Hepimiz Biriz

Tam Versiyon: bordo bereliler
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
[Resim: www.resimcity.com_asker_resimleri_bordo_bereliler.jpg]

[Resim: www.resimcity.com_bordo_bereliler_2.jpg]

[Resim: bordobereli7qq6.jpg]

[Resim: bordo8.jpg]

[Resim: x1pxzz39wvcbapw2rel7191vhk2ps15khaac2cbf...xvfff7.jpg]

[Resim: sat01ey4ct5.jpg]

[Resim: bordobereli8be9cs1.jpg]
Bordo Bereliler Hakkında Bilgi


1998 Nisan ayında HainPKK'nın önemli kişilerinden Şemdin Sakıkı,Irakın derinliklerindekiDohuktan çok başarılı bir operasyonla ele geçirip TÜRKİYE'yegetirmişlerdir.Operasyon 2 adet Black Hawk helikopterleriyleyapılmıştır.BU operasyon Bordo Berelilerin ne kadar bir elit birlikolduğunu göstermiştir.

ÖZELLİKLERİ
1-Subay ve Astsubaylardan oluşuyor.
2-üç-üçbuçuk yıl eğitim alıyorlar.
3-Gönüllülük esasına göre seçiliyorlarr.
4-Yurt içinde 72 haftalık temel nitelikli kursları var.
5-Daha sonra ihtisas alanına göre 10-52 hafta arasında değişen yurt içi ve yurt dışı ihtisas eğitimleri var.

A- YURT İÇİ TEMEL KURSLARI
-Muharebe temel eğitimi
-Göğüs göğüse muharebe
-Uzak mesafeli keşif devriye
-Sızma
-teşhis ve tanıma
-Hayatı idame
-kaçma kurtulma
-Hedef atrifi,Ateş tanzimi
-Psikolojik Harekat
-Tahrip
-Paraşüt
-Kurbağa adam
-Gayri nizami savaş
-Özel harekat türleri.konularında eğitilirler.

B-İHTİSAS KURSLARI
-yer ekip komutanlığı
-tahrip teknikleri.mayın ve bubi tuzakları
-İlk yardım
-Cerrahi müdahale teknikleri
-Mühimmat imha
-Hafif ve ağır silah uzmanlığı
-İstihbarat uzmanlığı
-Muhabere kursları
-psikolojik harekat kursları

C-YURT DIŞI KURSLARI
-Ranger
-Hava İndirme
-Sivil İşler
-Halkla İlişkiler
-Hayatı İdame
-Psikolojik harekat

Tümü iyi paraşütçüdür.Çeşitli yabancı dilleri iyi bilirler.

"ONLAR İSİMSİZ KAHRAMANDIRLAR"

Seçkin askerler
Birliklerindeüstün bir performans, başarı gösteren subay ve astsubaylarla uzmanerbaş ve erlerden seçilen Özel Kuvvetler Komutanlığı timleri "Bordobereliler", çok özel bir eğitimden geçiriliyor. Her türlü koşula karşıeğitilen timler, A ve B timleri olarak iki birimde örgütleniyor. Atimleri sadece subaylardan, B timleri ise bir subay komutasındaastsubaylardan oluşuyor.
Özel Kuvvetler, TSK'nın seçkin askerlerinin toplandığı bir bölüm olarak en kritik görevlerde harekete geçiyor.
TSK'nınyeniden yapılanmasıyla, 1992'de teşkilatlandırılan Özel KuvvetlerKomutanlığı, dünyadaki bütün demokratik ülkelerin benzer kuruluşlarıgibi görev yapıyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, SualtıTaarruz (SAT), Sualtı Savunma (SAS), Eğirdir Dağ Komando Okulu veEğitim Merkezi, 1. Komando Tugayı, 2. Komando Tugayı, Bolu Dağ veKomando Tugayı, Midyat 3. Komando Tugayı, Foça Amfibi Deniz PiyadeTugayı, Foça Jandarma Komando Okulu'nda üstün başarı gösterenlerarasından titizlikle seçiliyor.

Her zaman her yerde göreve hazır
ÖzelKuvvet mensupları, her yerde, her zaman ve her şekilde mücadelekabiliyetini, sürekli ve zorlu eğitimlerle kazanıyorlar. Karadan,havadan, su üstünden, su altından, ortam ne olursa olsun, hedefe daimaulaşıyorlar. Her olasılığa karşı daima hazır bulunan bordo bereliler,her türlü iklim ve doğa koşullarında görev yapabiliyor. Bu personel, engelişmiş silah ve teçhizatlarla donatılmış. En modern silahları ustacakullanabiliyorlar. Dünyadaki ünlü timlerle aynı becerilere sahip olanbordo bereliler, en vahşi doğa koşullarında bile yiyeceklerini teminedebiliyorlar.
Özel Kuvvetler seferde; düşman derinliklerinde bilgitoplamak, hedef belirlemek, taktik akın ve pusular uygulamak ve düşmanişgalinde kalmış bölgelerde mukavemet harekatını başlatmak amacıylakurulmuş bulunuyor.
Özel Kuvvetler'de görevli personelinyeteneklerini artırmak üzere, NATO üyesi ülkelerin özel birlikleriyletaktik ve teknik bilgi alışverişi, teknik malzeme ve müşterek eğitimalanlarında işbirliği yapılıyor.

Ayrıca bordo bereliler dünyada "güven atışı eğitimi" alan tek birlik. Nedir bu güven atışı?
-iki adet bordo bereli karşı karşıya geçer.
-ilk önce ikiliden birisi başının üzerinde kitap büyüklüğünde bir hedef tutar.
-diğer bordo bereli iki elinde iki tabancayla yürüyerek o hedefe gerçek mermilerle ateş eder.
-yolun yarısına geldiğinde arkasını dönüp, tabancaları bacaklarının arasından hedefe doğru sıkmaya devam eder.
mermiler bitince roller değişir, bu kez ateş eden kişi hedefi tutar, atış sırası diğerine gelir.
bu eğitim hergün yapılır.


Sadecealdıkları bu eğitim bile ne kadar zor bir eğitimden geçtiklerinigöstermeye yetebilir bence, ayrıca aldıkları 3,5 yıllık eğitim temeleğitimleri, yani eğitimleri hiç bitmiyor sürekli hazır olmak için hergün bu eğitimler devam ediyor. Benim merak ettiğim madem bu kadaryetenekliler neden fazla operasyonlarını duymmuyoruz. Bu konuylealakalı yine bir alıntı yapacağım.


Yazıma İngilizİstihbaratından bir söz alıntısı ile başlamak istiyorum. "En İyiOperasyonlar Hiç Duyulmayanlardır" Bundan da anlaşılacağı gibi herşeyibilemememiz bu işin doğası gereği.
Kanımca Özel Kuvvet (yazımdakısaca ÖK diyeceğim) görev gücünün asli görevleri tam olarak anlaşılmışdeğil veya ben öyle anladım. Bordo bere veya ÖK diyince aklımızamuazzam kamuflaj ve silahlarla donatılmış rambolar aklımıza geliyor.Oysa bu tam anlamıyla ÖK'ların görev ve niteliklerini yansıtmıyor. ÖKgörev gücü Gayri Nizami Harp görevini yerine getirmek için kurulmuşözel birliklerdir. Bu birlikler sınır içinde ve özellikle dışındaoperasyon yürütecek bilgi ve beceri ile donatılmışlardır. Görevleri-Düşman hatlarının ardına sızmak, yerel halkı (gerilla) psikolojik vepolitik telkinlerle örgütlemek, eğitmek ve askeri açıdan donatmak,düşmanın stratejik hedeflerine yönelik gerilla oprasyonlarını planlamak(zaruriyse yönetmek) dost gerillarla ana vatan arasında kordinasyonusağlamak vb. Tüm bunların yanında
-Yurt içinde ve dışında psikolojik harp operasyonları gerçekleştirmek.
-İhtiyaç duyulan alanlarda askeri istihbarat yapmak. "Bilgi Topla-Getir Operasyonları"
-İhtiyaç duyulanı getirmek "Bul-Getir Operasyonları" (Bu bir kaçağısınır ötesinde yakalamak "Şemdin SAKIK vb" veya sınır ötesinden birbelgeyi veya bir dostu gayri yollarla yurda sokmak şeklinde deolabilir.)
-Stratejik hedeflere yönelik saldırılar düzenlemek. (Sabotaj veya sukast vb)
-Düşmanı yıldıracak, moralini bozacak operasyonlar yapmak.vb
diye uzayarak gider.
Buradaen önemli husus bu birliklere yukarıda saydığım çerçeve içinde hedeflergöstermektir. Eğer bu hedefleri gösteremiyor. Siyasi ve maddi açıdan bubirlikleri destekleyemiyorsanız. Milli Politikalarınız, bu işe ayıracakbütçeniz ve dünya devleti olma hedefleriniz yoksa bu birliklerpentlatlon yapmaktan ve tatbikatlar düzenlemekten başka bir görev icraetmezler.
Tüm bunların yanında bu görevler %50 entellektüel %50askeri eğitim içeren görevler niteliği taşır. Operasyon alanlarınızıçok iyi tanımak, yerel halkla geçmişten gelen bağlara ve ilişkileresahip olmanız gerekir. Bu ilişkileri politikalarınız doğrultusundazekice ÖK güçleri ile yönlendirirsiniz.
SSCB dağıldığında ortayaçıkan süreci ve tabloyu hepimiz biliyoruz. Bu ülkelerden birisininliderinin (devrik lider, kim olduğunu anladınız) yaşamını yitirmedenbir kaç yıl önce yemekli sohbette bana dediğini aynen yazıyorum."Türkiye Cumhuriyetinin bu süreçte Türk Cumhuriyetlerine ayıracağı 10Milyar doları olsaydı. Bu taplo asla böyle olmazdı." (Bu siyaset adamıözetle Türk Cumhuriyetlerindeki ÖK ve ÖK dışı operasyonlar içinayrılacak parayı kastediyor.) Batan Bankalardaki paraları düşündüğümdemalesef içim sızlıyor.


Açıkçası bu bilgiler ışığındasöyleyebilirim ki bordo bereliler hakkında söylenenler hiç de efsanedeğiller, ben onları red alert oyunundaki tanya'ya benzetiyorum

Bordobereliler'in kullandıkları keskin nişancı(sniper) tüfeği barret m82olarak biliniyor ama araştırmalarım sırasında şöyle bir bilgiye ulaştım.

Geçtiğimizhafta televizyonların haber bültenlerinde Özel KuvvetlerKomutanlığı'nın düzenlediği tatbikat gösterildi. Bu önemli bir haberdi,zira (bildiğim kadarıyla) bu birlik ilk kez basın karşısına bu denliaçık bir şekilde çıkıyordu. Tatbikattan sonra birlik mensuplarınınkullandığı silah ve teçhizatın sergilendiği alanın Genelkurmay Başkanıtarafından incelenmesi gösterildi. Burada bir yerde, bir subay Org.Hilmi Özkök'e (biraz da heyecanlı bir şekilde) kullandıkları bir keskinnişancı tüfeğini tanıttı. Bu benim özellikle ilgimi çekti, çünkü keskinnişancı tüfeklerine büyük ilgim var ve daha önce hiç böyle bir silahgörmemiştim. Televizyondaki spikerden anladığım kadarıyla adı "M2000International" idi ancak subay tüfeği "M200" olarak tanıttı. Hemenbilgisayarın karşısına geçtim ve 1-2 saatlik bir araştırma sonucu buçok ilginç tüfekle ilgili bilgilere ulaştım. Bunları sizinle paylaşmakistiyorum:

Herşeyden önce tüfeğin tam adı "Intervention Model200 Military" (International değil!). Üretici firmanın adı THEIS(Tactical High Energy Impact Systems). 408 kalibrelik Cheyenne Tacticaladı verilen son derece gelişmiş bir mühimmat kullanıyor. Pek çok farklıkaynak bu tüfeği şu anda dünya üzerindeki en etkili ve modern keskinnişancı tüfeği olarak tanımlıyor. Bunun sebebi olarak tüfeğin şuözellikleri gösterilebilir sanırım:

1. .408 Cheyenne Tacticalmermisinin etkili menzili yaklaşık 2400 metre. Bu inanılmaz menzilinsebebi üretici firmanın (CheyTac) geliştirdiği "Balanced Flight Theory"isimli tasarım yöntemi. (Balistik üzerine derin bilgi sahibi değilimancak bu teori, merminin lineer ve rotasyonel sürüklemelerinindengelenmesine ve dolayısıyla spin, sapma gibi sonuçların yokedilmesine dayanıyor)

2. Tüfek üzerinde son derece gelişmiş optik ve elektronik ekipman bulunuyor. Bunlar:

a. Night Force 5.5-22 X 56 NXS Dürbün
b. PVS-14 III. nesil gece görüş dürbünü
c. Kızılötesi hedef işaretleme cihazı
d. Kestrel 4000 mini meteoroloji bilgisayarı
e.Advanced Ballistic Computer (ABC) - balistik bilgisayarı. Bu elbilgisayarı, hedefin koordinatlarından, dünyanın dönüşünden kaynaklananCoriolis ivmesine kadar pek çok veriye erişim olanağı sağlıyor
f.OPSINC susturucu sistemi. Bu sistem namlunun atış esnasında yaydığıısıyı emiyor, sesi minimuma indiriyor, ayrıca özel kumaştan yapılmış vesusturucuya sarılan bir kaplama da namlunun parlamasını engelliyor.

Firmanıniddiasına göre, bu tüfekle dünya standartlarının altındaki bir atıcı 1mil mesafeden rahatlıkla ve büyük hassasiyetle hedefini vurabilir. Bugerçekten büyük bir şey, çünkü bu silahın dahil olduğu büyükkalibreli-uzun menzilli keskin nişancı tüfeklerinde 1500-1800 metrelikbir menzil başarı sayılıyor. (Örneğin Rusya'nın geliştirdiği OSV-96tüfeğinin 1800 metrelik menzili epey sükse yaratmıştı)

TelevizyondaOrg. Hilmi Özkök'e bu tüfeği tanıtan subay, bu tüfeğin dünyadaki tekkullanıcısının Türk Ordusu olduğunu söylemişti. Bu bilgiyi doğrulatmakiçin üretici firma ile temasa geçtim ve beklediğim gibi bir bilgivermediler. Yalnız şu bilgi belki bir fikişr verebilir: Internetsitesinde 2001 yılından sonra üretilen 3 tüfeğin askeri testler içinkullanıldığı, 11 tüfeğin satıldığı yazıyordu. Eğer ABD henüz bu tüfeğisatın almadı ise, bu 11 tüfek büyük ihtimalle Türkiye'ye gelmiştir.

Yunan gazetelerinde bu silaha sahip olduğumuz şeklinde haberler de çıkmış.
Yunan gazeteleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde 11 adet çok özel KESKİN NİŞANCI silahı olduğunu yazdı

Yunanistan, Türkiye'nin elinde olduğu öne sürülen 11 adet keskin nişancı silahı için alarma geçti.

-Yunanistan'ın Elefteros Tipos gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ninelinde 11 adet yaklaşık 2 bin 280 metreden nokta atışı yapabilen keskinnişancı silahı olduğunu öne sürdü.

Yunanistan, Türkiye'ninelinde olduğu öne sürülen 11 adet keskin nişancı silahı için alarmageçti. Ülkede yayımlanan Elefteros Tipos gazetesinin haberinde, TürkSilahlı Kuvvetleri'nin elinde, 'asimetrik' faaliyetlerde sınırsızyetenekler sağlayan çok pahalı bir süper silah olduğu ifade edildi.Habere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'ninelindeki silahla ilgili inceleme başlattı. Konuya ilişkin hazırlananüst düzey bir raporda da Türkiye'nin pusudaki nişancılar için mevcutsilahlara nazaran çok daha yüksek yetenekli yeni bir silah elde ettiğibelirtildi.

'Intervention 200 Military' adlı silahın menzilinin2 bin 500 yard (yaklaşık 2 bin 280 metre) olduğu ve bu mesafeden noktaatış yapabilme yeteneğine sahip olduğu kaydedildi. Silahın kullandığımermilerin diğer silahlardan farklı olarak bir milden fazla mesafedesüpersonik hızda uçuş yapabildiği ifade edildi.

Raporda ayrıca,bin 500 metreden fazla olan mesafelere nişan almak için dünya çapındayetenekli bir nişancı olmak gerekli iken, söz konusu silahla 100 metremesafede elde edilen netice bin 500 metreden sağlanıyor. Amerikanpiyasasındaki fiyatının 11 bin dolar olduğu ve dünyada sayılıüretildiği vurgulanan silahlardan 11'inin Türkiye'nin elinde olduğuiddia edildi.

Öte yandan, Yunan Silahlı Kuvvetleri deTürkiye'nin sahip olduğu ifade edilen silaha karşı tedbir geliştirmekiçin kolları sıvadı. Yunan Savunma Bakanlığı'nın, ABD SavunmaBakanlığı'nın İleri Savunma Programları Teşkilatı'nın Irak'ta pusudakinişancıların yerini belirlemek için geliştirmekte olduğu bir sisteminpeşinde olduğu belirtildi. Yunanistan'ın peşinde olduğu sistemin;karbondioksitli bir lazer ile havaya fırlattığı bir ışın sayesindeinsanların yerlerini tespit ettiği biliniyor. Rus ve İsrail piyasasındada keskin nişancılara karşı geliştirilmiş sistemlerin olduğuvarsayılıyor.
Valla bu bordo bereliler arasına girmek baya bir zor iş.