlama, Ağıt, Ninni, Uzun hava, Destan, Kız ağlatma gibi konuları işler ve sevgi, özlem, gurbet, ayrılık, ölüm, askere gidiş, düğün, yerleşme, göç, kan davası, kına, nişan, gibi temaları konu alır ve içtenlik, sadelik, gösterişsizlik, alçak gönüllülük niteliği gösterir ve gercekci renk ve özellik taşırlar.

Hiç bir halk türküsünün sözünde veya bir halk oyununun havasın’da yapmacık, iki yüzlülük ve kabalık görülmez. Şakacılık teması işleyen türkülerin sözlerinde bile insanı çabucak kavrayan sıcak bir hava vardır.

Halk Müzini Belirleyen Ögeler

Dizgesel Ögeler: Halk müziğin’de türk müziği’nin diğer türleri gibi 17 ‘li perde dizgesi kullanılır.

Çalgısal Ögeler: Bağlama, cura, divan, üctelli, tanbura, kabak kemane, sipsi, kaval, mey, davul ve zurna Bu türün icinde kullanılan belli başlı calgılardır.

Ezgisel Ögeler: Ezgiler bezekli olup;küme, motif ve ezgi sekilemeleri yoğun olarak kullanılır.

Ritimsel Ögeler: Usulsüz ve usüllü olabilir. Usullü alt türlerden, genel olarak onbeş zamanlıya kadar kücük usuller kullanılmış olup, on zamanlıya kadar olan usuller yogundur.

Biçimsel Ögeler: Genel olarak bir bölümlü biçimler kullanılmıştır.

İcrasal Ögeler: Bu ögeleri agız, tavır ve düzen olarak üçe ayırıyoruz.

a) Agız : Sözel türlerde türü belirleyen bir ögedir. Örnek: Karadeniz ağzı , Arguvan ağzı gibi.
b) Tavır: Hem sözel hem çalgısal türlerde, Türü belirleyen bir öge olarak kullanılır. Örnegin, Zeybek tavrı’nın Zeybek türünü belirleyen ögelerden biri olması gibi.
c) Düzen: Halk müziginde seslendirilecek eserin makamı, dolayısıyla, durak ve güçlü sesleri dikkate alınarak, telli calgılarda her telin belirli bir sese eşleştirilmesiyle oluşturulan akort şekline düzen denir.

Günümüzde, bozuk düzen (kara düzen), bağlama düzeni ve misket düzeni adlarıyla anılan üç ayrı düzen yoğun olarak kullanılmaktadır. Halk müziğinde bir diğer genel özelliği ise, Anonim oluşudur.